STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Strona redakcyjna

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI - PAPERS AND CONTRIBUTIONS

1.

CYRKULACJA TERMOHALINOWA NA ATLANTYKU PÓŁNOCNYM A TEMPERATURA POWIETRZA W POLSCE (1961-2010)

THERMOHALINE CIRCULATION IN THE NORTH ATLANTIC AND THE AIR TEMPERATURE IN POLAND (1961-2010)

Andrzej A. MARSZ

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4_2015 Marsz.pdf

2.

PROGNOZY OKRESOWYCH ZMIAN TEMPERATURY POWIETRZA W EUROPIE W XX-XXI WIEKU I ICH WERYFIKACJA

PREDICTIONS OF PERIODIC CHANGES OF AIR TEMPERATURE IN EUROPE IN 20TH- 21TH CENTURIES AND ITS VERIFICATION

Jerzy BORYCZKA, Maria STOPA-BORYCZKA, Urszula KOSSOWSKA-CEZAK, Jolanta WAWER

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4_2015 Boryczka1.pdf

3.

NIEZWYKLE MROŹNE ZIMY I NIEZWYKLE GORĄCE LATA W EUROPIE (1951-2010)

EXCEPTIONALLY COLD WINTERS AND EXCEPTIONALLY HOT SUMMERS IN EUROPE (1951-2010)

Urszula KOSSOWSKA-CEZAK, Robert TWARDOSZ

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4_2015 Kossowska1.pdf

KOMUNIKATY NAUKOWE - SHORT REPORTS

4.

WSTĘPNE WYNIKI OCENY ZMIENNOŚCI PAROWANIA TERENOWEGO NAD POLEM UPRAWNYM Z WYKORZYSTANIEM METODY KOWARIANCYJNEJ, METODY PENMANA-MONTEITHA I POMIARÓW EWAPOROMETRYCZNYCH

PRELIMINARY RESULTS OF ASSESSMENT OF THE SEASONAL VARIABILITY OF AREAL EVAPOTRANSPIRATION OVER CULTIVATED FIELD USING THE EDDY COVARIANCE METHOD, PENMAN – MONTEITH METHOD AND PAN EVAPORATION TECHNIQUE

Mariusz SIEDLECKI, Włodzimierz PAWLAK, Krzysztof FORTUNIAK, Mariusz ZIELIŃSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4_2015 Siedlecki.pdf

5.

SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWE FALE UPAŁÓW W LUBLINIE

SEVERE HEATWAVES IN LUBLIN

Agnieszka KRZYŻEWSKA

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4_2015 Krzyżewska.pdf

MATERIAŁY DO DZIEJÓW GEOFIZYKI - MATERIALS TO THE HISTORY OF GEOPHYSICS

6.

ZMIANY KLIMATU POLSKI W PRACACH POLSKICH KLIMATOLOGÓW

THE CHANGES OF CLIMATE IN POLAND IN THE PAPERS OF POLISH CLIMATOLOGISTS

Bogusław M. KASZEWSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4_2015 Kaszewski.pdf

7.

100 LAT „KLIMATOLOGII ZIEM POLSKICH” ROMUALDA MERECKIEGO

100 YEARS OF ROMUALD MERECKI’S BOOK “CLIMATOLOGY OF POLISH TERRITORY”

Urszula KOSSOWSKA-CEZAK

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4_2015 Kosszowska 100 lat.pdf

KRONIKA - CHRONICLE

8.

POLAR CLIMATE AND ENVIRONMENTAL CHANGE IN THE LAST MILLENNIUM
KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA
(Toruń, 24-26 VIII 2015)

Rajmund Przybylak, Tomasz Strzyżewski

Tekst / ArtykułPG 3-4_2015 Polar climate Przyb.pdf

9.

DISASTER RISK REDUCTION CONFERENCE IN WARSAW
(Warszawa, 15-16 X 2015)

Dorota Rucińska

Tekst / ArtykułPG 3-4_2015 Disar.pdf