STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Strona redakcyjna

-

1.

Od Redakcji

Redakcja

Tekst / ArtykułPG-3-4_2017 01 od redakcji.pdf

ARTYKUŁY WSTĘPNE - EDITORIALS

2.

70 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOFIZYCZNEGO (1947-2017)

70 YEARS OF THE POLISH SOCIETY OF GEOPHYSICS (1947-2017)

Alfred DUBICKI - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG-3-4_2017 02 Dubicki.pdf

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI - PAPERS AND CONTRIBUTIONS

3.

WYZNACZANIE DWUWYMIAROWYCH CHARAKTERYSTYK PROJEKTOWYCH WEZBRAŃ SZTORMOWO-ROZTOPOWYCH W ZURBANIZOWANYM OBSZARZE PORTU MORSKIEGO W USTCE – WYBRANE PROBLEMY

DETERMINING THE BIVARIATE DESIGN CHARACTERISTICS OF THE STORM-SNOWMELT FLOODS IN AN URBAN AREA OF A SEAPORT IN USTKA – SELECTED PROBLEMS

Maurycy CIUPAK - Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW-PIB ― Kraków

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG-3-4_2017 03 Ciupak.pdf

4.

PORÓWNANIE WYBRANYCH METOD UZUPEŁNIANIA LUK W POMIARACH KOWARIANCYJNYCH STRUMINIA CIEPŁA UTAJONEGO W RÓŻNYCH TYPACH ŚRODOWISKA

COMPARISON OF SELECTED OF GAP-FILLING TECHNIQUES FOR EDDY COVARIANCE LATENT HEAT FLUXES FOR DIFFERENT LAND COVER TYPES

Mariusz SIEDLECKI - Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ,
Włodzimierz PAWLAK - Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ,
Krzysztof FORTUNIAK - Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ,
Mariusz ZIELIŃSKI - Zakład Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG-3-4_2017 04 Siedlecki.pdf

KOMUNIKATY NAUKOWE - SHORT REPORTS

5.

ZRÓŻNICOWANIE NATĘŻENIA PRZEPŁYWU W WODACH UKŁADU HYDROGRAFICZNEGO ZACHODNIEJ CZĘŚCI MARTWEJ WISŁY I WISŁY ŚMIAŁEJ

DIFFERENTIATION FLOW IN THE WATERS OF THE HYDROGRAPHIC SYSTEM OF WESTERN PART OF THE MARTWA WISŁA AND WISŁA ŚMIAŁA

Roman CIEŚLIŃSKI - Katedra Hydrologii – Uniwersytet Gdański,
Łukasz PIETRUSZYŃSKI - Katedra Hydrologii – Uniwersytet Gdański,
Filip DUDA - Katedra Hydrologii – Uniwersytet Gdański

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG-3-4_2017 05 Cieslinski.pdf

6.

ZWIĄZEK WYSTĘPOWANIA OPADÓW Z CYRKULACJĄ ATMOSFERYCZNĄ W ŚRODKOWEJ POLSCE (1961-2015)

PRECIPITATION IN REFERENCE TO ATMOSPHERIC CIRCULATION IN CENTRAL POLAND (1961-2015)

Wojciech RADZIUN - Katedra Meteorologii i Klimatologii – Uniwersytet Łódzki

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG-3-4_2017 06 Radziun.pdf

MATERIAŁY DO DZIEJÓW GEOFIZYKI - MATERIALS TO THE HISTORY OF GEOPHYSICS

7.

WOJCIECH JASTRZĘBOWSKI JAKO KLIMATOLOG

WOJCIECH JASTRZĘBOWSKI AS A CLIMATOLOGIST

Urszula KOSSOWSKA-CEZAK - Polskie Towarzystwo Geofizyczne,
Michał OSOWIEC - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG-3-4_2017 07 Kossowska.pdf

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE - COMMEMORATION

8.

Zbigniew Wiesław Sorbjan (1946-2017)

Janusz Borkowski - Polskie Towarzystwo Geofizyczne,
Janusz Krzyścin - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPG-3-4_2017 10 wspomnienie.pdf

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA - FROM THE SOCIETY ACTIVITIES

9.

Alfred Dubicki

Urszula Kossowska-Cezak - Polskie Towarzystwo Geofizyczne,
Jerzy Szkutnicki - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPG-3-4_2017 08 z zycia1.pdf

10.

70-lecie Polskiego Towarzystwa Geofizycznego – Nadzwyczajne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne na ziemiach polskich (Łódź, 25-26 IX 2017)

Joanna Wibig - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPG-3-4_2017 09 z zycia 2.pdf

RECENZJE - REVIEWS

11.

INNE - OTHER

12.

Bibliografia Przeglądu Geofizycznego 2008-2017

Michał Osowiec - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPG-3-4_2017 12 bibliografia.pdf