STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Strona redakcyjna

ARTYKUŁY WSTĘPNE - EDITORIALS

1.

PRZEŁOM W NEGOCJACJACH RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU I PROTOKOŁU Z KIOTO

TURN IN NEGOTIATIONS OF THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE

Maciej SADOWSKI, Anna OLECKA

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2002_12 01 Sadowski.pdf

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI - PAPERS AND CONTRIBUTIONS

2.

SOLARNE PŁYWY PÓŁDOBOWE CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO W ŁODZI

SOLAR SEMIDIURNAL TIDES OF THE ATMOSPHERIC PRESSURE IN ŁÓDŹ

Krzysztof FORTUNIAK, Włodzimierz PAWLAK

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2002_12 02 Fortuniak.pdf

3.

ZMIENNOŚĆ ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W POLSCE NA TLE ZMNIEJSZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY W OKRESIE ZMIAN GOSPODARCZYCH PAŃSTWA

VARIABILITY OF AIR POLLUTION IN POLAND AGAINST A BACKGROUND OF THE REDUCTION OF THE AIR POLLUTANTS EMISSION TO THE ATMOSPHERE IN THE COUNTRY’S ECONOMIC CHANGES PERIOD

Bartłomiej ŚWIĄTCZAK

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2002_12 03 Swiatczak.pdf

4.

CYRKULACYJNE UWARUNKOWANIA OPADÓW W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ POLSCE

THE DIFFERENTIATION OF PRECIPITATION IN THE NORTH-WEST POLAND DEPENDING ON THE TYPE OF ATMOSPHERIC CIRCULATION

Małgorzata

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2002_12 04 Kirschenstein.pdf

PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ NAUKOWYCH - SURVEY OF SCIENTIFIC PROBLEMS

5.

PLAMY GORĄCA I PIÓROPUSZE PŁASZCZA – OBECNY STAN KONCEPCJI

THE STATE OF THE ART OF THE HOTSPOT AND MANTLE PLUME THEORY

Michał MALINOWSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2002_12 05 Malinowski.pdf

6.

METODY WYZNACZANIA DAT POCZĄTKU I KOŃCA TERMICZNYCH ZIM NA PRZYKŁADZIE KRAKOWSKIEJ SERII POMIARÓW TEMPERATURY POWIETRZA

METHODS FOR THE DETERMINATION OF THE THERMAL WINTER BEGINNING AND END DATES, BASED ON THE CRACOW AIR TEMPERATURE RECORDS

Katarzyna PIOTROWICZ

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2002_12 06 Piotrowicz.pdf

KOMUNIKATY NAUKOWE - SHORT REPORTS

7.

UWARUNKOWANIA CYRKULACYJNE ZMIENNOŚCI TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE W OKRESIE 1951–2000

CIRCULATION’S REQUIREMENTS OF THE AIR TEMPERATURE VARIATIONS IN POLAND IN THE PERIOD 1951–2000.

Jan DEGIRMENDŽIĆ, Krzysztof KOŻUCHOWSKI, Elwira ŻMUDZKA

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2002_12 07 Degirmenic.pdf

8.

WPŁYW NEOTEKTONIKI NA UKŁAD DOLIN RZECZNYCH W GRECJI

THE INFLUENCE OF NEOTECTONICS ON THE RIVER VALLEYS NETWORK IN GREECE

Irena TSERMEGAS

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2002_12 08 Tsermegas.pdf

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE - COMMEMORATION

9.

Urszula Soczyńska (1933-2001)

Zdzisław Mikulski

Tekst / ArtykułPG 2002_12 09 wspomnienie.pdf

KRONIKA - CHRONICLE

10.

The application of ecohydrology to water resources development and management – Konferencja naukowa IHP UNESCO (Wenecja, 16-19 IX 2001)

Artur Magnuszewski

Tekst / ArtykułPG 2002_12 10 kronika1.pdf

11.

Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych – Ogólnopolska Konferencja Metodyczna (Lublin, 26-28 IX 2001)

Marek Nowosad

Tekst / ArtykułPG 2002_12 11 kronika2.pdf

12.

Międzynarodowa Komisja Historii Meteorologii (ICHM)

Jarosław Suchożebrski

Tekst / ArtykułPG 2002_12 12 kronika3.pdf

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA - FROM THE SOCIETY ACTIVITIES

13.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geofizycznego w roku 2001

Włodzimierz Meyer

Tekst / ArtykułPG 2002_12 13 z zycia1.pdf

14.

Plenarne posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego (Warszawa, 20 III 2002)

Urszula Kossowska-Cezak, Jolanta Krupa-Marchlewska

Tekst / ArtykułPG 2002_12 14 z zycia2.pdf

RECENZJE - REVIEWS

15.