STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Strona redakcyjna

-

1.

Minął wiek XX – minęło 1000-lecie

Redakcja

Tekst / ArtykułPG 2001_12 01 redakcja.pdf

ARTYKUŁY WSTĘPNE - EDITORIALS

2.

CZY GROZI NAM KLIMATYCZNA APOKALIPSA?

IS THERE A THREAT OF CLIMATIC APOCALYPSE?

Maciej SADOWSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2001_12 02 Sadowski.pdf

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI - PAPERS AND CONTRIBUTIONS

3.

MODELOWANIE STRUKTURY PRZESTRZENNEJ ELEMENTÓW BILANSU WODNEGO (NA PRZYKŁADZIE DORZECZA REGI)

MODELLING OF SPATIAL DISTRIBUTION OF WATER BALANCE ELEMENTS (IN REGA BASIN AS AN EXAMPLE)

Paulina POKOJSKA

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2001_12 03 Pokojska.pdf

4.

OBIEKTYWNE METODY OKREŚLANIA ROZMIARU POLA PODSTAWOWEGO W BADANIACH HYDROLOGICZNYCH. PRZEGLĄD GEOFIZYCZNY

OBJECTIVE METHODS OF ELEMENTARY FIELD SIZE DETERMINATION IN HYDROLOGICAL RESEARCH

Jarosław SUCHOŻEBRSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2001_12 03 Suchozebrski.pdf

5.

ZJAWISKA DEFORMACJI POKRYW LODOWYCH NA WYBRZEŻU POLSKIM

ICE COVER DEFORMATIONS ON THE TURN OF MILLENNIA

Józef Piort GIRJATOWICZ

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2001_12 04 Girjatowicz.pdf

PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ NAUKOWYCH - SURVEY OF SCIENTIFIC PROBLEMS

6.

OBRAZ UKŁADU SŁONECZNEGO NA PRZEŁOMIE TYSIĄCLECI

A VIEW OF THE SOLAR SYSTEM ON THE TURN OF MILLENNIA

Krzysztof ZIOŁKOWSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2001_12 05 Ziolkowski.pdf

KOMUNIKATY NAUKOWE - SHORT REPORTS

7.

OCIEPLENIE W POLSCE: SKALA I ROZKŁAD SEZONOWY ZMIAN TEMPERATURY POWIETRZA W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU

THE WARMING IN POLAND: THE RANGE AND SEASONALITY OF THE CHANGES IN AIR TEMPERATURĘ IN THE SECOND HALF OF 20TH CENTURY

Krzysztof KOŻUCHOWSKI, Elwira ŻMUDZKA

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2001_12 06 Kozuchowski.pdf

8.

ZJAWISKA LODOWE JEZIOR PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI

ICE PHENOMENA ON LAKES IN NORTH-EASTERN POLAND

Andrzej GÓRNIAK, Magdalena PĘKALA

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2001_12 07 Gorniak.pdf

9.

PRÓBA GEOTECHNICZNEGO ROZPOZNANIA PŁYTKIEGO PODŁOŻA FRAGMENTU DOLINY PIĘCIU STAWÓW POLSKICH METODAMI GEOFIZYCZNYMI

GEOPHYSICAL RECOGNITION OFSHALLOW BED-ROCK IN SELECTED AREA OF PIĘĆ STAWÓW POLSKICH VALLEY

Bognan ŻOGAŁA, Ryszard DUBIEL, Halina GORSZCZYŃSKA, Rajmund MALINA

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2001_12 08 Zogala.pdf

MATERIAŁY DO DZIEJÓW GEOFIZYKI - MATERIALS TO THE HISTORY OF GEOPHYSICS

10.

PROFESOR JULIAN LAMBOR (1901-1973) – W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN

PROFESSOR JULIAN LAMBOR (1901-1973) – IN 100TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH

Zdzisław MIKULSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2001_12 09 Mikulski.pdf

KRONIKA - CHRONICLE

11.

XIV Sesja Rady Międzyrządowej IHP UNESCO (Paryż, 5-10 VI 2000)

Witold G. Strupczewski

Tekst / ArtykułPG 2001_12 10 kronika1.pdf

12.

Posiedzenie Komitetu Sterującego FRIEND Europy Północnej (Sztokholm, 14-15 IX 2000)

Artur Magnuszewski

Tekst / ArtykułPG 2001_12 11 kronika2.pdf

13.

Wizerunki i rekonstrukcje pogody i klimatu w ostatnim tysiącleciu - Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Kraków, 20-22 IX 2000)

Danuta Limanówka

Tekst / ArtykułPG 2001_12 12 kronika3.pdf

14.

IV międzynarodowa konferencja poświęcona naukom o wodzie i inżynierii (ICHE) (Seul, 26-29 IX 2000)

Włodzimierz Czernuszenko, Janusz Kindler

Tekst / ArtykułPG 2001_12 13 kronika4.pdf

15.

III Europejska Konferencja nt. Klimatologii Stosowanej (Piza, Włochy, 16-20 X 2000)

Danuta Limanówka, Joanna Wibig

Tekst / ArtykułPG 2001_12 14 kronika5.pdf

16.

VI Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (Haga, 13–14 XI 2000)

Maciej Sadowski

Tekst / ArtykułPG 2001_12 15 kronika6.pdf

17.

Nagrody naukowe wydziału VII nauk o Ziemi i nauk górniczych za rok 2000

Redakcja

Tekst / ArtykułPG 2001_12 16 kronika7.pdf

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA - FROM THE SOCIETY ACTIVITIES

18.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geofizycznego w roku 2000

Włodzimierz Meyer

Tekst / ArtykułPG 2001_12 17 z zycia 1.pdf

19.

Plenarne posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego (Warszawa, 9 II 2001)

Urszula Kossowska-Cezak, Jolanta Krupa-Marchlewska

Tekst / ArtykułPG 2001_12 18 z zycia 2.pdf

RECENZJE - REVIEWS

20.