STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Strona redakcyjna

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI - PAPERS AND CONTRIBUTIONS

1.

PORÓWNANIE WARTOŚCI USŁONECZNIENIA MIERZONEGO HELIOGRAFEM CAMPBELLA-STOKESA I CZUJNIKIEM ELEKTRONICZNYM CSD3

COMPARISON OF SUNSHINE DURATION MEADMEASURED BY A CAMPBELL-STOKES HELIOGRAPH AND A CSD3 ELECTRONIC SENSOR

Dorota MATUSZKO

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1 2012 Matuszko.pdf

2.

PORÓWNANIE WYNIKÓW REJESTRACJI USŁONECZNIENIA HELIOGRAFEM CAMPBELLA-STOKESA I CZUJNIKIEM ŚWIECENIA SŁOŃCA DSU12 W KONICZYNCE K. TORUNIA W LATACH 2006-2010

COMPARISON OF THE RESULTS OF SUNSHINE DURATION RECORDING BY A CAMPBELL-STOKES HELIOGRAPH AND A SUNSHINE DURATION DSU12 AT KONICZYNKA NEAR TORUŃ IN THE YEARS 2006-2010

Marek KEJNA, Joanna USCKA-KOWALKOWSKA

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1 2012 Kejna.pdf

3.

NEFOLOGICZNE DNI CHARAKTERYSTYCZNE – RÓŻNE KRYTERIA WYDZIELANIA I ICH WPŁYW NA WYNIKI BADAŃ

CHARACTERISTIC NEPHOLOGICAL DAYS – VARIOUS CRITERIA OF DISTINGUISHING AND THEIR INFLUENCE ON RESEARCH RESULTS

Elwira ŻMUDZKA

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1 2012 Żmudzka.pdf

4.

SYSTEM GROMADZENIA DANYCH METEOROLOGICZNYCH I GLACJOLOGICZNYCH W OBSZARACH POLARNYCH – INFRASTRUKTURA POMIAROWA POLSKIEJ STACJI POLARNEJ IM. STANISŁAWA SIEDLECKIEGO (SW SPITSBERGEN)

METEOROLOGICAL AND GLACIOLOGICAL DATA COLLECTING SYSTEM IN POLAR REGION – INFRASTRUCTURE OF STANISLAW SIEDLECKI’S POLISH POLAR STATION (SW SPITSBERGEN)

Sebastian SIKORA, Krzysztof MIGAŁA, Tomasz BUDZIK, Piotr GŁOWACKI, Dariusz PUCZKO, Dariusz IGNATIUK, Jacek JANIA

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1 2012 Sikora.pdf

5.

OCENA DOKŁADNOŚCI OBLICZANIA ŚREDNICH DOBOWYCH PRĘDKOŚCI WIATRU NA KAFFIØYRZE (NW SPITSBERGEN) W SEZONACH LETNICH 2005-2010

ASSESSMENT OF THE ACCURACY OF CALCULATION OF MEAN DAILY WIND SPEED IN KAFFIØYRA (NW SPITSBERGEN) IN THE SUMMER SEASONS OF 2005-2010

Andrzej ARAŹNY, Rajmund PRZYBYLAK, Marek KEJNA, Rafał MASZEWSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1 2012 Araźny.pdf

6.

ZASTOSOWANIE METODY STATYSTYCZNEGO DOWNSCALINGU DO ANALIZY PRĘDKOŚCI WIATRU NA POLSKICH STACJACH BRZEGOWYCH

APPLICATION OF STATISTICAL-EMPIRICAL DOWNSCALING IN THE ANALYSIS OF THE WIND SPEED CONDITIONS AT POLISH COASTAL STATIONS

Michał PILARSKI, Ewa JAKUSIK, Michał MAROSZ, Małgorzata OWCZAREK, Mirosław MIĘTUS

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1 2012 Pilarski.pdf

7.

ZASTOSOWANIE KRIGINGU RESZT LOKALNEGO MODELU REGRESJI DO INTERPOLACJI PRZESTRZENNEJ ŚREDNIEJ ROCZNEJ TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE

THE APPLICATION OF LOCAL REGRESSION RESIDUAL KRIGING FOR SPATIAL INTERPOLATION OF ANNUAL MEAN AIR TEMPERATURE IN POLAND

Mariusz SZYMANOWSKI, Maciej KRYZA

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1 2012 Szymanowski.pdf

8.

ZASTOSOWANIE REGRESJI WIELOKROTNEJ W MODELOWANIU ŚREDNIEJ MIESIĘCZNEJ TEMPERATURY MAKSYMALNEJ I MINIMALNEJ

APPLICATION OF MULTIPLE REGRESSION TO MODELING OF MEAN MONTHLY MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURE

Mariusz ZIELIŃSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1 2012 Zieliński.pdf

9.

METODY UMOŻLIWIAJĄCE TWORZENIE SCENARIUSZY ZMIAN EKSTREMALNYCH ZJAWISK TERMICZNYCH NA PODSTAWIE SYMULACJI RCM

METHODS ENABLING CREATION OF THE EXTREME TEMPERATURE SCENARIO ON THE BASIS OF THE RCM SIMULATIONS

Joanna JĘDRUSZKIEWICZ

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1 2012 Jędruszkiewicz.pdf

10.

OCENA PRZYDATNOŚCI DANYCH GRIDOWYCH W WYZNACZANIU DAT POCZĄTKU I KOŃCA OKRESU WEGETACYJNEGO

EVALUATION OF USEFULNESS OF THE GRID DATA IN THE SETTING OF DATES FOR ONSET AND END OF GROWING SEASON

Krzysztof BARTOSZEK, Alicja WĘGRZYN, Bogusław M. KASZEWSKI, Marcin SIŁUCH

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1 2012 Bartoszek 1.pdf

11.

PORÓWNANIE WYBRANYCH METOD WYZNACZANIA DAT POCZĄTKU I KOŃCA OKRESU WEGETACYJNEGO NA PRZYKŁADZIE LUBELSZCZYZNY

COMPARISION OF SELECTED METHODS FOR DETERMINING ONSET AND END OF THE GROWING SEASON ON THE EXAMPLE OF THE LUBLIN REGION

Krzysztof BARTOSZEK, Alicja WĘGRZYN, Bogusław M. KASZEWSKI, Marcin SIŁUCH

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1 2012 Bartoszek 2.pdf

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE - COMMEMORATION

12.

Stefan Kopczyński (1916-2011)

Krzysztof MARCINIAK

Tekst / ArtykułPG 1 2012 wspomnienie.pdf

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA - FROM THE SOCIETY ACTIVITIES

13.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geofizycznego w 2011 r.

Jerzy Szkutnicki

Tekst / ArtykułPG 1 2012 z życia 1.pdf

14.

Zebranie plenarne Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego (Warszawa, 21 II 2012)

Urszula Kossowska-Cezak, Jolanta Krupa-Marchlewska

Tekst / ArtykułPG 1 2012 z życia 2.pdf

RECENZJE - REVIEWS

15.