STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Zeszyt 1-2/2010

Strona redakcyjna

-

1.

Od redakcji

Tekst / ArtykułPG 1_2_2010-od redakcji.pdf

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI - PAPERS AND CONTRIBUTIONS

2.

UTCI – NOWE NARZĘDZIE BADANIA WARUNKÓW BIOKLIMATYCZNYCH W RÓŻNYCH SKALACH CZASOWYCH I PRZESTRZENNYCH

UTCI – NEW TOOL OF BIOCLIMATIC RESEARCH IN DIFFERENT SCALES

Krzysztof BŁAŻEJCZYK - Instytut Geografi i i Przestrzennego Zagospodarowania PAN – Warszawa,
Peter BROEDE - Leibniz Research Centre for Working Environment and Human Factors – Dortmund, Germany,
Dusan FIALA - University of Stuttgart – Germany,
George HAVENITH - Loughborough University – UK,
Ingvar HOLMÉR - Lund Technical University, Sweden,
Gerd JENDRITZKY - University of Freiburg, Germany,
Bernhardt KAMPMANN - University of Wuppertal – Germany

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1_2_2010-Błażejczyk i inni.pdf

3.

WYBRANE DYNAMICZNE MODELE BAYESOWSKIE W HYDROLOGII

CHOSEN DYNAMIC BAYESIAN MODELS IN HYDROLOGY

Maurycy CIUPAK - IMGW – Warszawa

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1_2_2010-Ciupak.pdf

4.

PROGNOZA POGODY JAKO FORMA POMIARU

WEATHER FORECAST AS A FORM OF MEASUREMENT

Stanisław Ryszard KOZIEŁ - IMGW – Warszawa

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1_2_2010-Kozieł.pdf

KOMUNIKATY NAUKOWE - SHORT REPORTS

5.

ZMIANY CAŁKOWITEJ ZAWARTOŚCI OZONU W ATMOSFERZE NAD BELSKIEM (51º50’N, 20º48’E) NA TLE ZMIAN OZONU NAD EUROPĄ W LATACH 1963-2008

CHANGES IN TOTAL COLUMN OZONE AT BELSK (51º50’N, 20º48’E) IN PERSPECTIVE OF OZONE CHANGES OVER EUROPE 1963-2008

Bonawentura RAJEWSKA-WIĘCH - Instytut Geofizyki PAN – Warszawa,
Janusz KRZYŚCIN - Instytut Geofizyki PAN – Warszawa

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1_2_2010-Rajewska.pdf

6.

WYSTĘPOWANIE POGODY GORĄCEJ W WARSZAWIE (1951-2009)

OCCURRENCE OF HEAT WEATHER IN WARSAW (1951-2009)

Urszula KOSSOWSKA-CEZAK - Zakład Klimatologii UW

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1_2_2010-Kossowska.pdf

MATERIAŁY DO DZIEJÓW GEOFIZYKI - MATERIALS TO THE HISTORY OF GEOPHYSICS

7.

GEOTERMIKA W PRACACH INSTYTUTU GEOFIZYKI I METEOROLOGII UNIWERSYTETU JANA KAZIMIERZA WE LWOWIE (1918 – 1939)

GEOTHERMIC RESEARCHES AT THE INSTITUTE OF GEOPHYSICS AND METEOROLOGY OF JAN KAZIMIERZ UNIVERSITY IN LWÓW (1918-1939)

Sławomir MAJ - Polskie Towarzystwo Geofizyczne / Instytut Geofizyki PAN – Warszawa

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1_2_2010-Maj.pdf

KRONIKA - CHRONICLE

8.

Zmiany klimatu i polityka klimatyczna – konferencja ogólnopolska (Warszawa, 13 I 2010)

Elwira Żmudzka - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPG 1_2_2010-kronika 1.pdf

9.

Polar climate and environmental change in the last millenium (Toruń, 1-3 II 2010)

Rafał Maszewski - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPG 1_2_2010-kronika 2.pdf

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA - FROM THE SOCIETY ACTIVITIES

10.

Profesor Zdzisław Mikulski – redaktor naczelny Przeglądu Geofi zycznego

- Zarząd Główny PTGeof.

Tekst / ArtykułPG 1_2_2010-z życia 1.pdf

11.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geofizycznego w 2009 r.

Jerzy Szkutnicki - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPG 1_2_2010-z życia 2.pdf

12.

Zebranie plenarne Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego

Jolanta Krupa-Marchlewska - Polskie Towarzystwo Geofizyczne,
Urszula Kossowska-Cezak - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPG 1_2_2010-z życia 3.pdf

13.

Sprawozdanie z działalności Komitetu Geofi zyki PAN w roku 2009

Kaja Pietsch, Maria Jeleńska

Tekst / ArtykułPG 1_2_2010-z życia 4.pdf

RECENZJE - REVIEWS

14.