STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Zeszyt 3-4/2010

Strona redakcyjna

-

1.

Od Redakcji

Tekst / ArtykułPrzGeof_34_2010_01_Od Redakcji.pdf

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI - PAPERS AND CONTRIBUTIONS

2.

OBSERWACJE PYŁU WULKANICZNEGO NAD POLSKĄ W KWIETNIU 2010 ROKU

OBSERVATION OF VOLCANIC ASH OVER POLAND IN APRIL 2010

Krzysztof M. MARKOWICZ - Instytut Geofizyki UW – Warszawa,
Olga ZAWADZKA - Instytut Geofizyki UW – Warszawa,
Iwona S. STACHLEWSKA - Instytut Geofizyki UW – Warszawa

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPrzGeof_34_2010_1_Markowicz_Zawadzka_Stachlewska.pdf

3.

STĘŻENIE RADONU (Rn-222) W PRZYGRUNTOWEJ WARSTWIE POWIETRZA W ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ POLSCE NA TLE CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ

CONCENTRATION OF RADON (RN-222) IN THE AIR LAYER NEAR THE GROUND IN CENTRAL AND SOUTH POLAND AGAINST THE BACKGROUND OF ATMOSPHERIC CIRCULATION

Agnieszka PODSTAWCZYŃSKA - Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ,
Piotr PIOTROWSKI - Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPrzGeof_34_2010_2_Podstawczynska_Piotrowski.pdf

4.

MODEL NAWIGACJI GOŁĘBI OPARTY NA WSKAZANIACH MAGNETOMETRU WEKTOROWEGO

PIGEON NAVIGATION MODEL BASED ON VECTOR MAGNETOMETER

Jerzy JANKOWSKI - Instytut Geofizyki PAN – Warszawa

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPrzGeof_34_2010_3_Jankowski.pdf

DYSKUSJA NAUKOWA - SHORT DISCUSSION

5.

MATEMATYCZNOŚĆ KLIMATU

MATHEMATICITY OF CLIMATE

Stanisław Ryszard KOZIEŁ - IMGW – Warszawa

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPrzGeof_34_2010_8_Koziel.pdf

KOMUNIKATY NAUKOWE - SHORT REPORTS

6.

ZMIENNOŚĆ CZASOWA NAJNIŻSZYCH MIESIĘCZNYCH SUM OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W DORZECZU GÓRNEJ WISŁY (1901-2000)

TEMPORAL VARIABILITY OF THE LOWEST MONTHLY PRECIPITATION IN THE UPPER VISTULA RIVER (1901-2000)

Marta CEBULSKA - Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Krakowska,
Robert TWARDOSZ - Zakład Klimatologii UJ

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPrzGeof_34_2010_4_Cebulska_Twardosz.pdf

7.

POSUCHY ATMOSFERYCZNE W OBSZARZE NIZIN ŚRODKOWOPOLSKICH NA PRZYKŁADZIE GORZOWA I SIEDLEC (1954-2000)

DRY PERIODS IN THE REGION OF CENTRAL POLISH LOWLANDS. CASE STUDY FROM GORZOW AND SIEDLCE (1954–2000)

Jakub KOLASIŃSKI - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Falenty

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPrzGeof_34_2010_5_Kolasinski.pdf

8.

ZMIANY SEZONOWE UDZIAŁU KATIONÓW WYMIENNYCH W GLEBIE W SĄSIEDZTWIE NASYPU DROGOWEGO W REJONIE RADZYMINA

SEASONAL CHANGES OF ION-EXCHANGE COMPLEX IN SOIL NEAR ROAD EMBANKMENT IN RADZYMIN

Tomasz SKOWERA - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Falenty

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPrzGeof_34_2010_6_Skowera.pdf

9.

O POGODZIE GORĄCEJ W WARSZAWIE RAZ JESZCZE

ABOUT HOT WEATHER IN WARSAW ONCE MORE

Urszula KOSSOWSKA-CEZAK - Zakład Klimatologii UW

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPrzGeof_34_2010_7_UKC.pdf

MATERIAŁY DO DZIEJÓW GEOFIZYKI - MATERIALS TO THE HISTORY OF GEOPHYSICS

10.

MAURYCY PIUS RUDZKI: FIZYKA ZIEMI, KRAKÓW 1909 – W 100-LECIE WYDANIA

MAURYCY PIUS RUDZKI: PHYSICS OF THE EARTH, CRACOW 1909 – CENTURY OF EDITION

Sławomir MAJ - Polskie Towarzystwo Geofi zyczne / Instytut Geofi zyki PAN – Warszawa

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPrzGeof_34_2010_9_Maj.pdf

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE - COMMEMORATION

11.

Profesor Marian Jerzy Molga (1906 – 1980)

Jerzy Jaworski - Polskie Towarzystwo Geofizyczne,
Jerzy Szkutnicki - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPrzGeof_34_2010_10_Wspom_Molga.pdf

KRONIKA - CHRONICLE

12.

Krajowy Kongres Hydrologiczny (Warszawa, 5-7 IX 2010)

Ewa Bogdanowicz - Polskie Towarzystwo Geofizyczne,
Jerzy Szkutnicki - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPrzGeof_34_2010_11_Kronika1.pdf

13.

Odrzańska Droga Wodna – stan obecny i perspektywiczny. Konferencja międzynarodowa (Wrocław, 20-22 X 2010)

Alfred Dubicki - Polskie Towarzystwo Geofizyczne,
Dorota Olearczyk - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPrzGeof_34_2010_11_Kronika-2.pdf

14.

65-lecie Instytutu Geodezji i Kartografii

Tekst / ArtykułPrzGeof_34_2010_11_Kronika-3.pdf

15.

80-lecie Instytutu Badawczego Leśnictwa

Tekst / ArtykułPrzGeof_34_2010_11_Kronika-4.pdf

RECENZJE - REVIEWS

16.