STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Strona redakcyjna

-

1.

POLSKA STACJA POLARNA HORNSUND W BADANIACH DOTYCZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ SŁOŃCE-ZIEMIA

PARTICIPATION OF THE POLISH POLAR STATION HORNSUND IN THE STUDIES OF SUN-EARTH INTERRELATIONS

2.

Wprowadzenie

Roman Teisseyre

Tekst / ArtykułPG_1996_1-2 01 wprowadzenie.pdf

3.

POTRZEBY UDZIAŁU POLSKIEJ STACJI POLARNEJ HOMSUND W BADANIACH RELACJI SŁOŃCE—ZIEMIA NA TLE DOTYCHCZASOWYCH PRAC I PLANÓW W TYM ZAKRESIE

ON POSSIBLE PARTICIPATION OF POLISH POLAR STATION HOMSUND IN SUN—EARTH RELATIONS RESEARCH

Stanisław MICHNOWSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1996_1-2 02 Michnowski.pdf

4.

POLSKA STACJA POLARNA W HOMSUNDZIE NA SPITSBERGENIE

POLISH POLAR STATION AT HORNSUND, SPITSBERGEN

Maciej S. ZALEWSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1996_1-2 03 Zalewski.pdf

5.

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA STACJI HORNSUND W MIĘDZYNARODOWYM PROGRAMIE BADAWCZYM GEM (GEOSPACE ENVIRONMENT MODELLING)

A PROPOSAL OF USING THE POLISH STATION HOMSUND IN THE INTERNATIONAL RESEARCH PROGRAM GEM (GEOSPACE ENVIRONMENT MODELLING)

Barbara POPIELAWSKA

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1996_1-2 04 Popielawska.pdf

6.

MAGNETOSFERA ZIEMI I JEJ WYRÓŻNIONE OBSZARY

THE EARTH MAGNETOSPHERE AND ITS SPECIFIC REGIONS (IN POLISH)

Elżbieta B. WODNICKA

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1996_1-2 05 Wodnicka.pdf

7.

JONOSFERA NA DUŻYCH SZEROKOŚCIACH I JEJ BADANIA W POLSKIEJ STACJI POLARNEJ NA SPITSBERGENIE

HIGH-LATITUDE IONOSPHERE AND ITS STUDY AT THE POLISH POLAR STATION ON SVALBARD

Andrzej W. WERNIK

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1996_1-2 06 Wernik.pdf

8.

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT BADAWCZY M-FOCUS

INTERNATIONAL PROJECT M-FOCUS REVIEW OF GEOPHYSICS

Waldemar KRAIŃSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1996_1-2 07 Krainski 1.pdf

9.

NIEREGULARNE PULSACJE MAGNETYCZNE POD KLEFTEM

IRREGULAR MAGNETIC PULSATIONS UNDER DEFT (IPCL)

Waldemar KRAIŃSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1996_1-2 08 Krainski 2.pdf

10.

O ZASTOSOWANIACH OBSERWACJI ATMOSFERYCZNOELEKTRYCZNYCH I GEOMAGNETYCZNYCH W HORNSUNDZIE W BADANIACH ODDZIAŁYWAŃ WIATRU SŁONECZNEGO NA ATMOSFERĘ ZIEMSKĄ

ATMOSPHERIC-ELECTRIC AND GEOMAGNETIC OBSERVATIONS AT HORNSUND IN THE STUDIES OF SOLAR WIND EFFECTS ON THE ATMOSPHERE

Stanisław MICHNOWSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1996_1-2 08 Michnowski 2.pdf

11.

DŁUGOOKRESOWE FLUKTUACJE POLA GEOMAGNETYCZNEGO I ATMOSFERYCZNEGO POLA ELEKTRYCZNEGO PODCZAS SUBBURZ I INNYCH ZABURZEŃ MAGNETYCZNYCH W HORNSUNDZIE

LONG-PERIOD FLUCTUATIONS OF GEOMAGNETIC AND ATMOSPHERIC-ELECTRIC FIELD AT HOMSUND DURING SUBSTORMS AND OTHER MAGNETIC DISTURBANCES, REVIEW OF GEOPHYSICS

Stanisław MICHNOWSKI, Ninel N. NIKIFOROWA

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1996_1-2 09 Michnowski 3.pdf

12.

UWAGI NA TEMAT ELEKTROMAGNETYCZNEJ NATURY DŁUGOOKRESOWYCH FLUKTUACJI POLA MAGNETYCZNEGO I ELEKTRYCZNEGO OBSERWOWANYCH W HORNSUNDZIE

A REMARK CONCERNING ELECTROMAGNETIC NATURE OF LONG-PERIOD FLUCTUATIONS OF MAGNETIC AND ELECTRIC FIELD OBSERVED AT HORNSUND

Andrzej TURSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1996_1-2 10 Turski.pdf

13.

BADANIE KORELACJI MIĘDZY KRÓTKOOKRESOWYMI FLUKTUACJAMI PRĄDU MAXWELLOWSKIEGO MIERZONYMI DŁUGIMI ANTENAMI W HORNSUNDZIE I W JÓZEFOSŁAWIU K. WARSZAWY

INVESTIGATION OF CORRELATION BETWEEN SHORT-PERIOD FLUCTUATIONS OF THE MAXWELLIAN CURRENT, MEASURED BY LONG ANTENNAE AT HORNSUND AND JÓZEFOSŁAW NEAR WARSAW

Andrzej C. ŁOSAKIEWICZ

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1996_1-2 11 Losakiewicz.pdf

14.

STACJA HORNSUND W SKORELOWANYCH SATELITARNO-NAZIEMNYCH BADANIACH ZWIĄZKÓW SŁOŃCE—ZIEMIA

THE CORRELATED GROUND-BASED AND SATELLITE INVESTIGATIONS OF SOLAR-TERRESTRIAL RELATIONS AT POLAR STATION HORNSUND

Zbigniew KŁOS

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1996_1-2 12 Klos.pdf

15.

STACJA MAGNETYCZNA W HORNSUNDZIE — STAN OBECNY I NAJBLIŻSZE ZADANIA

GEOMAGNETIC STATION AT HORNSUND — THE PRESENT STATE AND NEAREST TASKS

Andrzej PAŁKA, Janusz MARIANIUK

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1996_1-2 13 Palka.pdf

16.

NOWA APARATURA DO REJESTRACJI MAGNETYCZNEJ W HORNSUNDZIE

NEW EQUIPMENT FOR MAGNETIC RECORDING AT HORNSUND STATION

Andrzej PAŁKA

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1996_1-2 14 Palka 2.pdf

MATERIAŁY DO DZIEJÓW GEOFIZYKI - MATERIALS TO THE HISTORY OF GEOPHYSICS

17.

KWARTALNIK „ACTA GEOPHYSICA POLONICA”

QUARTERLY JOURNAL “ACTA GEOPHYSICA POLONICA”

Sławomir MAJ

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1996_1-2 15 Maj.pdf

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE - COMMEMORATION

18.

Irena de Dynowska-Balcer (1929-1995)

Barbara Obrębska-Starklowa, Danuta Limanówka

Tekst / ArtykułPG_1996_1-2 16 wspomnienie.pdf

KRONIKA - CHRONICLE

19.

Powołanie Stowarzyszenia dla Głębokich Badań Geologicznych

Aleksander Guterch

Tekst / ArtykułPG_1996_1-2 17 kronika 1.pdf

20.

Zastosowania ekologii krajobrazu w ekorozwoju — Konferencja Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu (Warszawa, 5-7 X 1995 r.)

Ewa Malinowska

Tekst / ArtykułPG_1996_1-2 18 kronika 2.pdf

21.

Climate dynamics and the global change perspective — Konferencja międzynarodowa (Kraków, 17—20 X 1995 r.)

Janina Trepińska, Danuta Limanówka

Tekst / ArtykułPG_1996_1-2 19 kronika 3.pdf

22.

Nagrody naukowe Wydziału VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN za rok 1995

Redakcja

Tekst / ArtykułPG_1996_1-2 20 kronika 4.pdf

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA - FROM THE SOCIETY ACTIVITIES

23.

Działalność Polskiego Towarzystwa Geofizycznego w roku 1995

Włodzimierz Meyer

Tekst / ArtykułPG_1996_1-2 21 z zycia 1.pdf

24.

Plenarne posiedzenie Komitetu Geofizyki PAN (Warszawa, 14 XII 1995 r.)

Maria Jeleńska, Zdzisław Mikulski

Tekst / ArtykułPG_1996_1-2 22 z zycia 2.pdf

25.

Zebranie plenarne Zarządu Głównego PTGeof. (Warszawa, 30 I 1996 r.)

Urszula Kossowska-Cezak, Jolanta Krupa-Marchlewska

Tekst / ArtykułPG_1996_1-2 23 z zycia 3.pdf

RECENZJE - REVIEWS

26.