STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Zeszyt 1-2/2009

Strona redakcyjna

PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ NAUKOWYCH - SURVEY OF SCIENTIFIC PROBLEMS

1.

CHORWACKIE TRZĘSIENIE ZIEMI 8 PAŹDZIERNIKA 1909 ROKU,
ANDRIJA MOHOROVIČIĆ I GRANICA MOHO

CROATIAN EARTHQUAKE OF 8 OCTOBER 1909,
ANDRIJA MOHOROVIČIĆ AND MOHO BOUNDARY

Marek GRAD - Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1-2 2009 6-Grad.pdf

2.

SYSTEM NAUK O ZIEMI — JEGO POWSTANIE I ROZWÓJ W POLSCE
(artykuł informacyjno–dyskusyjny)

THE SYSTEM OF EARTH SCIENCES — ITS ORIGINS AND DEVELOPMENT IN POLAND

Zdzisław MIKULSKI - Instytut Geografii Fizycznej WGSR UW

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1-2 2009 7-Mikulski.pdf

MATERIAŁY DO DZIEJÓW GEOFIZYKI - MATERIALS TO THE HISTORY OF GEOPHYSICS

3.

PROFESOR HENRYK B. ARCTOWSKI (1871–1958) JAKO GEOFIZYK (ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ)

PROFESSOR HENRYK B. ARCTOWSKI (1871–1958) – A POLISH GEOPHYSICIST (HIS BIOGRAPHY AND SCIENTIFIC ACTIVITY)

Sławomir MAJ - Instytut Geofizyki PAN

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1-2 2009 2-Maj.pdf

4.

HENRYK ARCTOWSKI – PIONIER BADAŃ WPŁYWU AKTYWNOŚCI SŁOŃCA NA ZMIANY POGODY I KLIMATU

HENRYK ARCTOWSKI - THE PIONEER OF STUDIES OF THE SUN ACTIVITIES INFLUENCE ON CLIMATE AND WEATHER CHANGES

Andrzej KUŁAK - Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego - Kraków

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1-2 2009  3-Kulak.pdf

5.

WKŁAD PROFESORA HENRYKA ARCTOWSKIEGO W STOSOWANIE NOWYCH METOD GEOFIZYCZNYCH W BADANIACH GEOLOGICZNYCH

PROFESSOR HENRY ARCTOWSKI`S CONTRIBUTION TO APPLYING OF NEW GEOPHYSICAL METHODS INTO GEOLOGICAL STUDY IN POLAND

Elżbieta KRÓL - Instytut Geofizyki PAN

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1-2 2009 4-Krol.pdf

6.

ORGANIZACJA ŻYCIA NAUKOWEGO W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM WE LWOWIE

HIGHER EDUCATION IN LVOV IN THE PERIOD BETWEEN THE TWO WORLD WARS

Jerzy KOWALCZUK - Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica - Kraków

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1-2 2009 5-Kowalczuk.pdf

7.

INSPIRUJĄCA KSIĄŻKA „ZASADY METEOROLOGII” MAURYCEGO PIUSA RUDZKIEGO

THE INSPIRATING BOOK „PRNCIPLES OF METEOROLOGY” BY MAURYCY PIUS RUDZKI

Janina TREPIŃSKA - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ - Kraków

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1-2 2009 8-Trepinska.pdf

8.

HISTORIA OBSERWATORIUM HOHENPEISSENBERG

THE HISTORY OF HOHENPEISSENBERG OBSERVATORY

Stanisław KĘPA - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ - Kraków

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1-2 2009 9-Kepa.pdf

KRONIKA - CHRONICLE

9.

Profesor Henryk Bronisław Arctowski (1871–1958) jako geofizyk (Warszawa, 16 XII 2008)

Zbigniew Czechowski - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPG 1-2 2009 10-Kronika.pdf

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA - FROM THE SOCIETY ACTIVITIES

10.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geofizycznego w okresie 2005–2008

Jerzy Szkutnicki - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPG 1-2 2009 11-Z zycia 1.pdf

11.

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Geofizycznego

Elżbieta Król, Janina Fudała - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPG 1-2 2009 11-Z zycia 2.pdf

RECENZJE - REVIEWS

12.