STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Strona redakcyjna

ARTYKUŁY WSTĘPNE - EDITORIALS

1.

KOLEJNE FAZY NAUKOWEJ I POLITYCZNEJ EWOLUCJI POGLĄDÓW NA PROBLEM KLIMATU

FURTHER DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND POLITICAL VIEWS ON CLIMATE CHANGE ISSUE

Maciej SADOWSKI, Anna OLECKA

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1998_3-4 01 Sadowski.pdf

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI - PAPERS AND CONTRIBUTIONS

2.

ZALEŻNOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA SZORSTKOŚCI OD KSZTAŁTU KORYTA RZECZNEGO

ROUGHNESS COEFFICIENT DEPENDENT ON CHANNEL SHAPE

Witold G. STRUPCZEWSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1998_3-4 02 Strupczewski.pdf

3.

METODA MOMENTÓW WAŻONYCH PRAWDOPODOBIEŃSTWEM L-MOMENTÓW

METHOD OF PROBABILITY WEIGHTED MOMENTS AND L-MOMENTS

Henryk T. MITOSEK

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1998_3-4 03 Mitosek.pdf

PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ NAUKOWYCH - SURVEY OF SCIENTIFIC PROBLEMS

4.

WYBRANE METODY DYNAMIKI CHAOTYCZNEJ W HYDROLOGII

SELECTED METHODS OF CHAOTIC DYNAMICS IN HYDROLOGY

Paweł M. ROWIŃSKI, Jarosław J. NAPIÓRKOWSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1998_3-4 04 Rowinski.pdf

5.

PRZYCZYNY, WIELKOŚĆ I SKUTKI KATASTROFALNYCH OPADÓW W LIPCU 1997 W POLSCE

CAUSES, HEIGHT AND EFFECTS OF DISASTROUS PRECIPITATION OF JULY 1997 IN POLAND

Halina LORENC

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1998_3-4 05 Lorenc.pdf

KOMUNIKATY NAUKOWE - SHORT REPORTS

6.

ZACHMURZENIE W KRAKOWIE (1906-1995)

CLOUDINESS IN CRACOW (1906-1995)

Dorota MATUSZKO

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1998_3-4 06 Matuszko.pdf

SŁOWNICTWO GEOFIZYCZNE - GEOPHYSICAL VOCABULARY

7.

O JĘZYKU PRAC NAUKOWYCH RAZ JESZCZE

ABOUT THE LANGUAGE OF SCIENTIFIC PAPERS — ONCE MORE

Urszula KOSSOWSKA-CEZAK

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1998_3-4 07 Kossowska.pdf

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE - COMMEMORATION

8.

Jerzy Bogucki (1935-1997)

Romana Koczorowska

Tekst / ArtykułPG_1998_3-4 08 wspomnienie 1.pdf

9.

Zbigniew Pasławski (1926-1997)

Wacław Plenzler

Tekst / ArtykułPG_1998_3-4 09 wspomnienie 2.pdf

10.

Kazimiera Ołpińska-Warzechowa (1927-1997)

Bożena Gadomska, Sławomir Maj

Tekst / ArtykułPG_1998_3-4 10 wspomnienie 3.pdf

KRONIKA - CHRONICLE

11.

ECAM'97 — Europejska Konferencja Zastosowań Meteorologii (Lindau, RFN, 23-24 IX 1997)

Janusz M. Jasiński

Tekst / ArtykułPG_1998_3-4 11 kronika 1.pdf

12.

Powódź w dorzeczu Wisły w lipcu 1997 r. — konferencja naukowa (Kraków, 7-9 V 1998)

Leszek Starkel

Tekst / ArtykułPG_1998_3-4 12 kronika 2.pdf

13.

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w hydrologii (Kraków, 28-29 V 1998)

Joanna Pociask-Karteczka

Tekst / ArtykułPG_1998_3-4 13 kronika 3.pdf

14.

XIII Sesja Rady Międzyrządowej IHP UNESCO (Paryż, 8-13 VI 1998)

Witold Strupczewski

Tekst / ArtykułPG_1998_3-4 14 kronika 4.pdf

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA - FROM THE SOCIETY ACTIVITIES

15.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geofizycznego w roku 1997

Włodzimierz Meyer

Tekst / ArtykułPG_1998_3-4 15  z zycia 1.pdf

16.

Ekstremalne zjawiska meteorologiczne, hydrologiczne i oceanograficzne — Sympozjum jubileuszowe z okazji 50-lecia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego (Warszawa, 12-14 XI 1997)

Urszula Kossowska-Cezak

Tekst / ArtykułPG_1998_3-4 16  z zycia 2.pdf

17.

Plenarne posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego (Warszawa, 23 II 1998)

Urszula Kossowska-Cezak, Jolanta Krupa-Marchlewska

Tekst / ArtykułPG_1998_3-4 17  z zycia 3.pdf

18.

Biuletyn Informacyjny Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego

Urszula Kossowska-Cezak

Tekst / ArtykułPG_1998_3-4 18  z zycia 4.pdf

RECENZJE - REVIEWS

19.