STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Historia
Polskiego Towarzystwa Geofizycznego

Kalendarium

 

2019

Oddział Warszawski zorganizował konferencję Współczesne problemy klimatu Polski. Na tej podstawie powstała monograficzna publikacja pod tym samym tytułem. Redakcja: Longina Chojnacka-Ożga i Halina Lorenc. Współwydawca: IMGW-PIB. Oddział Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni Okołoziemskiej zorganizował konferencję pt. Pola elektromagnetyczne ULF/ELF na Ziemi i w Przestrzeni Kosmicznej 2019. W oddziałach zorganizowano 32 seminaria naukowe. Uczestnictwo w konferencji zorganizowanej przez Radę Towarzystw Naukowych PAN pt. Przyszłość towarzystw naukowych w świetle postanowień ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Cel konferencji: apel do władz o uznanie roli społecznego ruchu naukowego i dokładne określenie zasad jego funkcjonowania. Odbyły się II warsztaty geofizyczne pt. Zastosowanie programowania R w klimatologii. Światowy Dzień Wody – hasło: Nie pominąć nikogo; Światowy Dzień Meteorologii – hasło: Słońce, Ziemia i pogoda. W roku 2019 odszedł od nas na zawsze członek honorowy Towarzystwa - profesor Jan Zieliński.

2018

Uczestnictwo w II Kongresie zorganizowanym przez Radę Towarzystw Naukowych pt. Rola towarzystw  naukowych w rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej Referat pt. Rola Polskiego Towarzystwa Geofizycznego w upowszechnianiu nauk o Ziemi i kształtowaniu świadomości. przedstawił doc. dr Alfred Dubicki. Na tej podstawie przygotowano publikację w wydawnictwie pokongresowym. Kongres miał na celu wykazanie historycznego znaczenia społecznego ruchu naukowego Polsce i apel do administracji kraju o zdefiniowanie i stworzenie warunków do jego działalności. Zorganizowano I Warsztaty Geofizyczne oraz w oddziałach 38 seminariów. W Przeglądzie Geofizycznym ukazują się artykuły w języku angielskim.  Światowy Dzień Wody – hasło: Natura dla wody; Światowy Dzień Meteorologii – hasło: Gotowi na pogodę – mądrzy na klimat.

2017

Zorganizowano Walne Zgromadzenie Towarzystwa w dniu 21.02.2017. Wybrano Prezesa, Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną. Po 32 latach przestaje pełnić funkcję prezesa doc. dr Alfred Dubicki. Nowy Zarząd Główny: prof. dr hab. Rajmund Przybylak - prezes, dr hab. Halina Lorenc i prof. dr hab. Joanna Wibig wiceprezesi, dr Jerzy Szkutnicki – sekretarz generalny, prof. dr hab. Zbigniew Czechowski – skarbnik, doc. dr Alfred Dubicki, dr Urszula Kossowska-Cezak, dr Wojciech Ożga – członkowie prezydium, dr Andrzej Araźny, dr hab. Krystyna Bryś, dr Agnieszka Wypych – członkowie Zarządu Głównego. Główna Komisja rewizyjna: mgr Magdalena Bogucka - przewodnicząca, prof. dr hab. Krzysztof  Fortuniak, dr hab. Renata Kuśmierek-Tomaszewska, dr hab. Jacek Leśny, prof. dr hab. Mirosław Miętus – członkowie komisji. Zmiany w Komitecie Redakcyjnym Przeglądu Geofizycznego. Prof. dr hab. Zbigniew Czechowski – redaktor naczelny, prof. dr hab. Joanna Wibig – z-ca redaktora, mgr Rafał Stepnowski – sekretarz redakcji. Adres redakcji: ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa. Po 32 latach odchodzi z Komitetu Redakcyjnego dr Urszula Kossowska-Cezak. Członkami honorowymi Towarzystwa zostają: dr Elżbieta Cebulak. doc. dr Alfred Dubicki, prof. dr hab. inż. Laura Radczuk, dr Jerzy Szkutnicki. Towarzystwo świętuje 70 lat swojej działalności. Konferencję jubileuszową pt. Nadzwyczajne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne na ziemiach polskich organizuje Oddział Łódzki 25-26 września. 

2016

Przegląd Geofizyczny ukazuje się w wersji internetowej z zachowaniem ograniczonej wersji tradycyjnej, przeznaczonej do specjalnych celów oraz na życzenie autorów i niektórych czytelników. Czasopismo zachowuje 7 pkt. według oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przyjęto program obchodów 70-lecia PTGeof. w 2017 r. Konferencję jubileuszową pt. Nadzwyczajne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne na ziemiach polskich organizuje Oddział Łódzki 25-26 września 2017. Przygotowania do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. Światowy Dzień Wody obchodzono pod hasłem Woda i praca, a Światowy Dzień Meteorologii – Bardziej gorąco, bardziej sucho, bardziej wilgotno. Oblicza przyszłości. Odeszli na zawsze:   dr Krzysztof Liniewicz – Oddział Lubelski, dr Kazimierz Marciniak – Oddział Pomorski, dr inż. Dorota Olearczyk – Oddział Wrocławski, prof. dr hab. Barbara Obrębska-Starkel, dr hab. Zofia Pietryga – Oddział Krakowski, prof. dr hab. inż. Zdzisław Mikulski-wieloletni redaktor naczelny Przeglądu Geofizycznego , dr Maria Baranowska – Oddział Warszawski, dr Krystyna Dykczyńska, dr Jan Ziomek – Oddział Łódzki.

2015

Decyzja o publikacji Przeglądu Geofizycznego w wersji internetowej z jednoczesnym zachowaniem wersji papierowej w ograniczonej liczbie; dostosowanie strony internetowej. Zeszyt 3/4 2015 wydany w wersji on-line. Czasopismo  uzyskuje 7 punktów w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zorganizowano 22 seminaria i 2 konferencje pt.: Klimat a społeczeństwo i gospodarka  (Oddział Warszawski) i Polar Climate and Environmental Change in the last Millennium (Oddział Pomorski). Ukazuje się wydawnictwo monograficzne Klimat a społeczeństwo i gospodarka (Oddział Warszawski wraz z IMGW), redakcja Halina Lorenc, Zbigniew Ustrnul. Światowy Dzień Wody obchodzono pod hasłem: Woda a zrównoważony rozwój, a Światowy Dzień Meteorologii: Wiedza o klimacie dla działań na rzecz klimatu. Odeszli na zawsze: prof. Jerzy Cyberski (Oddział Bałtycki), prof. Maria Ozga-Zielińska, dr Irena Morozowska (Oddział Warszawski).

2014

Zmiany dotyczące czasopisma Przegląd Geofizyczny: ustanowiono stanowisko zastępcy redaktora naczelnego i sekretarza naukowego. Powołano na te stanowiska odpowiednio: prof. dr hab. Zbigniewa Czechowskiego i dr Urszulę Kossowską-Cezak. Do Rady Redakcyjnej powołano 5 uczonych z zagranicznych ośrodków naukowych. Utworzono możliwość publikowania integralnych tekstów artykułów w językach kongresowych. Zorganizowano 32 seminaria o różnorodnej tematyce oraz 1 konferencję w Oddziale Fizyki Wnętrz Ziemi i przestrzeni Okołoziemskiej pt. Polska Narodowa Komisja Roku Polarnego 1932/1933: Wyprawa na Wyspę Niedźwiedzią. Członkowie Sekcji Meteorologii uczestniczyli w X European Conference on Applied Climatology w Pradze, gdzie wygłosili 5 referatów. Światowy Dzień Wody obchodzono pod hasłem: Woda i energia, a Światowy Dzień Meteorologii: Pogoda i klimat: mobilizujmy młodzież.  Odeszli na zawsze: dr Wiesława Przedpełska – członek honorowy i dr Marcin Schmidt, obydwoje z Oddziału Warszawskiego.

2013

Walne Zgromadzenie Członków wybiera nowe władze  Towarzystwa na okres 2013-2016: doc. dr Alfred Dubicki-prezes, prof. dr hab. Rajmund Przybylak-wiceprezes, dr Danuta Limanówka-wiceprezes, dr Jerzy Szkutnicki-sekretarz generalny, dr hab. Zbigniew Czechowski-skarbnik, prof. dr hab. Bogusław Michał Kaszewski-członek prezydium, dr Urszula Kossowska-Cezak-członek prezydium, dr Krystyna Bryś-członek zarządu, prof. dr hab. Mirosław Miętus-członek zarządu, dr Leszek Ośródka-członek zarządu. Komisja rewizyjna mgr Magdalena Bogucka-przewodnicząca, prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak-członek, dr Bronisław Głowicki-członek, dr Eugeniusz Filipiuk-członek, mgr Piotr Ropuszyński-członek. Rok wcześniej Oddziały wybrały również nowe władze podane na własnych stronach internetowych i w sprawozdaniu z działalności 2008-2012. Ukazują się kolejne zeszyty Przeglądu Geofizycznego redagowane społecznym wysiłkiem i dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ukazuje się monografia: Odrzańska droga wodna pod redakcją J. Kulczyka, A. Dubickiego, D. Olearczyk. Publikacja jest wynikiem międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Oddział Wrocławski. Powstaje własna strona internetowa. Zorganizowano 37 seminariów o zróżnicowanej problematyce. Światowy Dzień Wody obchodzono pod hasłem: Międzynarodowy rok współpracy na rzecz wody, a Światowy Dzień Meteorologii: Obserwacja pogody dla ochrony życia i mienia.


2012

Zorganizowano konferencje: 150 rocznica urodzin Profesora Maurycego Piusa Rudzkiego - kierownika pierwszej w świecie Katedry Geofizyki - organizator Oddział Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni Okołoziemskiej, przykład łączenia zagadnień merytorycznych i dotyczących historii nauk geofizycznych. Konferencji towarzyszyła wystawa pamiątek historycznych; 9. Europejska Konferencja Klimatologii Stosowanej, która była połączona z 12. Spotkaniem Europejskiego Towarzystwa Meteorologicznego (12th EMS Annual Meeting & 9th European Conference on Applied Climatology - ECAC) - współorganizacja Oddział Łódzki i Sekcja Meteorologii; Natural and Anthropogenic Transformations of Lakes w Łagowie Lubuskim - współorganizacja Oddział Poznań. Narastające trudności finansowe zmusiły do zwiększenia składek członkowskich oraz zwiększenie wkładu Oddziałów na rzecz Zarządu Głównego i wydatków o charakterze ogólnym. Oddziały solidarnie poparły tę inicjatywę. Ukończono cyfrowy katalog biblioteki PTGeof., jest on umieszczony wraz z instrukcją wyszukiwania na stronie internetowej. Liczne seminaria wymienione w sprawozdaniach. Światowy Dzień Wody obchodzono pod hasłem: Znaczenie wody dla produkcji żywności na świecie, a Światowy Dzień Meteorologii Pogoda, klimat i woda motorem naszej przyszłości.

2011

Zorganizowano konferencje: Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, 26-28.09.2011 w Zwierzyńcu, III cykliczna konferencja, referaty opublikowano w Przeglądzie Geofizycznym oraz Polskie ogrody botaniczne w dobie globalnych zmian klimatu - Oddział Lubelski;30-lecie powstania Oddziału (Sekcji) Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni Okołoziemskiej” - Oddział Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestreni Okołoziemskiej, publikacje w Przeglądzie Geofizycznym. Ukazała się monograficzna. publikacja Zasoby przyrodnicze zlewn Drawy -  redakcja mgr Bogumił Nowak i mgr Ryszard Sziwa, wynik konferencji z 2010 roku. Towarzystwo przeżywa kryzys finansowy na skutek ograniczenia dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oddział Lubelski, z własnych funduszy, wspomaga kontynuację wydawniczą Przeglądu Geofizycznego. Prezes doc. dr Alfred Dubicki wystosował pisma do kilku uczelni i znanych osobistości naukowych z prośbą o interwencję wobec MNiSW, aby uzyskać dotacje finansowe i uchronić Przegląd Geofizyczny przed przerwaniem jego 62-letniej ciągłości wydawniczej. Światowy Dzień Wody obchodzono pod hasłem: Woda dla miast, a Światowy Dzień Meteorologii Klimat dla Ciebie.

2010

Zorganizowano następujące konferencje: Odrzańska droga wodna – stan obecny i perspektywiczny - organizator Oddział Wrocław, międzynarodowa konferencja zgromadziła licznych uczestników naukowców, hydrotechników, przedstawicieli najwyższych władz administracji województwa; 80 rocznica powstania Towarzystwa Geofizyków w Warszawie (1930-1947) - Oddział Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni Okołoziemskiej, publikacje w Przeglądzie Geofizycznym; Polar Climate and Environmental Change  in the Last Millennium - Oddział Pomorski, konferencja międzynarodowa, referaty opublikowano w The Bulletin of Geography, Physical Geography Series”, Zasoby przyrodnicze zlewni Drawy - Oddział Poznański. Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego z roku 2009, funkcję Redaktor Naczelnej  Przeglądu Geofizycznego od 1.01.2010 objęła dr Ewę Bogdanowicz, a prof. dr hab. Zdzisław Mikulski pozostaje Honorowym Redaktorem Naczelnym. Przewodniczącym Rady Redakcyjnej został prof.dr hab. Marek Grad, pozostając również redaktorem działowym, ponadto redaktorami działowymi zostali prof, dr hab. Janina Trepińska i prof. dr hab. Janusz Borkowski. Do Rady Redakcyjnej powołano prof. dr Józefa Lityńskiego (Kanada). Dr Urszula Kossowska-Cezak - wiceprezes pełni funkcję redaktora językowego oraz opiekę  ze strony Zarządu Głównego.  Prof. dr hab. Joanna Wibig jest obecnie członkiem PAGD (Policy Advisory and Development Group) - ciała doradczego zarządu, koordynującego działalność EMS. Liczne seminaria wymienione w sprawozdaniu. Światowy Dzień Wody obchodzono pod hasłem: Woda dla życia, a Światowy Dzień Meteorologii WMO - 60 lat w służbie rozwoju i bezpieczeństwa naszej przyszłości.

2009

Walne Zgromadzenie wybiera nowe władze Towarzystwa na okres 2009 - 2012. Doc. dr Alfred Dubicki - prezes; prof. dr hab. Rajmund Przybylak - wiceprezes; dr Urszula Kosowska-Cezak - wiceprezes; dr Jerzy Szkutnicki - sekretarz generalny; mgr Irena Sawicka - skarbnik; prof.dr hab. Bogusław Michał Kaszewski - członek prezydium; dr Danuta Limanówka - członek prezydium; dr Ewa Bogdanowicz - członek zarządu; doc. dr Sławomir Maj - członek zarządu; dr Dorota Olearczyk - członek zarzadu; prof. dr hab. Joanna Wibig - członek zarządu i przewodnicząca Sekcji Meteorologii. Komisja rewizyjna:  mgr Magdalena Bogucka - przewodnicząca; dr Elżbieta Cebulak; prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak; mgr Romana Koczorowska ; dr Anna Szczepankiewicz-Szmyrka. Zorganizowano konferencje w Warszawie: Profesor Stefan Manczarski świat elektromagnetyzmu. Konferencja organizował: Oddział FWZiPO wraz z Zarządem Głównym oraz ze Stowarzyseniem Elektryków Polskich i Wojskową Akademią Techniczną. Konferencji towarzyszyły wystawy sprętu aktynometrycznego i Pogodynki IMGW. Konferencja była przykładem integracji środowisk naukowych. W Poznaniu Meteorologia i hydrologia a zmiany klimatu - uczestnictwo z referatami Oddział Poznań. Ukazała się publikacja Polskie Towarzystwo Geofizyczne 1947 – 2007, red. Ewa Bogdanowicz, U. Kossowska-Cezak, J. Szkutnicki. Walne Zgromadzenia nadało tytuły członków honorowych  prof. dr hab. Janinie Trepińskiej i dr hab. Stanisławowi Michnowskiemu. Liczne seminaria wymienione w sprawozdaniu. Światowy Dzień Wody obchodzono pod hasłem: Wody transgraniczne, Światowy Dzień Meteorologii: Pogoda, klimat i powietrze, którym oddychamy.  

2008

Zorganizowano lub współorganizowano następujące konferencje:  Klimat i bioklimat miast i 100 lat obserwacji meteorologicznych w Łodzi - Oddział Łódzki; Profesor Henryk Bronisław Arctowski (1871–1958) jako geofizyk - Oddział Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni Okołoziemskiej; Współczesna meteorologia i klimatologia w geografii i ochronie środowiska - Oddział Wrocławski. Wszystkie Oddziały organizowały seminaria o zróznicowanej problematyce. Szczegóły o seminariach w sprawozdaniu o działalności. Dzień wody obchodzono pod hasłem: Higiena a woda, a Dzień Meteorologii: Obserwuj naszą planetę patrząc w przyszłość. Zmarł prof.dr hab. inż. Zdzisław Kaczmarek - wybitny uczony, światowej sławy hydrolog, Przewodniczący Rady Redakcyjnej Przeglądu Geofizycznego

2007

60-lecie Polskiego Towarzystwa Geofizycznego - uroczysty Zjazd. Uroczystości odbywają się pod patronatem Ministra Środowiska Jana Szyszko. Obchodzone są pod hasłem: "Współczesne problemy nauk geofizycznych". Referaty, które wygłaszają Alfred Dubicki, Paweł Rowiński, Krzysztof Kożuchowski i Zbigniew Kłos, przybliżają problemy i wyzwania stojące przed naukami geofizycznymi. Minister Środowiska przyznaje najaktywniejszym członkom Towarzystwa 12 odznak "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej". Komitet redakcyjny przygotowuje specjalną publikację 60-lecia PTGeof. Ukazuje się monograficzna publikacja "Cywilizacja i Żywioły" pod redakcją Jerzego Szkutnickiego, Urszuli Kossowskiej-Cezak, Ewy Bogdanowicz i Michała Cerana. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Meteorologia polarna - zrozumienie oddziaływania wpływów globalnych", a Światowy Dzień Wody - "Jak sobie radzić z deficytem wody".

2006

Ogólnopolska konferencja naukowa "Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych (Lublin - Nałęczów). Organizatorem cyklicznej konferencji jest Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS we współpracy z Oddziałem Lubelskim Towarzystwa i innymi instytucjami badawczymi. Podejmuje się uchwałę o przygotowaniu obchodów 60-lecia Towarzystwa. Ukazują się w Przeglądzie Geofizycznym dwa artykuły profesorów Józefa Lityńskiego z Kanady i Zbigniewa Jaworowskiego z Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej rzucające inne niż powszechnie znane światło na zmiany globalne klimatu. Sekretarzem redakcji Przeglądu Geofizycznego zostaje Michał Osowiec. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Zapobieganie i łagodzenie skutków klęsk żywiołowych", a Światowy Dzień Wody - "Woda i kultura".

2005

Zarząd Główny i Oddział Warszawski organizują konferencję naukową "Cywilizacja i żywioły", która wyróżnia się nowoczesnym spojrzeniem na zagadnienia geofizyki i jej roli w życiu społeczeństw. Formułuje się ponownie dwa istotne wnioski o powołanie Narodowych Programów Klimatycznego i Hydrologicznego. Tworzy się witrynę internetową PTGeof. na serwerze IMGW. Ukazuje się monograficzna publikacja "Ekstremalne zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne" pod redakcją Ewy Bogdanowicz, Urszuli Kossowskiej-Cezak i Jerzego Szkutnickiego. Ukazuje się monograficzna publikacja "Hydrologia, meteorologia, klimatologia - badania naukowe i prognozy w erze informatyzacji" pod redakcją Marii Ozga-Zielińskiej i Danuty Limanówki. Obydwie książki ukazują się w Wydawnictwach IMGW przy dużej pomocy Instytutu. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Pogoda, klimat i zrównoważony rozwój", a Światowy Dzień Wody - "Woda dla życia".

2004

Nowe władze Towarzystwa: Alfred Dubicki - prezes, Jerzy Jaworski - wiceprezes (zastąpił Jerzego Jańczaka po jego rezygnacji), Jerzy Szkutnicki - sekretarz generalny, Irena Sawicka - skarbnik, Danuta Limanówka, Halina Lorenc; członkowie Zarządu Głównego: Ewa Bogdanowicz, Bogusław Michał Kaszewski, Urszula Kossowska-Cezak, Rajmund Przybylak, Joanna Wibig. Oddział Krakowski wraz z IMGW organizują konferencję naukową w Krakowie "Hydrologia, meteorologia i gospodarka wodna - badania naukowe i prognozy w erze informatyzacji". Ukazuje się nakładem Towarzystwa książka Jerzego Jaworskiego "Parowanie w cyklu hydrologicznym zlewni rzecznych" - obszerna, unikalna monografia przedmiotu. Członkostwo honorowe otrzymuje Jan Zieliński. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Pogoda, klimat i woda w erze informatyzacji", a Światowy Dzień Wody - "Woda i klęski żywiołowe".

2003

Ukazuje się pierwszy w Polsce "Słownik Meteorologiczny" jako praca zbiorowa (29 autorów), pod redakcją Tadeusza Niedźwiedzia. Słownik zawiera 4100 haseł tłumaczonych na język angielski, francuski, niemiecki i rosyjski. Prace trwały 16 lat; wielką pomoc w wydaniu słownika okazał IMGW. Zarząd Główny i Oddział Warszawski, kierowany przez Ewę Bogdanowicz, organizują w Warszawie, trzecią z cyklu, konferencję naukową "Ekstremalne zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne". Konferencja cieszy się dużym zainteresowaniem. Oddział Poznański wraz z IMGW organizuje sesję poświęconą pamięci profesora Zbigniewa Pasławskiego; nadanie jego imienia stacji w Radzyniu, ufundowanie tablicy pamiątkowej. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Klimat dla przyszłych pokoleń", a Światowy Dzień Wody - "Woda dla przyszłości".

2002

Oddział Wrocławski wraz Uniwersytetem Wrocławskim organizują międzynarodową konferencję "Man and climate in the 20 Century". Oddział Bałtycki organizuje międzynarodową konferencję "Oscylacja Północnego Atlantyku i jej rola w kształtowaniu zmienności warunków klimatycznych i hydrologicznych Polski" (Gdynia). Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Osłona społeczeństwa przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogody i klimatu", a Światowy Dzień Wody - "Woda dla rozwoju".

2001

Oddział Warszawski organizuje konferencję naukową w Mierkach pod Olsztynkiem "Gospodarowanie zasobami naturalnymi w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju". Konferencja uzyskała wsparcie finansowe ze strony The Sendzimir Foundation. Ukazują się materiały konferencyjne pod tym samym tytułem. Oddział Lubelski organizuje, wraz z Zakładem Klimatologii UMCS i Lubelskim Towarzystwem Naukowym, konferencję "Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych". Wyniki tej konferencji opublikowane są w tomie 55/56 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Oddział Łódzki organizuje polsko-rosyjskie sympozjum "Klimatologia i bioklimatologia". Oddział Bałtycki organizuje międzynarodowe seminarium "Baltic Sea ice climate in XX century". Ukazuje się w wydawnictwach IMGW wspólna, monograficzna publikacja, jako wynik konferencji w 2000 r. "Dynamika obiegu wody w zlewniach rzecznych" pod redakcją Jerzego Jaworskiego i Jerzego Szkutnickiego. Sekretarzem redakcji Przeglądu Geofizycznego zostaje Jarosław Suchożerbski. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Rola obserwatorów w badaniach pogody, klimatu i wody", a Światowy Dzień Wody - "Woda dla zdrowia".

2000

Walne Zgromadzenie akceptuje dotychczasowe władze Towarzystwa. Nowym członkiem Zarządu Głównego zostaje Ewa Bogdanowicz. Walne Zgromadzenie połączone jest z konferencją naukową "Dynamika obiegu wody w zlewniach rzecznych". We wnioskach konferencji propozycja powołania Krajowego Programu Hydrologicznego. Ponadto seminaria: "Meteorologia i klimatologia polarna", (Oddział Pomorski i Uniwersytet Mikołaja Kopernika, w Toruniu); "Zagrożenia powodziowe w Sudetach" (Oddział Wrocławski i IMGW, w Lądku Zdroju); "Wizerunki i rekonstrukcja pogody i klimatu w ostatnim tysiącleciu" (Oddział Krakowski, Uniwersytet Jagielloński, IMGW w Krakowie). Komitet Redakcyjny przekazuje wersję roboczą "Słownika Meteorologicznego". Członkostwo honorowe uzyskują: Zdzisław Kaczmarek, Urszula Kossowska-Cezak, Jan Malicki, Leszek Starkel, Gabriel Wójcik. Nagrodę konkursową II stopnia otrzymuje Mirosław Miętus. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "WMO - 50 lat w służbie", a Światowy Dzień Wody - "Woda w XXI wieku".

1999

Liczne konferencje: Oddział Bałtycki - "Zmiany i zagrożenia brzegów i środowiska południowego Bałtyku", Oddział Katowicki - "Meteorologia, środowisko, człowiek", Oddział Łódzki - "Zmiany i zmienność klimatu i ich wpływ na gospodarkę, ekosystemy i człowieka". Oddział Poznański współuczestniczy w konferencji w Radzyniu k/Sławy Ślaskiej. "Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior". Ukazuje się publikacja pod tym samym tytułem pod redakcją Adama Choińskiego i Jerzego Jańczaka. Ukazuje się obszerna monografia kompleksowych badań hydrologicznych wydana przez IMGW we współpracy z PTGeof. "Dynamika obiegu wody w zlewni górnej Wilgi. Jest to praca zbiorowa pod redakcja Jerzego Jaworskiego i Jerzego Szkutnickiego. Słownik meteorologiczny jest w fazie przygotowania do druku. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Pogoda, klimat i zdrowie", a Światowy Dzień Wody - "Każdy żyje nad rzeką".

1998

Zarząd Główny podejmuje decyzję powołania samodzielnego Oddziału Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni Okołoziemskiej. W Przeglądzie Geofizycznym ukazują się liczne wspomnienia jubileuszowe Zdzisława Mikulskiego, dotyczące działalności Towarzystwa, Przeglądu Geofizycznego, aktywnych członków PTGeof. oraz historii oddziałów przedstawioną przez ich przewodniczących. Oddział Warszawski wraz z IMGW organizuje w Jachrance konferencję "Współczesne problemy ekstremalnych zagrożeń środowiska". Oddział Pomorski jest współorganizatorem kolejnego seminarium "Meteorologia i Klimatologia Polarna" w 100-lecie wyprawy arktycznej na statku "Belgica", w której uczestniczyli Antoni R. Dobrowolski i Henryk Arctowski. Jerzy Jaworski otrzymuje nagrodę Prof. Mariana Molgi za pracę pt. "Estimation of Areal Evapotranspiration". Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Pogoda, oceany i działalność człowieka", a Światowy Dzień Wody - "Woda gruntowa - niewidzialne bogactwo naturalne".

1997

50-lecie PTGeof. Konferencja pt. "Ekstremalne zjawiska hydrologiczno meteorologiczne", wydanie Materiałów Konferencyjnych. Odznaczenia państwowe otrzymują: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - Alfred Dubicki, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - Janina Trepińska; Złoty Krzyż Zasługi - Romana Koczorowska, Janusz Podogrocki, Wiesława Przedpełska; Srebrny Krzyż Zasługi - Danuta Limanówka, Olga Szarska. Ustanowienie Złotej i Srebrnej Odznaki PTGeof., wręczenie pierwszych odznak. Przegląd Geofizyczny publikuje spis treści 50 swoich roczników, a zastępcą readakrora i sekretarzem naukowym zostaje Urszula Kossowska-Cezak. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Pogoda i woda w miastach", a Światowy Dzień Wody - "Woda na świecie - czy jej wystarczy?".

1996

Walne Zgromadzenie wybiera nowe władze Towarzystwa. W Prezydium pozostają osoby z poprzedniej kadencji. Nowymi członkami Zarządu zostają wybrani Danuta Limanówka i Kazimierz Marciniak. Podjmuje się inicjatywę przynależności do Europejskiego Towarzystwa Meteorologicznego. Członkostwo honorowe otrzymują: Stanisław Bac (jun.), Maria Horawska, Jerzy Jaworski, Włodzimierz Meyer, Janusz Paszyński, Wojciech Warakomski. Nagrodę konkursową I stopnia otrzymuje Andrzej Kędziora. Rada Towarzystw Naukowych PAN czyni wysiłki, aby znaleźć możliwości działania społecznego ruchu naukowego w Polsce. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Meteorologia a sport", a Światowy Dzień Wody - "Woda dla spragnionych miast".

1995

Badania ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery w ramach Kampanii Ozonowej realizowanej przez Fundusz na Rzecz Przyrody. Ożywienie działalności w zakresie fizyki Ziemi i przestrzeni okołoziemskiej. Oddział Warszawski wraz z IMGW organizują międzynarodowe sympozjum "Ocena i stan środowiska przyrodniczego Polski i innych krajów". Oddział Wrocławski wraz z Uniwersytetem Wrocławskim i Oddziałem IMGW organizują międzynarodowe sympozjum "Klimatyczne aspekty ochrony środowiska w obszarach górskich". Oddział Krakowski wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim i Oddziałem IMGW organizują międzynarodowe sympozjum "Climate Dynamics and the Global Change Perspective". Oddział Pomorski organizuje kolejne seminarium "Meteorologia i Klimatologia Polarna". Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Meteorologia w służbie społeczeństwa", a Światowy Dzień Wody - pod hasłem "Kobiety i Woda".

1994

Zarząd Główny, Oddział Łódzki oraz Zakład Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego organizują ogólnokrajowe sympozjum w Łodzi "Problemy nauczania meteorologii w szkołach wyższych". Sekcja Fizyki Atmosfery i Przestrzeni Okołoziemskiej organizuje seminarium o Polskiej Stacji Polarnej Hornsund. Nagrodę konkursową I stopnia otrzymuje Waldemar Kraiński. Światowy Dziń Meteorologii - pod hasłem "Obserwacje pogody i klimatu". Światowy Dzień Wody - pod hasłem "Troska o zasoby wodne - interesem wszystkich". Coraz silniej są odczuwane trudności finansowe Towarzystwa w nowej sytuacji wolnorynkowej kraju.

1993

Sąd Wojewódzki w Warszawie zatwierdza nowy statut PTGeof. Kontynuowane są prace nad słownictwem meteorologicznym. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Meteorologia a transfer technologii".

1992

Nowe władze Zarządu Głównego: Alfred Dubicki - prezes, Jerzy Jaworski, Halina Lorenc - wiceprezesi, Włodzimierz Meyer - sekretarz generalny, Jerzy Szkutnicki - skarbnik, członkami Zarządu Głównego zostają: Zbigniew Dziadziuszko, Bogusław Michał Kaszewski, Kazimierz Kłysik, Urszula Kossowska-Cezak, Stanisław Michnowski, Tadeusz Niedźwiedź. Członkostwo honorowe otrzymują: Jerzy Punzet, Adam Szpindor, Zdzisław Mikulski, Jerzy Michalczewski, Leokadia Kühn. Propozycję zmiany statutu Towarzystwa, aby umożliwić prowadzenie działalności gospodarczej. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanawia 22 marca jako Światowy Dzień Wody, obchodzony corocznie łącznie z Dniem Meteorologii. W wielu oddziałach obchody organizowane są wraz z IMGW. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Meteorologia i hydrologia w służbie zrównoważonego rozwoju".

1991

Próba ustalenia wspólnych horyzontów badawczych w naukach o Ziemi (Roman Teisseyre). Podsumowanie wyników Centralnego Programu Badań Podstawowych odnośnie użytkowania zasobów wodnych (Zdzisław Kaczmarek, Zdzisław Mikulski). Seminarium Oddziału Krakowskiego na temat wybranych zagadnień hydrologicznych połączone z jubileuszem pracy naukowej Jerzego Punzeta. Nagrody konkursowe otrzymują: I stopnia (Jerzy Jaworski, Juliusz Stachý), II stopnia (Maria Wodzińska), III stopnia (Jan Kanarek). Nagrodę Prof. Mariana Molgi otrzymuje zespół: Andrzej Kędziora, Janusz Olejnik, Janusz Kapuściński za prace pt. "Impact of landscape structure on heat and water balances". Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Atmosfera żyjącej planety Ziemi".

1990

Towarzystwo przystępuje do międzynarodowej współpracy hydrologicznej w Programie Friend. Jego założenia w Przeglądzie Geofizycznym .przedstawiła Urszula Soczyńska. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Pomoc służb meteorologicznych i hydrologicznych w redukcji klęsk żywiołowych".

1989

Towarzystwo współorganizuje w ośrodku PAN Mądralin, Międzynarodową konferencję naukową "Global Atmospheric Electric Measurements". Uczestnictwo w obchodach 70-lecia Polskiej Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej. Wznowienie i ożywienie działalności gospodarczej. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Meteorologia a osłona lotnictwa".

1988

Oddział Warszawski pod przewodnictwem Haliny Lorenc organizuje sympozjum w Kiekrzu "Współczesne kierunki osłony meteorologicznej i hydrologicznej". Członkami honorowymi zostają: Jan Mergentaler, Edward Michna, Giuz Gedeonowicz Swanidze (Gruzja), Aleksander Majewski, Dionizy Piasecki, Stefania Kosibowa. Nagrody konkursowe otrzymują: I stopnia (Zdzisław Mikulski, Wojciech Warakomski), II stopnia (Julian Wołoszyn, Czesław Garbalewski, Włodzimierz Meyer), III stopnia (Zbigniew Kłos). Medal Rodła otrzymuje Zdzisław Mikulski. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Meteorologia a środki masowego przekazu".

1987

40-lecie Towarzystwa; Oddział Krakowski, organizuje w Krakowie konferencję pt. "Ekstremalne zjawiska hydrologiczno-meteorologiczne i możliwość ich prognozowania". Z uwagi na duże zainteresowanie problematyką konferencja ta zostaje następnie uznana jako cykliczna. Alfred Dubicki - Prezes PTGeof. podejmuje kolejną inicjatywę opracowania słownictwa meteorologicznego. Zarząd Główny powołuje Komitet Redakcyjny w składzie Tadeusz Niedźwiedź - kierujący pracami, Urszula Kossowska-Cezak, Janusz Paszyński. Jerzy Jaworski otrzymuje nagrodę Prof. Mariana Molgi za pracę pt. "Modelowanie procesu parowania terenowego na podstawie badań teoretycznych i eksperymentalnych". Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Meteorologia a media".

1986

III Kongres Nauki Polskiej; i liczne referaty z zakresu badań geofizycznych. Dalszy wzrost zainteresowania problematyką morską. Aktywizacja Oddziału Bałtyckiego. Nagrody konkursowe otrzymują: I stopnia (Aleksander Majewski, Jerzy Michalczewski) II stopnia (Stanisław Bac), III stopnia (Stanisław Juniewicz, Anna Trzosińska). Jan Kanarek odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Meteorologia jako model współpracy międzynarodowej".

1985

Opracowanie tez na III Kongres Nauki Polskiej oraz referatu na kongres pt. "Towarzystwa naukowe a rozwój nauki polskiej"; podkreśla się konieczność pełnego dostępu towarzystw naukowych do badań. Odznaczenia państwowe otrzymują: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - Jerzy Jaworski, Złoty Krzyż Zasługi - Bronisław Głowicki, Leokadia Kühn, Marian Szczerbacki. Nagrodę Prof. Mariana Molgi otrzymuje Andrzej Kędziora za pracę pt. "Metoda wyznaczania i związki krzywej pF z fizyko-wodnymi cechami utworu glebowego". Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Meteorologia a osłona społeczeństwa".

1984

Nowe władze Towarzystwa: Alfred Dubicki - prezes, Jerzy Jaworski - wiceprezes, Włodzimierz Meyer - sekretarz generalny, Antoni Bednarek - skarbnik; do Zarządu Głównego wchodzi Halina Lorenc, która później przyjmuje funkcję skarbnika, a następnie drugiego wiceprezesa. Nagrody konkursowe otrzymują: I stopnia (Edward Michna), III stopnia (Alicja Tlałka, Marek Gregorczuk, Sławomir Maj, Maciej Sadowski, Maria Horawska). Członkostwo honorowe otrzymują: Zofia Pieślak-Molga, Zofia Kaczorowska i Jan Kanarek z Dęblina, samouk i pasjonat zjawisk optycznych w atmosferze. Powstaje Rada Towarzystw Naukowych przy Polskiej Akademii Nauk, której celem jest ustalenie kierunków i koordynacja badań społecznego ruchu naukowego. Dzień Meteorologii - pod hasłem "Meteorologia a produkcja żywności".

1983

Utworzenie Sekcji Meteorologii i Klimatologii oraz Sekcji Hydrologii przy Oddziale Wrocławskim PTGeof. Nagrodę Prof. Mariana Molgi otrzymuje szwajcarski uczony Werner Luder za pracę pt. "Ermittlung der Erntegelegenheiten und des Verlustisikos aufgrund von Klimadaten". Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Obserwacje pogody".

1982

Udział Oddziału Pomorskiego w VI Toruńskiej Wyprawie Polarnej. Oddział Krakowski podejmuje opracowanie ekspertyz dotyczących zasobów wodnych dla potrzeb gospodarki kraju. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Obserwacje pogody poprzez satelity".

1981

Powołanie, przy Oddziale Warszawskim, Sekcji Fizyki Litosfery i Przestrzeni Okołoziemskiej pod przewodnictwem Stanisława Michnowskiego. Ustanowienie Nagrody Naukowej im. Prof. Mariana Molgi. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Światowa służba pogody jako element postępu". Ograniczenie działalności Towarzystwa w wyniku ogłoszenia stanu wojennego w Polsce.

1980

Nowe władze Zarządu Głównego: Edward Michna - prezes, Jerzy Michalczewski - wiceprezes, Jerzy Jaworski - sekretarz generalny, Antoni Bednarek - skarbnik; Zdzisław Mikulski zostaje redaktorem naczelnym Przeglądu Geofizycznego, a sekretarzem naukowym Urszula Kossowska-Cezak, która następnie obejmuje funkcję zastępcy redaktora. Nagrody konkursowe Towarzystwa otrzymują: I stopnia (Władysław Parczewski, Janusz Paszyński), II stopnia (Jerzy Punzet, Sabina Tyczka), III stopnia (Zygmunt Maksymiuk, Barbara Obrębska-Starklowa, Jerzy Ludwik Pyka). Członkami honorowymi zostają: Aleksander Kosiba, Stanisław Zych, Witold Tubielewicz, Stanisław Szymborski, Jan Moniak. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Człowiek a zmienność klimatu".

1979

Sympozjum w Poznaniu "Rola hydrologii w rozwoju gospodarczym Polski Niepodległej", liczne referaty i komunikaty dotyczące hydrologii na obszarze Polski. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Meteorologia i energia".

1978

Sympozjum w Lublinie "Aktualne problemy klimatologii polskiej - zastosowania gospodarcze". Rozwój problematyki hydrologicznej i hydrometeorologicznej. Liczne publikacje w Przeglądzie Geofizycznym. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Meteorologia dla przyszłości".

1977

Obchody 30-lecia Towarzystwa. Odznaczenia państwowe otrzymują: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - Ananiasz Rojecki; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - Władysław Taraszkiewicz; Złote Krzyże Zasługi - Anna Gurba, Teodor Kleidinst, Jerzy Kuziemski, Władysław Milata, Jerzy Punzet, Mieczysława Tarajkowska; Srebrne Krzyże Zasługi - Henryk Dubaniewicz, Maria Dubicka, Jerzy Ludwik Pyka. Zmiana na stanowisku prezesa PTGeof. Nowe władze w Zarządzie Głównym: Marian Molga - prezes, Stanisław Zych - wiceprezes, Jerzy Jaworski - sekretarz generalny, Antoni Bednarek - skarbnik; rozwój badań bio- i agrometeorologicznych. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Pogoda i woda".

1976

Przygotowania obchodów 30-lecia Towarzystwa; opracowuje się referaty problemowe. Wystąpienie do władz państwa o odznaczenia wyróżniających się członków Towarzystwa. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Meteorologia a produkcja żywności".

1975

Towarzystwo podejmuje problematykę hydrologiczną. Sympozjum wspólnie z Wydziałem Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu, pt. "Zastosowanie hydrologii w praktyce gospodarczo-wodnej regionu Sudetów", referat wygłasza Jerzy Jaworski. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Meteorologia a telekomunikacja".

1974

Marian Molga zostaje redaktorem naczelnym Przeglądu Geofizycznego, a jego zastępcą Zdzisław Mikulski. Uroczysta sesja naukowa "Klimatologia w służbie gospodarki narodowej" w Lublinie. Członkostwo honorowe otrzymuje Ananiasz Rojecki. Ukazuje się monograficzne opracowanie (w języku słowackim) "Klimat Tatr". Jest to wynik wieloletniej współpracy Polskiej i Słowackiej Akademii Nauk z udziałem członków Towarzystwa. Powstaje Oddział Katowicki Towarzystwa, którego pierwszym przewodniczącym zostaje Andrzej Kruczała. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Meteorologia w służbie turystyki".

1973

100-lecie powołania Światowej Organizacji Meteorologicznej (uprzednio IMO). Obchody 25-lecia utworzenia Towarzystwa. Sesja naukowa we Wrocławiu poświęcona Henrykowi Arctowskiemu w 100-lecie jego śmierci. Nagrodę za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje Barbara Bogdańska. Hasło Światowego Dnia Meteorologii brzmiało - "100 lat międzynarodowej współpracy w zakresie meteorologii".

1972

Sympozjum we Wrocławiu jest poświęcone polskim wyprawom na Spitsbergen. Julian Lambor otrzymuje członkostwo honorowe Towarzystwa. Jerzy Jaworski zastępuje Włodzimierza Chełchowskiego na stanowisku sekretarza generalnego. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Meteorologia a środowisko człowieka".

1971

Konferencja w Łodzi zorganizowana przez Oddział Łódzki pt. "Problemy biometeorologiczne w odnowie sił człowieka". Zarząd Główny organizuje w Warszawie cykl publicznych wykładów z dziedziny meteorologii, hydrologii, fizyki górnych warstw atmosfery. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Rola meteorologii w ochronie środowiska człowieka".

1970

Do Zarządu Głównego zostają wybrani: Marian Molga - wiceprezes i Włodzimierz Chełchowski - sekretarz generalny, którego zastępuje w 1972 Jerzy Jaworski. Udział Towarzystwa w organizacji III Krajowego Sympozjum Biometeorologii i Sportu w Poznaniu. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Kształcenie kadr meteorologów".

1969

Rozwija się działalność usługowa Towarzystwa na rzecz gospodarki kraju. Podejmuje się badania aplikacyjne. Inicjowane są badania dotyczące zanieczyszczenia wód. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Meteorologia i hydrologia na usługach gospodarki narodowej".

1968

Stanisław Zych obejmuje funkcję prezesa PTGeof. Rozwijają się badania bioklimatologiczne. Członkostwo honorowe otrzymują Stanisław Bac i Waldemar Laszloffy. Towarzystwo otrzymuje siedzibę w Państwowym Instytucie Hydrologiczno-Meteorologicznym (PIHM), przemianowanym później na Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Rozpoczyna się dobra współpraca trwająca nieprzerwanie do czasów współczesnych. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Meteorologia a rolnictwo".

1967

Rozszerzenie zakresu badań i zmiana nazwy na Polskie Towarzystwo Geofizyczne (PTGeof.), przyjęcie nowego statutu. Nowe władze Zarządu Głównego: Julian Lambor - prezes, Stanisław Zych - wiceprezes, Jerzy Jaworski - sekretarz generalny, Antoni Bednarek - skarbnik. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Pogoda i woda".

1966

Sesja naukowa we Wrocławiu, poświęcona metodom badań w dziedzinie hydrologii i meteorologii. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Meteorologia a współpraca międzynarodowa w ramach WWW" (Światowa Służba Pogody).

1965

Rozwija się usługowa działalność naukowa. Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Meteorologia a współpraca międzynarodowa".

1964

Rozpoczynają się prace nad nowym statutem Towarzystwa zmierzające do rozszerzenia problematyki badawczej. Przyznanie pierwszych nagród za wyróżniające się prace magisterskie z dziedziny meteorologii, klimatologii i hydrologii (Elżbieta Motrenko, Tadeusz Niedźwiedź). Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Meteorologia jako czynnik gospodarczy rozwoju kraju".

1963

Nowe władze Towarzystwa: Julian Lambor - prezes, Władysław Parczewski - wiceprezes, Zdzisław Kaczmarek - sekretarz generalny, Jerzy Michalczewski - skarbnik. Powołany jest Oddział Łódzki Towarzystwa, którego pierwszym przewodniczącym zostaje Stanisław Zych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. August Zierhoffer zostaje członkiem honorowym. Zarząd Główny przyznaje pierwszą nagrodę z dziedziny hydrologii (Maria Zielińska obecnie Maria Ozga-Zielińska). Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Meteorologia na usługach transportu".

1962

Przegląd Geofizyczny obchodzi 15-lecie istnienia. Przyznaje się nagrodę wyróżniającym się, młodym autorom (Zygmunt Kowalik z dziedziny oceanologii). Opracowano pierwszy spis treści wydanych dotychczas zeszytów kwartalnika, co staje się później tradycją Redakcji. Powstają pierwsze publikacje na temat wpływu warunków meteorologicznych na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza (Janusz Borkowski, Władysław Parczewski). Światowy Dzień Meteorologii - pod hasłem "Meteorologia a wyżywienie ludności na świecie".

1961

Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanawia Światowy Dzień Meteorologii 23 marca. Towarzystwo organizuje uroczyste obchody, które stają się następnie tradycją w życiu Towarzystwa. Powstaje Komisja Nagród i przyznaje pierwszą nagrodę z dziedziny meteorologii, której laureatką jest Teresa Kozłowska-Szczęsna. Podejmuje się tematy badawcze z zakresu agrometeorologii. Światowy Dzień Meteorologii jest obchodzony pod hasłem "Meteorologia dla społeczeństwa".

1960

Kontynuacja prac Komisji Stałej Współpracy Polsko- Czechosłowackiej powołanej do opracowania klimatu Tatr. Towarzystwo uczestniczy w IV Ogólnopolskim Zjeździe Balneoklimatycznym, organizując konferencję o tematyce bioklimatycznej. Członkami honorowymi zostają Michał Śmiałowski, Janusz Grochulski, Józef Matusewicz. Towarzystwo podejmuje prace o charakterze ekspertyz i opinii.

1959

Towarzystwo włącza się do obchodów Millenium państwowości polskiej. Nawiązuje się współpracę z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk i Dyrekcją Archiwów Państwowych. Pierwsze tytuły członków-korespondentów otrzymują naukowcy z wielu krajów europejskich: J.T. Tison (Belgia), A. Gregor i M. Koneček (Czechosłowacja), H. Philips (Niemiecka Republika Demokratyczna), W. Laszlöffy (Węgry), A. Zołotuchin (ZSRR).

1958

10-lecie Towarzystwa. Konferencja naukowa; udział w konferencji bierze m.in. Janusz Groszkowski, profesor Politechniki Warszawskiej, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, zasłużony w rozszyfrowaniu systemu sterowania niemieckich rakiet V1 i V2. Wysokie odznaczenia państwowe otrzymuje 15 najbardziej zasłużonych członków Towarzystwa. Julian Lambor otrzymuje Krzyż Komandorski, a Stanisław Zych Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Członkostwo honorowe otrzymują: Henryk Arctowski, Artur Born, Mieczysław Langer. Kazimierz Dębski przedstawia stan hydrologii polskiej. Rozwija się współpraca międzynarodowa. Towarzystwo przygotowuje wraz z Czechosłowacją opracowanie monografii klimatu Tatr. Powstają programy badań mikroklimatycznych, balneoklimatycznych i bioklimatycznych. Liczne konferencje (Ciechocinek, Szczawno Zdrój, Poznań) poświęca się tej problematyce. Klimatolodzy zwracają uwagę na zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia powietrza. Powołuje się Oddział Poznański Towarzystwa, którego pierwszym przewodniczącym zostaje Józef Bajerlein, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

1957

Towarzystwo poszukuje swojego miejsca i uwzględnia nowe możliwości działania po przemianach politycznych, jakie zaszły w Polsce w 1956 r.

1956

Konferencja w Lądku Zdroju poświęcona biometeorologii i bioklimatologii. Nowe władze Towarzystwa: Julian Lambor - prezes Stanisław Zych - sekretarz generalny Stefania Kowalczyk - skarbnik. Zmiana nazwy Przeglądu Meteorologicznego i Hydrologicznego na Przegląd Geofizyczny. Konferencja w Sopocie poświęcona oceanologii. Powołuje się Oddział Lubelski Towarzystwa, którego pierwszym przewodniczącym zostaje Włodzimierz Zinkiewicz.

1955

Julian Lambor zostaje wybrany prezesem Polskiego Towarzystwa Meteorologicznego i Hydrologicznego.

1954

Konferencja w Inowrocławiu poświęcona biometeorologii i bioklimatologii. Ananiasz Rojecki, wicedyrektor Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego, zostaje redaktorem naczelnym Przeglądu Meteorologicznego i Hydrologicznego. Stanisław Leszczycki zostaje członkiem honorowym Towarzystwa.

1953 II Zjazd Hydrometeorologiczny w Zakopanem poświęcony zjawisku powodzi i poprawie osłony przeciwpowodziowej w Polsce. Obradom przewodniczy Julian Lambor, późniejszy profesor Politechniki Warszawskiej i wieloletni dyrektor Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego.

1952

Walne Zgromadzenie powołuje Oddział Warszawski Towarzystwa, którego pierwszym przewodniczącym zostaje Romuald Gumiński - członek założyciel Towarzystwa profesor Uniwersytetu Warszawskiego i wicedyrektor Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego. I Zjazd Hydrometeorologiczny w Warszawie, poświęcony zjawisku suszy. Obradom przewodniczy Edward Stenz. Treść wygłoszonych referatów dotyczy głównie katastrofalnej suszy na jesieni 1951.

1951

Walne Zgromadzenie pod przewodnictwem Aleksandra Kosiby konsoliduje działalność Towarzystwa. Edward Stenz prezentuje wyniki badań limnoaktynometrycznych w jeziorach mazurskich. Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) zaczyna funkcjonować jako wyspecjalizowana agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych. WMO kontynuuje zadania Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej (IMO), istniejącej od 1873.

1950

Walne Zgromadzenie pod przewodnictwem Aleksandra Kosiby, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, nadaje pierwsze członkostwa honorowe, które otrzymują zasłużeni dla nauki polskiej i światowej Eugeniusz Romer, Władysław Gorczyński i Władysław Smosarski. Nowe władze to: Edward Stenz - prezes, Romuald Gumiński i Julian Lambor - wiceprezesi, Stanisław Zych - sekretarz generalny, Ananiasz Rojecki - skarbnik. Towarzystwo bierze aktywny udział w I Kongresie Nauki Polskiej. Wchodzi w życie, podjęta w Waszyngtonie w 1947 roku, konwencja dyrektorów krajowych służb meteorologicznych, powołująca Światowa Organizację Meteorologiczną (ang. WMO).

1949

Edward Stenz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, zostaje redaktorem naczelnym kwartalnika Przegląd Meteorologiczny i Hydrologiczny. Powstaje biblioteka Towarzystwa. Powołuje się Oddział Bałtycki, którego pierwszym przewodniczącym zostaje Witold Tubielewicz.

1948

Ukazuje się zeszyt 1 kwartalnika Towarzystwa, Przegląd Meteorologiczny i Hydrologiczny, którego redaktorem naczelnym zostaje Władysław Gorczyński, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Powstają pierwsze oddziały terenowe Towarzystwa: Toruński (przemianowany później na Pomorski), Wrocławski i Krakowski, których pierwszymi przewodniczącymi są odpowiednio: Władysław Gorczyński, Aleksander Kosiba i Władysław Milata.

1947

Powstaje Polskie Towarzystwo Meteorologiczne i Hydrologiczne (PTMiH); inicjatywę jego powołania zgłasza Stanisław Turczynowicz profesor SGGW w Warszawie. Idea powołania Towarzystwa nawiązywała do Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki, która już w 1919 r. ukształtowała kierunek badań geofizycznych, wydzielając asocjacje meteorologii i fizyki atmosfery oraz hydrologii naukowej. W Polsce istniało Towarzystwo Geofizyków założone w 1929 r. przez Antoniego Bolesława Dobrowolskiego. W nowych warunkach powojennych, powołując PTMiH, sformułowano przede wszystkim cele, zadania i kierunki działalności. Wybrano pierwsze władze Zarządu Głównego: Stanisław Leszczycki - prezes, Romuald Gumiński - wiceprezes, Stanisław Zych - sekretarz generalny, Zdzisław Świrski - skarbnik.

Uwaga! Szczegółowe informacje z życia Towarzystwa, działalności oddziałów ich kolejnych przewodniczących i aktywnych członków oraz inicjatyw naukowych, zainteresowani znajdą w artykułach Jerzego Jaworskiego i Zdzisława Mikulskiego w jubileuszowych zeszytach Przeglądu Geofizycznego, z.4 1987 i z. 1-2 1998