STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Strona redakcyjna

-

1.

ZDZISŁAW MIKULSKI (1920-2016)

Alfred DUBICKI

Tekst / ArtykułPG 3-4 2016 01 Mikulski.pdf

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI - PAPERS AND CONTRIBUTIONS

2.

ZAWARTOŚĆ WODY OPADOWEJ W ATMOSFERZE I OPADY W POLSCE

ATMOSPHERIC PRECIPITABLE WATER AND PRECIPITATIONS IN POLAND

Krzysztof M. KOŻUCHOWSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2016 02 Kozuchowski.pdf

3.

ZASTOSOWANIE METODY UOGÓLNIONYCH MOMENTÓW DO ESTYMACJI KWANTYLI PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH WYBRANYCH ROZKŁADÓW O GRUBYCH OGONACH

THE ESTIMATION OF FLOOD QUANTILES OF THE SELECTED HEAVY-TAILED DISTRIBUTIONS BY MEANS OF THE METHOD OF GENERALISED MOMENTS

Krzysztof KOCHANEK, Wojciech FELUCH

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2016 03 KochanekFeluch a.pdf

DYSKUSJA NAUKOWA - SHORT DISCUSSION

4.

CZAS UCZY NAS POGODY

THE LAPSE OF TIME TEACHES US BOTH THE WEATHER AND THE SERENITY

Stanisław Ryszard KOZIEŁ

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2016 08 Koziel.pdf

KOMUNIKATY NAUKOWE - SHORT REPORTS

5.

REKONSTRUKCJA CZASU ZALEGANIA POKRYWY ŚNIEŻNEJ NA PODSTAWIE WARTOŚCI ALBEDO (NA PRZYKŁADZIE POMIARÓW W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WYŻYNY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ)

RECONSTRUCTION OF SNOW COVER DURATION USING SOLAR RADIATION VALUES (ON THE EXAMPLE OF MEASUREMENTS IN SOUTHERN KRAKÓW-CZĘSTOCHOWA UPLAND)

Małgorzata FALARZ, Zbigniew CAPUTA, Józef PARTYKA

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2016 04 Falarz i in.pdf

6.

NIEZWYKLE ZIMNE I NIEZWYKLE CIEPŁE MIESIĄCE I PORY ROKU W KRAKOWIE (1792-2015)

EXCEPTIONALLY COLD AND WARM MONTHS AND SEASONS IN KRAKOW (1792-2015)

Magdalena MICHALIK

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2016 05 Michalik.pdf

7.

ZALEŻNOŚĆ LICZBY NIEZWYKLE ZIMNYCH I NIEZWYKLE CIEPŁYCH MIESIĘCY W EUROPIE (1951-2010) OD LICZBY UWZGLĘDNIONYCH STACJI METEOROLOGICZNYCH

HOW THE SIZE OF THE WEATHER STATION SAMPLE INFLUENCES THE NUMBER OF EXCEPTIONALLY COLD AND EXCEPTIONALLY WARM MONTHS IDENTIFIED IN EUROPE (1951-2010)

Urszula KOSSOWSKA-CEZAK, Robert TWARDOSZ

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2016 06 KossowskaTwardosz.pdf

8.

WARUNKI METEOROLOGICZNE W LUBLINIE PODCZAS WYJĄTKOWO UCIĄŻLIWEJ FALI UPAŁÓW Z SIERPNIA 2015 R.

THE METEOROLOGICAL CONDITIONS DURING PARTICULARLY SEVERE HEATWAVE IN LUBLIN IN AUGUST 2015

Agnieszka KRZYŻEWSKA, Krzysztof BARTOSZEK, Sylwester WERESKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2016 07 Krzyzewska i in.pdf

MATERIAŁY DO DZIEJÓW GEOFIZYKI - MATERIALS TO THE HISTORY OF GEOPHYSICS

9.

O PRZYRODNICZNYCH ZAINTERESOWANIACH JANA KOCHANOWSKIEGO

DE LA PASSION DE JAN KOCHANOWSKI POUR
LES PHENOMENES NATURELS

Ryszard GIRGUŚ

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2016 09 Girgus.pdf

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE - COMMEMORATION

10.

Kazimierz Marciniak (1940-2016)

Rajmund Przybylak

Tekst / ArtykułPG 3-4 2016 10 wspomnienie.pdf

KRONIKA - CHRONICLE

11.

Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych – IV Ogólnopolska
konferencja metodyczna (Lublin, 12-14 IX 2016)

Krzysztof Bartoszek, Marek Nowosad

Tekst / ArtykułPG 3-4 2016 11 kronika.pdf