STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Zeszyt 1-2/2011

Strona redakcyjna

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI - PAPERS AND CONTRIBUTIONS

1.

WYZNACZANIE GRUBOŚCI OPTYCZNEJ AEROZOLI ATMOSFERYCZNYCH NA PODSTAWIE POMIARÓW TELEDETEKCYJNYCH

RETRIEVAL OF AEROSOL OPTICAL THICKNESS FROM REMOTE SENSING OBSERVATIONS

Olga ZAWADZKA - Instytut Geofizyki UW, Zakład Fizyki i Radiochemii UW — Warszawa,
Krzysztof M. MARKOWICZ - Zakład Fizyki i Radiochemii UW — Warszawa

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1-2 2011 - Zawadzka.pdf

2.

UWARUNKOWANIA ZMIENNOŚCI TEMPERATURY KWIETNIA NA OBSZARZE POLSKI I EUROPY ŚRODKOWEJ

DETERMINANTS OF CHANGEABILITY IN TEMPERATURE IN POLAND AND IN THE CENTRAL EUROPE IN APRIL

Andrzej A. MARSZ - Katedra Meteorologii i Oceanografii Nautycznej, Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1-2 2011 - Marsz.pdf

3.

METODYCZNE PODSTAWY FORMUŁOWANIA MODELI OPADÓW MIARODAJNYCH DO WYMIAROWANIA KANALIZACJI

METHODOLOGICAL BASIS FOR FORMULATING MODELS OF DEPENDABLE PRECIPITATIONS FOR MEASURING SEWERAGE SYSTEMS

Andrzej KOTOWSKI - Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Politechnika Wrocławska

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1-2 2011 - Kotowski.pdf

4.

KLIMATYCZNE PRAWDOPODOBIEŃSTWO A PRIORI W PROGNOZIE ALTERNATYWNEJ

CLIMATIC PRIOR PROBABILITY IN ALTERNATIVE WEATHER FORECAST

Stanisław Ryszard KOZIEŁ - IMGW — Warszawa

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1-2 2011 - Kozieł.pdf

PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ NAUKOWYCH - SURVEY OF SCIENTIFIC PROBLEMS

5.

PRAKTYCZNE TESTOWANIE ISTOTNOŚCI RÓŻNICY WARTOŚCI ŚREDNICH W SERIACH OPADOWYCH

A PRACTICAL METHOD FOR TESTING OF THE SIGNIFICANCE OF DIFFERENCE BETWEEN AVERAGE VALUES IN PRECIPITATION SERIES

Robert TWARDOSZ - Zakład Klimatologii UJ,
Adam WALANUS - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH — Kraków

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1-2 2011 - Twardosz.pdf

KOMUNIKATY NAUKOWE - SHORT REPORTS

6.

FALE UPAŁÓW I MROZÓW W WYBRANYCH STACJACH POLSKI NA TLE REGIONÓW BIOKLIMATYCZNYCH (2000-2010)

HEAT WAVES AND FROST WAVES IN SELECTED POLISH STATIONS AGAINST BIOCLIMATIC REGIONS BACKGROUND (2000-2010)

Agnieszka KRZYŻEWSKA - Zakład Meteorologii i Klimatologii UMSC — Lublin,
Sylwester WERESKI - Zakład Meteorologii i Klimatologii UMSC — Lublin

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1-2 2011 - Krzyżewska.pdf

MATERIAŁY DO DZIEJÓW GEOFIZYKI - MATERIALS TO THE HISTORY OF GEOPHYSICS

7.

EUGENIUSZ ROMER – W 140. ROCZNICĘ URODZIN

EUGENIUSZ ROMER – IN 140TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH

Urszula KOSSOWSKA-CEZAK - Zakład Klimatologii UW

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1-2 2011 - Kossowska.pdf

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE - COMMEMORATION

8.

Jerzy Dynowski-Balcer (1924-2010)

Joanna Pociask-Karteczka

Tekst / ArtykułPG 1-2 2011 - wspomnienie.pdf

KRONIKA - CHRONICLE

9.

Zasoby przyrodnicze zlewni Drawy — ogólnopolska konferencja naukowa (Tuczno, 12-14 X 2010)

Ryszard Sziwa

Tekst / ArtykułPG 1-2 2011 - kronika 1.pdf

10.

Badania klimatu w różnych skalach przestrzennych – 60-lecie Zakładu Klimatologii UW. Konferencja jubileuszowa (Warszawa, 10–11 XII 2010)

Katarzyna Tarnowska

Tekst / ArtykułPG 1-2 2011 - kronika 2.pdf

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA - FROM THE SOCIETY ACTIVITIES

11.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geofizycznego w 2010 r.

Jerzy Szkutnicki

Tekst / ArtykułPG 1-2 2011 - z życia 1.pdf

12.

Zebranie plenarne Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego

Urszula Kossowska-Cezak, Jolanta Krupa-Marchlewska

Tekst / ArtykułPG 1-2 2011 - z życia 2.pdf

RECENZJE - REVIEWS

13.