STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
członkowie Polskiego Towarzystwa Geofizycznego

Przybylak.jpg

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Geofizycznego w dniu 21 lutego 2017r. wybrało nowy Zarząd, w tym nowe władze Towarzystwa na kadencję 2017-2020. Skład osobowy jest dostępny tutaj. Jako nowy Prezes Polskiego Towarzystwa Geofizycznego pragnę również tą drogą podziękować wszystkim delegatom biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu za okazane zaufanie w stosunku do mojej osoby. Chcę zapewnić, iż będę starał się nie zawieść tego zaufania i będę robił wszystko, aby Nasze Towarzystwo dobrze prosperowało w przyszłości i rosło w siłę. Jednak ani Prezes, ani nawet cały Zarząd, gdyby nawet wspólnie pracowali ze wszystkich swoich sił, nie są w stanie wiele zrobić bez inicjatyw i działalności podejmowanej w Oddziałach. Bardzo liczę i wierzę w to, iż współpraca między władzami Towarzystwa a władzami jego Oddziałów będzie przebiegała harmonijnie i owocnie.

       Szanowni Państwo, obejmowanie stanowiska Prezesa Polskiego Towarzystwa Geofizycznego po tak zasłużonej i owocnej działalności poprzedniego Prezesa, doc. dra Alfreda Dubickiego, jest zadaniem z pewnością niełatwym i będzie wymagało ode mnie wiele wysiłku, aby też Jego zaufania nie zawieść. Z Jego to bowiem inicjatywy, a potem też całego ustępującego Zarządu, podjąłem się kandydować na to stanowisko. W tym miejscu warto przypomnieć, szczególnie młodszym Koleżankom i Kolegom, iż doc. dr Alfred Dubicki kierował Polskim Towarzystwem Geofizycznym przez 33 lata, tj. od 1984 r. Niewątpliwie najbardziej odpowiednią osobą w naszym Towarzystwie do oceny zalet charakteru i zasług działalności ustępującego Prezesa na niwie Towarzystwa jest najbliższy Jego wieloletni współpracownik, przeszły i zarazem obecny Sekretarz Generalny, dr Jerzy Szkutnicki. Dlatego też pozwoliłem sobie zacytować poniżej Jego tekst, zamieszczony w mniej eksponowanym miejscu na niniejszej stronie internetowej, przedstawiający sylwetkę doc. dra Alfreda Dubickiego:

         „Po 33 latach odszedł z tego stanowiska doc. dr Alfred Dubicki. Jego zasługi zostaną szczegółowo przedstawione w naszym czasopiśmie. Tymczasem przypominamy, że odchodzi ktoś, kto nadał niepowtarzalny charakter naszej działalności. Przeprowadził skutecznie Towarzystwo w trudnym okresie przemian ustrojowych w Polsce. Jego niezwykła umiejętność współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami owocowała niekwestionowanymi sukcesami naszej pracy. Setki seminariów i konferencji przyniosły publikacje o wysokim poziomie naukowym. Pierwszy w Polsce Słownik Meteorologiczny ukazał się dzięki Jego determinacji. Miał istotny udział w nieprzerwanym, od 1947,  wydawaniu naszego czasopisma Przegląd Geofizyczny.

            Społeczność Towarzystwa ma świadomość Jego zasług i oddania społecznej działalności. W różny sposób ta wdzięczność była okazywana. Odbył się uroczysty benefis zorganizowany przez Oddział Wrocławski, liczne życzenia i listy gratulacyjne. W moim osobistym odczuciu odchodzi szef wymagający, ale wyrozumiały.”

Szanowny Panie Prezesie w imieniu wszystkich członków Towarzystwa i swoim własnym życzę Panu samych pogodnych dni, dużo zdrowia i dalszej niespożytej energii do działania w życiu społecznym i naukowym.

            Szanowni Państwo, kończąc mój list chciałbym wspomnieć jeszcze o jednej niezwykle ważnej statutowej działalności Towarzystwa, jakim jest wydawanie własnego czasopisma naukowego, tj. Przeglądu Geofizycznego. Tutaj też nastąpiły duże zmiany. Ze stanowiska Redaktora Naczelnego ustąpiła Pani dr Ewa Bogdanowicz. Chciałbym w tym miejscu Jej podziękować za wieloletnią i aktywną pracę na tym odpowiedzialnym stanowisku. Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 27 marca 2017 r. wybrał jednomyślnie na to stanowisko Prof. Zbigniewa Czechowskiego, dotychczasowego Z-cę Redaktora Naczelnego. Panu Profesorowi, w imieniu Zarządu i swoim, życzę wielu sukcesów i pomysłów w misji utrzymania wysokiej pozycji i dalszego rozwoju Przeglądu Geofizycznego.

         

                                              Z wyrazami szacunku,

podpis RP.jpg