STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Popularyzacja wiedzy

Zamieszczone są tu informacje o zorganizowanych w ostatnim czasie konferencjach i  seminariach o charakterze krajowym i międzynarodowym, szkoleniu, wykładach, wystawach, kontaktach z władzami lokalnymi i środowiskami naukowymi, ze środkami masowego przekazu, z młodzieżą szkolną i akademicką.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "KLIMAT A SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA ", Warszawa 5-6 maja 2015

Inicjatywa zorganizowania konferencji przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Geofizycznego i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB  była odzewem na stawiane pytania w środowisku naukowym szeroko pojętej ekologii, meteorologii, klimatologii i gospodarki: JAKIE ZNACZENIE MAJĄ DLA POLSKI (lub Co oznaczają dla Polski)  REZULTATY BADAŃ  PIERWSZEJ GRUPY ROBOCZEJ  ZAWARTE W  V  RAPORCIE  IPCC -  opublikowane w 2013 roku, a co wykazują badania nad klimatem prowadzone w naszym kraju.

Szeroka dyskusja podczas trwania „Szczytu Klimatycznego”- CAP 19 w 2013 r w Warszawie i dotychczasowe autorskie wypowiedzi uznanych autorytetów i specjalistów nie w pełni uzmysłowiły nam, jak kształtuje się oblicze zmian klimatu w Polsce od strony, gospodarczej,  społecznej i medialnej.

Organizatorzy konferencji założyli, że powinna ona wykazać:  jak na tle wyników badań przyszłości klimatu w skali globalnej podanych w V Raporcie IPCC kształtują się w Polsce widoczne już wyraźnie postępujące zmiany różnych parametrów klimatycznych na koniunkturę środowiska przyrodniczego a także na rolnictwo, leśnictwo, transport, komunikację i inne wrażliwe dziedziny życia gospodarczego i społeczeństwo,  jakie będą  konsekwencje polityki klimatycznej dla Polski i czy w ogóle jest opracowana i  prowadzona taka polityka.

Powinniśmy być bowiem świadomi: co wykazują modele regionalne dla Polski, co dotychczas wynika z naszych szczegółowych badań nad klimatem, jakie przewiduje się skutki zmian,  jak je łagodzić i jakie przyjąć strategie  dostosowawcze do tych zmian.

Dlatego bardzo ważnym i pilnym problemem stało  się  uwidocznienie ich wielkości, ich skutków i wskazanie działań i metod adaptacji społeczeństwa i gospodarki polskiej do prognozowanych zmian  klimatu.

Chodziło także o wykazanie, czy nauka poradzi sobie ze znalezieniem dowodów  już wyraźnie obserwowanych skutków tych zmian. Wystąpienia autorskie jednoznacznie to potwierdziły. Problemem jest natomiast  przekonanie administracji państwowej o powadze problemu skutków zmian klimatu wyrażających się głównie w intensywności i częstości występowania zjawisk ekstremalnych, niszczycielskich powodujących ogromne straty w gospodarce i społeczeństwie  oraz wysokie koszty poniesionych strat i pilne, intensywne  wszczęcie wdrażania działań  adaptacyjnych, łagodzących i zapobiegawczych negatywnym skutkom tych zmian.

W konferencji uczestniczyła Dyrekcja IMGW, Prezes i Członkowie Zarządu Głównego PTGeof., wybitni naukowcy polscy. Ogólnie w konferencji wzięło udział 52 uczestników z ośrodków akademickich, instytutów badawczych , Polskiej Akademii Nauk, studentów.

 Niestety, mimo wysłanych zaproszeń do wszystkich Urzędów Wojewódzkich w Polsce nie pojawił się żaden ich przedstawiciel.

Konferencję otworzyła Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – dr hab. Halina Lorenc, prof. nadzw. Wystąpienia wprowadzające wygłosili: Dyrektor IMGW- dr hab. inż. Mieczysław Ostojski, prof. nadzw. oraz Prezes Zarządu Głównego PTGeof. – doc. dr Alfred Dubicki.

Niezwykle interesująca problematyka konferencji wywołała także głęboką merytorycznie dyskusję. Plan Konferencji realizowany był w pięciu sesjach problemowych oraz sesji posterowej.

Dodatkowo w dniu 6 maja wielu uczestników Konferencji wzięło udział w zwiedzaniu i zapoznaniu się z metodami pracy i zastosowaniu najnowszych urządzeń telekomunikacyjnych w Centralnym Biurze Prognoz w IMGW-PIB.

            Pokłosiem Konferencji będzie:

  •  specjalne wydawnictwo monograficzne finansowane zarówno przez PTGeof. jak i IMGW-PIB,
  • wysłanie przez organizatorów Konferencji  do resortów gospodarczych i bezpieczeństwa  administracji państwowej głównych wniosków merytorycznych wykazujących skalę zagrożeń dla społeczeństwa i gospodarki przez obserwowane i prognozowane zmiany klimatu, w tym szczególnie groźne zjawiska  meteorologiczne typu: trąby powietrzne, katastrofalne opady deszczu, powodzie i nagłe powodzie flash flood, gradobicia, huraganowe prędkości wiatru i inne. Nadrzędnym problemem jest także zrozumienie  wpływu tych zjawisk na zdrowie społeczeństwa i zakłócenia w działalności kluczowych resortów gospodarczych państwa,
  • wystosowanie  apelu do resortów o konieczności uruchomienia wspólnego programu badawczego integrującego krajowy potencjał naukowy w zakresie ugruntowania wiedzy na temat skali i rodzajów zagrożeń stwarzanych przez współczesne anomalie klimatyczne i pogodowe.

 

Seminarium z okazji Światowego Dnia Meteorologii i Światowego Dnia Wody,  Warszawa, 24.03.2014

Oddział Warszawski PTGeof. wraz z IMGW-PIB zorganizował seminarium z okazji Światowego Dnia Meteorologii i Światowego Dnia Wody, obchodzonych pod hasłami:

LIV ŚWIATOWY DZIEŃ METEOROLOGII     Pogoda i klimat : mobilizujmy młodzież

oraz XXI ŚWIATOWY DZIEŃ WODY     Woda i energia

Organizatorzy znakomicie przygotowali uroczystość. Zawołanie w haśle mobilizujemy młodzież  znalazło potwierdzenie zarówno wśród słuchaczy jak i prelegentów (odsyłamy do galerii fotografii naszej strony internetowej).
Seminarium otworzyła i prowadziła prof. Halina Lorenc - Przewodnicząca Oddziału. Prelegenci to młodzi pasjonaci zjawisk zachodzących w atmosferze i hydrosferze.
Mgr Anna Nadolna z IMGW-PIB w referacie Podróże z wodą w tle pokazała przykłady związane z gospodarowaniem wodą i jej niedostatkiem w wielu zakątkach świata. Zachęcamy Anię do dalszych podróży i przekazywania nam takich reportaży.
Mgr Mateusz Taszarek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w referacie: O trąbach powietrznych w Polsce przedstawił zjawiska tornad jakie wystąpiły w Polsce. Sklasyfikował ich rodzaj i siłę, zagrożenia oraz skutki zniszczeń. Trąby powietrzne są tematem jego pracy doktorskiej. Życzymy mu powodzenia i sukcesów.
Dr Bartosz Czarnecki z IMGW-PIB w referacie Techniki numerycznego modelowania do lokalnego rozpoznawania pola wiatru bardzo obrazowo przybliżył zjawisko bryzy i zmian kierunków wiatru na wybrzeżu Bałtyku. Poza specjalistami, informacje Bartosza wykorzystają z pewnością wypoczywający nad Bałtykiem.
Odważni i młodzi ludzie założyli stowarzyszenie Polscy Łowcy Burz. Artur Surowiecki, ich reprezentant, w referacie Historia powstania, metody pracy i uzyskane wyniki  zapoznał zebranych, jak doszło do tej niecodziennej inicjatywy i jakie rezultaty praktyczne stowarzyszenie już osiągnęło. Poznaliśmy rozkład burz w Polsce i strefy, gdzie one najczęściej występują.
Wszystkie prelekcje charakteryzowały się wysokim poziomem i świetną prezentacją. Prof. H. Lorenc uznała, że mogą one być materiałem do publikacji w Przeglądzie Geofizycznym i zachęcała prelegentów do przygotowania artykułów.


Seminarium we Wrocławiu

W dniu 15 stycznia 2014 roku o godz. 14 w sali wykładowej Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery UWr przy ul. Kosiby 8 odbyło się seminarium, na którym został wygłoszony odczyt na temat:
WSPÓŁCZESNE ZMIANY WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW AGROKLIMATOLOGICZNYCH –  WYKORZYSTANIE FUNKCJI LOKALNYCH ANALIZ RASTROWYCH.
Autorami referatu byli: dr hab. Maciej Kryza, dr Mariusz Szymanowski, dr Marek Błaś, dr hab. prof. Krzysztof Migała, dr Małgorzata Werner, dr Mieczysław Sobik.

Pomiary strumieni turbulencyjnych metodą kowariancji wirów ...

W dniu 13 grudnia 2013 w budynku UMK w Toruniu odbyło się posiedzenie naukowe, w trakcie którego został wygłoszony referat pt. "Pomiary strumieni turbulencyjnych metodą kowariancji wirów – wybrane zagadnienia metodyczne i przykładowe wyniki dla różnych typów powierzchni". Autorami wystąpienia byli prof. dr hab. Krzuysztof Fortuniak, prof.dr hab. Joanna Wibig oraz dr Włodzimierz Pawlak z Katedry Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Współczesna zmiana klimatu w świetle najnowszego raportu WG1 IPCC. 

Oddział Bałtycki PTGf, wspólnie z Sekcją Fizyki Morza Komitetu Badań Morza PAN oraz Wydziałem V Nauk o Ziemi Gdańskiego Towarzystwa Naukowego zorganizował 6 grudnia 2013  publiczną debatę na temat: "Współczesna zmiana klimatu w świetle najnowszego raportu WG1 IPCC. Możliwe konsekwencje w basenie Morza Bałtyckiego".

Od Antarktydy do Machu Picchu

Semin_Winter_Machu Picchu_2a.jpgW dniu 5 grudnia 2013 w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się seminarium organizowane przez Oddział Warszawski PTGeof. Autorem wystąpienia był dr hab. inż. prof. nadzw. Jan WINTER

 

 

 I Kongres Towarzystw Naukowych

W dniach 17-18 września 2013 odbył się w Warszawie I Kongres Towarzystw Naukowych pt. Towarzystwa naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie. zorganizowany przez Radę Towarzystw Naukowych, Polską Akademię Umiejętności, Towarzystwo Naukowe Warszawskie i Towarzystwo Naukowe Płockie. Patronat honorowy objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław KOMOROWSKI. Celem Kongresu było ukazanie i ocenienie dotychczasowego wkładu społecznego ruchu naukowego IMG_0425.gifw rozwój i upowszechnianie nauki oraz w rozwój kraju, regionów i lokalnych społeczności, ocena stanu i warunków działania społecznego ruchu naukowego w Polsce oraz dyskusja nad obecnym miejscem i rolą społecznego ruchu naukowego w systemie kultury, dziedzictwa narodowego, nauki, a zwłaszcza jej upowszechniania. Polskie Towarzystwo Geofizyczne reprezentowali: doc. dr hab. Alfred Dubicki - Prezes i dr Jerzy Szkutnicki - Sekretarz Generalny. Prezes wygłosił referat pt. Polskie Towarzystwo Geofizyczne - działalność i problemy. Referat będzie opublikowany w materiałach Kongresu.