STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Zeszyt 1-2/2013

Strona redakcyjna

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI - PAPERS AND CONTRIBUTIONS

1.

FREKWENCJA MAKROTYPÓW CYRKULACJI ŚRODKOWOTROPOSFERYCZNEJ WEDŁUG KLASYFIKACJI WANGENGEJMA-GIRSA W OKRESIE ZIMOWYM A POLE CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO NAD EUROPĄ I PÓŁNOCNĄ AZJĄ

FREQUENCY OF MID-TROPOSPHERIC CIRCULATION MACRO-TYPES FOLLOWING WANGENGEJM-GIRS CLASSIFICATION DURING WINTER PERIOD AND THE ATMOSPHERIC PRESSURE FIELD OVER EUROPE AND NORTH ASIA

Andrzej A. MARSZ - Katedra Meteorologii i Oceanografii Nautycznej Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1-2 2013 Marsz.pdf

2.

NIEZWYKLE CHŁODNE SEZONY LETNIE W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ (1951-2010)

EXCEPTIONALLY COOL SUMMERS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE (1951-2010)

Urszula KOSSOWSKA-CEZAK - Zakład Klimatologii UW,
Robert TWARDOSZ - Zakład Klimatologii UJ

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1-2 2013 UKC Twardosz.pdf

3.

SALDO PROMIENIOWANIA I HIGROKLIMATYCZNE WARUNKI WEGETACJI W POLSCE

NET RADIATION AND HYGROCLIMATIC CONDITIONS OF VEGETATION IN POLAND

Krzysztof KOŻUCHOWSKI - Instytut Nauk Leśnych – Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1-2 2013 Kożuchowski.pdf

KOMUNIKATY NAUKOWE - SHORT REPORTS

4.

DNI PRZYMROZKOWE W WARSZAWIE (1976-2005)

FROST DAYS IN WARSAW (1976-2005)

Monika LISOWSKA - Zakład Klimatologii UW – Warszawa

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1-2 2013 Lisowska.pdf

MATERIAŁY DO DZIEJÓW GEOFIZYKI - MATERIALS TO THE HISTORY OF GEOPHYSICS

5.

MAURYCY PIUS RUDZKI – TWÓRCA POLSKIEJ GEOFIZYKI

MAURYCY PIUS RUDZKI – THE PIONEER OF POLISH GEOPHYSICS

Katarzyna DORMUS - Katedra Historii Oświaty i Wychowania UP — Kraków

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1-2 2013 Dormus.pdf

6.

PROF. LUCJAN GRABOWSKI (1871-1941) – DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM I NA POLITECHNICE LWOWSKIEJ

PROF. LUCJAN GRABOWSKI (1871-1941) – SCIENTIFIC STUDIES AT JAGIELLONIAN UNIVERSITY AND LVOV TECHNICAL UNIVERSITY

Jerzy KOWALCZUK - Akademia Górniczo-Hutnicza — Kraków

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1-2 2013 Kowalczuk.pdf

7.

Z ARCHIWUM PROFESORA TADEUSZA OLCZAKA (1907-1983): BIEG WIEKOWY DEKLINACJI MAGNETYCZNEJ W ŁODZI (1800-1950)

SCIENTIFIC MATERIALS FROM PROFESSOR TADEUSZ OLCZAK (1907-1983) ARCHIVES: SECULAR VARIATIONS OF THE MAGNETIC DECLINATION IN ŁÓDŹ (1800-1950)

Sławomir MAJ - Polskie Towarzystwo Geofizyczne / Instytut Geofi zyki PAN – Warszawa

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 1-2 2013 Maj.pdf

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE - COMMEMORATION

8.

Aleksander Majewski (1920-2012)

Elżbieta Łysiak-Pastuszak, Waldemar Stepko

Tekst / ArtykułPG 1-2 2013 wspomnienie.pdf

KRONIKA - CHRONICLE

9.

150. rocznica urodzin Profesora Maurycego Piusa Rudzkiego, kierownika pierwszej w świecie Katedry Geofizyki

Zbigniew Czechowski

Tekst / ArtykułPG 1-2 2013 kronika.pdf

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA - FROM THE SOCIETY ACTIVITIES

10.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, 2009-2012

Alfred Dubicki

Tekst / ArtykułPG 1-2 2013 z życia 1.pdf

11.

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Geofizycznego (Warszawa, 28 II 2013)

Renata Kuśmirek-Tomaszewska, Piotr Ropuszyński

Tekst / ArtykułPG 1-2 2013 z życia 2.pdf

RECENZJE - REVIEWS

12.