STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Drogie Koleżanki i Koledzy,
Drodzy Sympatycy Polskiego Towarzystwa Geofizycznego

RPzdjecie.jpg

Oprócz znaczących rocznic, jak 70-lecie powstania Towarzystwa i ukazywania się Przeglądu Geofizycznego, pragniemy poinformować o 5-letniej rocznicy istnienia strony internetowej. Powstała ona dzięki zaangażowaniu ówczesnego Zarządu Głównego i jego Prezesa oraz uprzejmej gościnności Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB, na którego serwerze umożliwiono nam zainstalowanie autonomicznej strony ptgeof.imgw.pl.  W naszej ocenie układ strony jest bardzo przejrzysty i nie zamierzamy jej szczegółowo prezentować, ale raczej zaprosić P.T. Koleżanki i Kolegów do jak najczęstszego jej odwiedzania, aby być bliżej zarówno problemów, jak i sukcesów, które wspólnie razem przeżywamy. Zamieściliśmy na stronie wiele niezbędnych i potrzebnych informacji dotyczących m. in. struktury organizacyjnej Towarzystwa, wyników naszej działalności naukowej i upowszechniania wiedzy, zasobów publikacyjnych i bibliotecznych oraz bieżącej działalności Towarzystwa: protokoły, sprawozdania roczne i za poszczególne kadencje, kronikę fotograficzną oraz kalendarium najważniejszych wydarzeń, poczynając od powstania naszego Towarzystwa, czyli od 1947 roku.

     W ciągu minionych pięciu lat w naszym środowisku nastąpiły duże zmiany, które uwidoczniliśmy na stronie internetowej. Chcemy zwrócić uwagę i przypomnieć najważniejsze z nich. W lutym 2017 odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa poprzedzone podobnymi Zgromadzeniami w Oddziałach. W Zarządach Oddziałów oraz w Zarządzie Głównym pojawiły się nowe osoby. Może to świadczyć o nadchodzącej zmianie pokoleniowej. Wyrażamy nadzieję, że dołączą do nas młodzi, chętni do pracy w tym  społecznym ogniwie działalności naukowej. Wszystkie zmiany personalne zostały wyszczególnione na stronie internetowej. O niektórych jednak pragniemy ponownie przypomnieć. Po 32 latach (8 kadencjach) nie wyraził zgody na kolejne kandydowanie na funkcję Prezesa doc. dr Alfred Dubicki, wielce zasłużony uczony, oddany zarówno Towarzystwu jak również nauce polskiej w dziedzinie hydrologii i gospodarki wodnej, a także klimatologii. Niech to będzie okazją do serdecznego podziękowania naszemu wieloletniemu Prezesowi i Przyjacielowi.

     Podobnie należy przypomnieć o zmianach jakie zaszły w Komitecie Redakcyjnym Przeglądu Geofizycznego. Ze względów rodzinnych zrezygnowała z pełnionej funkcji Redaktor Naczelna dr Ewa Bogdanowicz. Dziękujemy Ci Ewo za 7 lat pracy na tym stanowisku i za wcześniejsze oddanie naszemu czasopismu.

     Po 37 latach pacy na stanowisku Sekretarza Redakcji i Redaktora Językowego, na własną prośbę, odeszła dr Urszula Kossowska-Cezak. Dzięki jej pracy nasze czasopismo utrzymywało wysoki poziom naukowy i było wzorem dobrej polszczyzny. Pomimo wielu trudności Przegląd Geofizyczny przetrwał i zachowuje otwarte łamy dla członków i sympatyków Towarzystwa.  Koleżance Urszuli za szczere zaangażowanie i okazane serce temu czasopismu bardzo dziękujemy. Na własną prośbę odszedł także z Komitetu Redakcyjnego dr Michał Osowiec – Sekretarz Redakcji wielce oddany czasopismu, znakomicie współpracujący z autorami, recenzentami i z członkami Komitetu Redakcyjnego. Za wiele lat pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji wyrażamy Panu Doktorowi gorące podziękowania.

     W Komitecie Redakcyjnym Przeglądu Geofizycznego wytworzyła się trudna sytuacja wymagająca niezwłocznego działania. Zarząd Główny spotykał się wielokrotnie aby przedyskutować kandydatury najodpowiedniejszych osób, które mogłyby pracować w  Komitecie. Wiosną 2017 r. zaproponowano funkcję Redaktora Naczelnego prof. dr hab. Zbigniewowi Czechowskiemu (dotychczasowemu Z-cy Redaktora Naczelnego), który z wielkim zrozumieniem zgodził się pokierować pracami Redakcji. Podjął się tej roli, pomimo licznych obowiązków zawodowych, aby zapewnić ciągłość wydawniczą czasopisma. We wrześniu tego samego roku na funkcję Z-cy Redaktora Naczelnego powołano prof. dr hab. Joannę Wibig.

     Ważną funkcję Sekretarza Redakcji Zarząd Główny zaproponował mgrowi Rafałowi Stepnowskiemu – Kierownikowi Działu Organizacji Nauki w IMGW-PIB, który ma w tej dziedzinie duże doświadczenie. Wraz z objęciem w 2018 r. tej funkcji przez nowego Sekretarza przeniesiono także adres Redakcji Czasopisma do IMGW- PIB, za co wyrażamy wdzięczność Dyrekcji Instytutu.

     Na posiedzeniach Zarządu Głównego zdecydowano o przeprowadzeniu znacznych zmian organizacyjnych w Redakcji Przeglądu Geofizycznego polegających przede wszystkim na zwiększeniu liczby i roli redaktorów tematycznych (wcześniej określanych działowymi). Redaktor Naczelny, realizując postanowienia Zarządu Głównego, wykazał własną inicjatywę i wprowadził istotne zmiany w procesie wydawniczym. Nowa struktura Komitetu Redakcyjnego została przedstawiona w Przeglądzie Geofizycznym z. 1-2 2018. Życzymy nowemu Komitetowi dobrych wyników i wytrwałości w niełatwej pracy.

     Komitet Redakcyjny kładzie wielki nacisk na publikację czasopisma w wersji on line co jest współczesnym wymaganiem i oczekiwaniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które udziela nam wsparcia finansowego. Z satysfakcją informujemy, że już w tej chwili wszystkie zeszyty od roku 2002 do 2017 znajdują się na stronie internetowej co wymagało wielkiego wysiłku ze strony mgr Jolanty Krupy-Marchlewskiej i dr Michała Osowca. Z wielu względów usiłujemy również zachować wersję tradycyjną, papierową, czasopisma pomimo, pomimo, że jest to znaczne obciążenie finansowe dla Towarzystwa.

     Na stronie internetowej w kwestii wydawnictw nie ograniczamy się tylko do Przeglądu Geofizycznego. Zamieszczamy na niej także informacje dotyczące wyników badań opublikowanych w formie monografii, które są dostępne w naszych zasobach bibliotecznych. Obecnie Zarząd Główny poświęca wiele wysiłku, aby przygotować do druku pracę Ryszarda Girgusia pt. Wyjątki ze źródeł historycznych o nadzwyczajnych zjawiskach hydrologiczno – meteorologicznych na ziemiach polskich w wiekach XVII do XIX. Jest to dalszy ciąg kroniki pod tym samym tytułem obejmującej okres od X do XVI wieku, której autorami są Ryszard Girguś i Witold Strupczewski. Redakcję kroniki powierzyliśmy bardzo doświadczonym w tym zakresie koleżankom Urszuli Kossowskiej-Cezak i Halinie Lorenc. Współwydawcą będzie IMGW-PIB, a funkcję redaktora technicznego podjął mgr Rafał Stepnowski. Mamy nadzieję w najbliższej przyszłości przedstawić P.T. Koleżankom i Kolegom bogatsze informacje na ten temat.   

     W naszej działalności, planowanej na kilka lat, usiłujemy sprostać współczesnym wymaganiom w stosunku do nauki. Problemy związane z obserwowanymi zmianami i zmiennością klimatu, przewidywanym i narastającym deficytem wody, czy wzrostem częstości i intensywności zdarzeń ekstremalnych w systemie klimatycznym Ziemi stawiają przed nami wiele wyzwań. Chcemy, w miarę naszych skromnych możliwości, na te wyzwania odpowiadać. Podjęliśmy decyzję, aby co roku jeden z oddziałów Towarzystwa organizował ogólnopolską lub międzynarodową konferencję poświęconą tej tematyce. W efekcie grafik z propozycjami takich konferencji jest już zapełniony do 2022 r. Organizacji konferencji do tej pory podjęły się oddziały Warszawski i Krakowski (2019 r.), Bałtycki (2020), Lubelski (2021) i Pomorski (2022). Najnowszą inicjatywą Zarządu Głównego jest organizacja warsztatów geofizycznych, które chcielibyśmy aby przybrały charakter regularny i odbywały się corocznie. Pierwsze warsztaty, współorganizowane z Wydziałem Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, odbędą się już w czerwcu bieżącego roku na Stacji Limnologicznej UG w Borucinie. Warsztaty organizuje prof. dr hab. Joanna Wibig, wiceprezes PTGeof., we współpracy z prof. dr hab. Mirosławem Miętusem, dyrektorem Instytutu Geografii UG.

     Zwracamy się do Was P.T. Koleżanki i Koledzy z prośbą, abyście jak najczęściej odwiedzali stronę internetową Towarzystwa, co z pewnością przyczyni się do wzmocnienia więzi środowiskowej i może wyzwolić nowe inicjatywy w naszej działalności.

     Wdzięczni bylibyśmy za przesyłanie do nas wszelkich propozycji dotyczących zmian, których wprowadzenie w życie mogłoby, Waszym zdaniem, usprawnić i polepszyć działalność naszego Towarzystwa. 

         

                                              Z koleżeńskim pozdrowieniem,

                                                                       W imieniu Zarządu Głównego

podpis RP.jpg