STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Zeszyt 3-4/2011

Strona redakcyjna

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI - PAPERS AND CONTRIBUTIONS

1.

ROZKŁAD PRZESTRZENNY KWADRANTÓW JET STREAK W GÓRNEJ TROPOSFERZE W OKRESACH DODATNIEJ ORAZ UJEMNEJ FAZY NAO

THE SPATIAL DISTRIBUTION OF JET STREAK QUADRANTS IN THE UPPER TROPOSPHERE DURING THE POSITIVE AND NEGATIVE NAO PHASE

Jan DEGIRMENDZIĆ - Katedra Geografii Fizycznej UŁ

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2011 - Diegirmendzic.pdf

2.

KINEMATYKA SPIRALNA W NIŻU ATMOSFERYCZNYM

THE SPIRAL KINEMATICS IN THE ATMOSPHERIC DEPRESSION

Stanisław Ryszard KOZIEŁ - IMGW-PIB — Warszawa

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2011 - Kozieł.pdf

3.

FALE CHŁODU I CIEPŁA W PRZEBIEGU ROCZNYM TEMPERATURY POWIETRZA W WARSZAWIE (1951-2010)

COLD AND WARM WAVES IN ANNUAL COURSE OF AIR TEMPERATURE IN WARSAW (1951-2010)

Maria STOPA-BORYCZKA - Zakład Klimatologii UW,
Jerzy BORYCZKA - Zakład Klimatologii UW,
Urszula KOSSOWSKA-CEZAK - Zakład Klimatologii UW,
Jolanta WAWER - Zakład Klimatologii UW

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2011 - Stopa.pdf

4.

PORÓWNANIE STOSOWANYCH KLASYFIKACJI TERMICZNYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI

COMPARISON OF THERMAL CLASSIFICATION FOR SELECTED REGIONS OF POLAND

Bartosz CZERNECKI - Centrum Monitoringu Klimatu Polski IMGW-PIB - Warszawa,
Mirosław MIĘTUS - Katedra Meteorologii i Klimatologii UG

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2011 - Czarnecki.pdf

ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE - REVIEW ARTICLES

5.

TYPY OPADÓW DESZCZU W TERMINOLOGII
HYDROLOGICZNEJ

RAINFALL TYPES FOR HYDROLOGICAL PURPOSES

Elżbieta KUPCZYK - Instytut Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Roman SULIGOWSKI - Instytut Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2011 - Kupczyk.pdf

KOMUNIKATY NAUKOWE - SHORT REPORTS

6.

ASYMPTOTYCZNE WŁASNOŚCI MAKSIMUM ABSOLUTNEGO NA PRZYKŁADZIE DOBOWYCH SUM OPADU ATMOSFERYCZNEGO

ASYMPTOTIC PROPERTIES OF THE ABSOLUTE MAXIMUM ON THE EXAMPLE OF DAILY SUMS OF RAINFALL

Stanisław Ryszard Kozieł - IMGW-PIB — Warszawa

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2011 - Kozieł komunikat.pdf

MATERIAŁY DO DZIEJÓW GEOFIZYKI - MATERIALS TO THE HISTORY OF GEOPHYSICS

7.

STULECIE PIERWSZEJ SYNTEZY KLIMATU ZIEM POLSKICH EUGENIUSZA ROMERA

CENTENARY OF THE FIRST SYNTHESIS OF POLAND’S CLIMATE BY EUGENIUSZ ROMER

Maria MORAWSKA-HORAWSKA - IMGW — Kraków

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2011 - Horawska.pdf

8.

DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA GEOFIZYKÓW W WARSZAWIE (1930-1947)

ON THE SOCIETY OF GEOPHYSICISTS IN WARSAW (1930-1947)

Sławomir MAJ - Polskie Towarzystwo Geofizyczne / Instytut Geofizyki PAN — Warszawa

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2011 - Maj 1.pdf

9.

PROFESOR ANTONI BOLESŁAW DOBROWOLSKI (1872-1954) JAKO GEOFIZYK (ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ)

PROFESSOR ANTONI BOLESŁAW DOBROWOLSKI (1872-1954) - A POLISH GEOPHYSICIST (HIS BIOGRAPHY AND SCIENTIFIC ACTIVITY)

Sławomir MAJ - Polskie Towarzystwo Geofizyczne / Instytut Geofizyki PAN — Warszawa

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2011 - Maj 2.pdf

10.

DZIAŁALNOŚĆ POLARNA TOWARZYSTWA GEOFIZYKÓW W WARSZAWIE

THE POLAR ACTIVITIES OF THE SOCIETY OF GEOPHYSICISTS IN WARSAW

Jerzy GIŻEJEWSKI - Zakład Badań Polarnych, Instytut Geofizyki PAN — Warszawa

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2011 - Giżejewski.pdf

11.

EDWARD WALERY JANCZEWSKI (1887-1959) ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

EDWARD WALERY JANCZEWSKI (1887-1959) HIS BIOGRAPHY AND SCIENTIFIC ACTIVITY

Jerzy KOWALCZUK - Akademia Górniczo-Hutnicza — Kraków

Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2011 - Kowalczuk.pdf

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE - COMMEMORATION

12.

Wojciech Chełmicki (1952-2011)

Joanna Pociask-Karteczka, Janusz Siwek

Tekst / ArtykułPG 3-4 2011 - wspomnienie.pdf

KRONIKA - CHRONICLE

13.

Imprezy naukowe Międzynarodowej Asocjacji Nauk Hydrologicznych (28 VI – 7 VII 2011, Melbourne, Australia)

Joanna Pociask-Karteczka, Zbigniew W. Kundzewicz

Tekst / ArtykułPG 3-4 2011 - kronika 1.pdf

14.

III Ogólnopolska konferencja metodyczna „Problematyka pomiarów i opracowań elementów
meteorologicznych” (Zwierzyniec, 26-28 IX 2011)

Marek Nowosad

Tekst / ArtykułPG 3-4 2011 - kronika 2.pdf

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA - FROM THE SOCIETY ACTIVITIES

15.

80. rocznica powstania Towarzystwa Geofizyków w Warszawie (1930-1947) – konferencja
Oddziału Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni Okołoziemskiej PTGeof.

Zbigniew Czechowski

Tekst / ArtykułPG 3-4 2011 - z życia.pdf

RECENZJE - REVIEWS

16.