STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Strona redakcyjna

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI - PAPERS AND CONTRIBUTIONS

1.

OBSERWACJE REZONANSU SCHUMANNA W POLSKIEJ STACJI POLARNEJ NA SPITSBERGENIE ORAZ OBSERWATORIUM GEOFIZYCZNYM W BELSKU

SCHUMANN RESONANCE OBSERVATION AT POLISH POLAR STATION AT SPISTSBERGEN AND GEOPHYSICAL OBSERVATORY IN BELSK.

Mariusz NESKA, Gabriela SÁTORI

Streszczenie | Abstract | Tekst / Artykuł2006_34_01_Neska.pdf

2.

OCENA PROCESU INFILTRACJI ORAZ PIONOWEJ MIGRACJI JONÓW W ZLEWNI BAGIENNEJ Z WYKORZYSTANIEM MODELU MATEMATYCZNEGO

EVALUATION OF INFILTRATION AND IONSVERTICAL MIGRATION PROCESESS IN SWAMPY BASIN APPLYING MATHEMATICAL MODEL

Maciej LENATROWICZ

Streszczenie | Abstract | Tekst / Artykuł2006_34_02_Lenartowicz.pdf

PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ NAUKOWYCH - SURVEY OF SCIENTIFIC PROBLEMS

3.

HYDROLOGIA POLSKI - KIERUNKI DALSZYCH PRAC

HYDROLOGY OF POLAND - TRENDS OF FARTHER STUDIES

Jujiusz J. STACHÝ

Streszczenie | Abstract | Tekst / Artykuł2006_34_03_Stachy.pdf

KOMUNIKATY NAUKOWE - SHORT REPORTS

4.

PRÓBA IDENTYFIKACJI NISKICH CHMUR RODZAJU STRATUS NA REJESTROGRAMIE PIONO WEGO SODARU DOPPLEROWSKIEGO

TESTING OF THE IDENTIFICATION POSSIBILITIES OF LOW STRATUS CLOUDS ON THE RECORDS OF THE VERTICAL DOPPLER SODAR.

Aneta USTRZYCKA

Streszczenie | Abstract | Tekst / Artykuł2006_34_04_Ustrzycka.pdf

5.

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA MAS POWIETRZA W REJONIE POZNANIA W LATACH 1965- 1990

OCCURRENCE OF AIR MASSES IN POZNAŃ REGION DURING THE PERIOD OF 1965- 1990

Lech BUCHERT

Streszczenie | Abstract | Tekst / Artykuł2006_34_05_Buchert.pdf

MATERIAŁY DO DZIEJÓW GEOFIZYKI - MATERIALS TO THE HISTORY OF GEOPHYSICS

6.

MARK ISAAKOWICZ LWOWICZ (1906 -1998) -W 100-LECIE URODZIN

MARK ISAAKOVITCH LVOVITCH (1906-1998) - IN 100TH ANNIVERSARY OF BIRTHDAY

Zdzisław MIKULSKI

Tekst / Artykuł2006_34_06_Mikulski.pdf

KRONIKA - CHRONICLE

7.

Ogólnopolska konferencja metodyczna „Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych" (Lublin-Nałęczów, 8-10 Vl 2006)

Eugeniusz Filipiuk

Tekst / Artykuł2006_34_07_Kronika1.pdf

8.

Letnia Szkoła Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).3rd ENVlSAT Summer School - Earth System Monitoring and Modelling (Frascati k. Rzymu, 31 VIl-11 VIII 2006)

Wojciech Chełmicki

Tekst / Artykuł2006_34_08_Kronika2.pdf

9.

Uncertainties in the "monitoring-conceptualisation-modelling" sequence of catchment research, XI Konferencja ERB (Luksemburg, 20-23 IX 2006)

Wojciech Chełmicki

Tekst / Artykuł2006_34_09_Kronika3.pdf

10.

X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna - Geneza i przemiany jezior obszarów chronionych i poddanych antropopresji (Czernica, 4-6 X 2006)

Wojciech Sobolewski, Marek Turczyński

Tekst / Artykuł2006_34_10_Kronika4.pdf

11.

Wincenty Pol jako geograf i krajoznawca - konferencja naukowa w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, 9-11 X 2006)

Janina Trepińska

Tekst / Artykuł2006_34_11_Kronika5.pdf

12.

Konferencja Rektorów Baltic University (Uppsala, 19-20 X 2006)

Artur Magnuszewski

Tekst / Artykuł2006_34_12_Kronika6.pdf

RECENZJE - REVIEWS

13.