STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Strona redakcyjna

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI - PAPERS AND CONTRIBUTIONS

1.

SYMULACJA ZASIĘGU ZALEWU POWODZIOWEGO DOLINY RZECZNEJ

FLOODPLAIN INUNDATION SIMULATION OF THE RIVER VALLEY

Urszula SOCZYŃSKA, Paweł KOBYŁECKI, Artur MAGNUSZEWSKI, Barbara NOWICKA

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2001_3 01 Soczynska.pdf

2.

WIELOLETNI RYTM ZMIAN OPADÓW, STANÓW WÓD PODZIEMNYCH I PRZEPŁYWÓW W MAŁEJ ZLEWNI NIZINNEJ

LONG-TERM VARIATION OF PRECIPITATION, GROUNDWATER LEVELS AND DISCHARGE IN A SMALL LOWLAND BASIN

Urszula SOMOROWSKA

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2001_3 02 Somorowska.pdf

3.

JESZCZE RAZ O ZASADACH OBLICZANIA NAJWIĘKSZYCH PRZEPŁYWÓW ROCZNYCH O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA

ONCE MORE ABOUT THE PRINCIPLES OF CALCULATING MAXIMUM DISCHARGES OF GIVEN EXCEEDANCE PROBABILITIES

Maria OZGA-ZIELIŃSKA, Jerzy BRZEZIŃSKI, Bogdan OZGA-ZIELIŃSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2001_3 03 Ozga.pdf

4.

ODPOWIEDŹ NA ARTYKUŁ „JESZCZE RAZ O ZASADACH...”

REPLY ON THE ARTICLE „ONCE MORE ABOUT THE PRINCIPLES...”

Zdzisław KACZMAREK

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2001_3 04 Kaczmarek.pdf

PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ NAUKOWYCH - SURVEY OF SCIENTIFIC PROBLEMS

5.

CZY PRAWA HORTONA POPRAWNIE OPISUJĄ FRAKTALNĄ STRUKTURĘ SIECI RZECZNYCH?

IS THE FRACTAL STRUCTURE OF RIVER NETWORK CORRECTLY CHARACTERIZED BY HORTON RATIOS?

Elżbieta BAJKIEWICZ-GRABOWSKA, Robert OLSZEWSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2001_3 05 Bajkiewicz.pdf

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE - COMMEMORATION

6.

Mieczysława Tarajkowska (1930-2000)

Kazimierz Kłysik, Alicja Zawadzka

Tekst / ArtykułPG 2001_3 06 wspomnienie 1.pdf

7.

Andrzej Ewert (1938-2001)

Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka, Małgorzata Kirchenstein

Tekst / ArtykułPG 2001_3 07 wspomnienie 2.pdf

KRONIKA - CHRONICLE

8.

200-lecie Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk (Warszawa, 28-29 XI 2000)

Zdzisław Mikulski

Tekst / ArtykułPG 2001_3 08 kronika 1.pdf

9.

XXVI Zgromadzenie Ogólne Europejskiego Towarzystwa Geofizycznego (Nicea, 25-30 III 2001)

Iwona Stanisławska

Tekst / ArtykułPG 2001_3 09 kronika 2.pdf

10.

XI Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej (Gdynia, 27-28 IV 2001)

Anna Styszyńska

Tekst / ArtykułPG 2001_3 10 kronika 3.pdf

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA - FROM THE SOCIETY ACTIVITIES

11.

Słownik Meteorologiczny

Urszula Kossowska-Cezak

Tekst / ArtykułPG 2001_3 11 z zycia 1.pdf

12.

Sprawozdanie z działalności Komitetu Geofizyki PAN w 2000 r.

Maria Jeleńska, Zdzisław Mikulski

Tekst / ArtykułPG 2001_3 12 z zycia 2.pdf

RECENZJE - REVIEWS

13.

Recenzje cz. 1

Tekst / ArtykułPG 2001_3 13 recenzje 1.pdf

14.

Recenzje cz. 2

Tekst / ArtykułPG 2001_3 13 recenzje 2.pdf