STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Strona redakcyjna

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI - PAPERS AND CONTRIBUTIONS

1.

THERMAL VARIABILITY IN THE LUBLIN REGION DURING AN EXCEPTIONALLY SEVERE HEAT WAVE IN AUGUST 2015

Agnieszka KRZYŻEWSKA, Sylwester WERESKI, Marek NOWOSAD

Abstract | Tekst / ArtykułPG 2018 1-2 01 Krzyżewska new.pdf

2.

ZWIĄZEK USŁONECZNIENIA I TEMPERATURY POWIETRZA NA PODSTAWIE WIELOLETNIEJ SERII KLIMATOLOGICZNEJ W KRAKOWIE (1884-2016)

RELATIONSHIP BETWEEN SUNSHINE DURATION AND AIR TEMPERATURE ON THE BASIS OF LONG-TERM CLIMATOLOGICAL SERIES IN KRAKOW (1884-2016)

Dorota MATUSZKO, Katarzyna PIOTROWICZ

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2018 1-2 02 Matuszko new.pdf

3.

EKSTREMALNE ZJAWISKA METEOROLOGICZNE W GDYNI DO 1950 ROKU

METEOROLOGICAL EXTREME EVENTS IN GDYNIA UNTIL 1950

Małgorzata OWCZAREK, Mirosław MIĘTUS

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2018 1-2 03 Owczarek new.pdf

4.

ZMIENNOŚĆ WYSTĘPOWANIA SUSZ W OKRESIE WEGETACYJNYM W POLSCE W LATACH 1966-2015

VARIABILITY OF DROUGHT OCCURRENCE DURING GROWING SEASON IN POLAND IN YEARS 1966-2015

Katarzyna SZYGA-PLUTA

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2018 1-2 04 Szyga new.pdf

5.

WYBRANE UWARUNKOWANIA SYNOPTYCZNE INTENSYWNEJ TORNADOGENEZY W EUROPIE W LATACH 1998-2013

SELECTED SYNOPTIC CONDITIONS OF INTENSIVE TORNADOGENESIS IN EUROPE IN THE YEARS 1998-2013

Luiza WIECZOREK, Agnieszka PODSTAWCZYŃSKA

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2018 1-2 05 Wieczorek new.pdf

6.

ZMIENNOŚĆ FORM CYRKULACJI ŚRODKOWOTROPOSFERYCZNEJ WEDŁUG KLASYFIKACJI WANGENHEIMA-GIRSA I ICH RELACJE Z POLEM CIŚNIENIA NA POZIOMIE MORZA

VARIABILITY OF MID-TROPOSPHERIC CIRCULATION FORMS ACCORDING TO WANGENHEIM-GIRS CLASSIFICATION AND THEIR RELATIONS TO SEA-LEVEL PRESSURE PATTERNS

Krzysztof KOŻUCHOWSKI,, Jan DEGIRMENDŽIĆ

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2018 1-2 06 Kożuchowski new.pdf

7.

WPŁYW WYBRANYCH BARIER GÓRSKICH NA ROZKŁAD OPADÓW W POLSKICH KARPATACH

INFLUENCE OF SELECTED MOUNTAIN BARRIER FOR THE DISTRIBUTION OF PRECIPITATION IN THE POLISH CARPATHIANS

Elżbieta CEBULAK, Danuta LIMANÓWKA, Robert PYRC, Piotr GĘBICA, Leszek STARKEL

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2018 1-2 07 Cebulak new.pdf

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE - COMMEMORATION

8.

Zygmunt Wojciech Stopiński (1921-2017)

Wojciech Dębski, Zbigniew Czechowski

Tekst / ArtykułPG 2018 1-2 08 wspomnienie1 new.pdf

9.

Witold Gustaw Strupczewski (1937-2017)

Ewa Bogdanowicz, Krzysztof Kochanek, Iwona Kuptel-Markiewicz

Tekst / ArtykułPG 2018 1-2 09 wspomnienie2 new.pdf

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA - FROM THE SOCIETY ACTIVITIES

10.

Zebranie plenarne Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego

Jolanta Krupa-Marchlewska, Jerzy Szkutnicki, Urszula Kossowska-Cezak

Tekst / ArtykułPG 2018 1-2 10 z zycia 1 new.pdf

11.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geofizycznego w roku 2017

Jerzy Szkutnicki

Tekst / ArtykułPG 2018 1-2 11 z zycia 2 new.pdf

12.

Konferencja „Współczesne problemy klimatu Polski” (H. Lorenc)

Halina Lorenc

Tekst / ArtykułPG 2018 1-2 12 z zycia 3 new.pdf