STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Zeszyt 3-4/2013

Strona redakcyjna

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI - PAPERS AND CONTRIBUTIONS

1.

WPŁYW OSCYLACJI PÓŁNOCNOATLANTYCKIEJ (NAO) NA WZROST TEMPERATURY POWIETRZA NAD POLSKĄ W WARUNKACH ZMIENNYCH ZASOBÓW CIEPŁA W ATLANTYKU PÓŁNOCNYM

INFLUENCE OF THE NORTH ATLANTIC OSCILLATION (NAO) ON THE INCREASE IN AIR TEMPERATURE OVER POLAND UNDER CONDITIONS OF VARIABLE HEAT RESOURCES IN THE NORTH ATLANTIC

Andrzej A. MARSZ - Katedra Meteorologii i Oceanografii Nautycznej Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2013 01 Marsz.pdf

2.

PRECIPITATION VARIABILITY AND ANOMALIES AT THE BACKGROUND OF URBANIZATION DEVELOPMENT IN THE SOUTHERN DISTRICTS OF WARSAW (1961-2010)

ZMIENNOŚĆ I ANOMALIE OPADÓW NA TLE ROZWOJU URBANIZACJI POŁUDNIOWYCH DZIELNIC WARSZAWY

Grzegorz MAJEWSKI - Division of Meteorology and Climatology — Warsaw University of Life Sciences,
Wiesława PRZEWOŹNICZUK - Division of Meteorology and Climatology — Warsaw University of Life Sciences,
Małgorzata KLENIEWSKA - Division of Meteorology and Climatology — Warsaw University of Life Sciences,
Andrzej BRANDYK - Division of Soil and Water Science — Warsaw University of Life Sciences

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2013 02 Majewskiiin.pdf

3.

FIZYKA GLEBY W METEOROLOGICZNYM MODELU COSMO-LM – PARAMETRYZACJA TILE I MOSAIC

THE SOIL PHYSICS IN METEOROLOGICAL MODEL COSMO-LM – TILE AND MOSAIC PARAMETERIZATION

Grzegorz DUNIEC - Dział Numerycznych Prognoz Meteorologicznych COSMO IMGW-PIB,
Andrzej MAZUR - Dział Numerycznych Prognoz Meteorologicznych COSMO IMGW-PIB

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2013 03 DuniecMazur.pdf

KOMUNIKATY NAUKOWE - SHORT REPORTS

4.

WPŁYW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ
NA KSZTAŁTOWANIE ZACHMURZENIA W KRAKOWIE
(2004-2008)

INFLUENCE OF ATMOSPHERIC CIRCULATION ON CLOUDINESS FORMING IN KRAKOW (2004-2008)

Grażyna PLUTA - Zakład Klimatologii UJ – Kraków

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2013 04 Pluta.pdf

5.

MODYFIKACJA PROCEDURY KONTROLI OPRACOWANIA DANYCH O PRZEPŁYWACH RZEK W WĘZŁACH HYDROLOGICZNYCH

MODIFICATION OF THE DISCHARGE DATA CONTROL PROCEDURE AT HYDROLOGICAL NODES

Ewa NASŁAWSKA-MAJCHRZAK - IMGW-PIB − Warszawa

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2013 05 Nasławska.pdf

MATERIAŁY DO DZIEJÓW GEOFIZYKI - MATERIALS TO THE HISTORY OF GEOPHYSICS

6.

STUDIA GEOFIZYCZNE W WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ W WARSZAWIE 1918-1939

GEOPHYSICAL STUDY AT THE POLISH FREE UNIVERSITY IN WARSAW 1918-1939

Sławomir MAJ - Polskie Towarzystwo Geofizyczne/Instytut Geofizyki PAN – Warszawa

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2013 06 Maj.pdf

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE - COMMEMORATION

7.

Józef Lityński (1928-2013)

Urszula Kossowska-Cezak

Tekst / ArtykułPG 3-4 2013 07 wspomnienie.pdf

KRONIKA - CHRONICLE

8.

22nd Cartographic School. XXII Szkoła Kartograficzna – zapowiedź

Maciej Kryza

Tekst / ArtykułPG 3-4 2013 08 kronika.pdf

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA - FROM THE SOCIETY ACTIVITIES

9.

I Kongres Towarzystw Naukowych

Jerzy Szkutnicki

Tekst / ArtykułPG 3-4 2013 09 z zycia.pdf

RECENZJE - REVIEWS

10.