STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Strona redakcyjna

-

1.

EDWARD STENZ (1897-1956) — W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN

EDWARD STENZ (1897-1956) — ONE HUNDRED ANNIVERSARY OF BIRTH

Redakcja

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1997_1 01 Redakcja.pdf

2.

EDWARD STENZ (1897-1956) — WSZECHSTRONNY GEOFIZYK POLSKI

EDWARD STENZ (1897-1956) — POLISH VERSATILE GEOPHYSICIST

Zdzisław MIKULSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1997_1 02 Mikulski.pdf

3.

PROFESOR STENZ — BADACZ OPTYKI ATMOSFERY

PROFESSOR STENZ — INVESTIGATOR OF ATMOSPHERIC OPTICS

Ryszard BALCER

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1997_1 03 Balcer.pdf

4.

OD MAURYCEGO P. RUDZKIEGO DO EDWARDA STENZA. ZARYS DZIEJÓW BADAŃ GEOTERMICZNYCH W POLSCE W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU

FROM MAURYCY P. RUDZKI TO EDWARD STENZ. OUTLINE OF GEOTHERMAL STUDIES IN POLAND IN THE FIRST HALF OF XX CENTURY

Slawomir MAJ

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1997_1 04 Maj.pdf

5.

BYŁAM STUDENTKĄ PROFESORA STENZA

I WAS A STUDENT OF PROFESSOR STENZ

Bożenna WOJTCZAK-GADOMSKA

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1997_1 05 Wojtczak.pdf

6.

WSPOMNIENIE O PROFESORZE STENZU

REMEMBERING PROFESSOR STENZ

Roman TEISSEYRE

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1997_1 06 Teisseyre.pdf

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI - PAPERS AND CONTRIBUTIONS

7.

CYKLICZNE WAHANIA I TRENDY ZMIAN POZIOMU MORZA W ŚWINOUJŚCIU (1811-1990)

CYCLIC VARIATIONS AND TRENDS IN THE CHANGES OF SEA LEVEL IN ŚWINOUJŚCIE (1811-1990)

Krzysztof KOŻUCHOWSKI, Jerzy BORYCZKA

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1997_1 07 Kozuchowski.pdf

8.

CHARAKTERYSTYKA REŻIMU PLUWIALNEGO POLSKI NA PODSTAWIE STATYSTYCZNEJ ANALIZY NATĘŻENIA OPADÓW

CHARACTERISTIC OF PLUVIAL REGIME IN POLAND BASING ON STATISTICAL ANALYSIS OF RAINFALL INTENSITY

Roman SULIGOWSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1997_1 08 Suligowski.pdf

KOMUNIKATY NAUKOWE - SHORT REPORTS

9.

WARUNKI SYNOPTYCZNE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ W REJONIE GÓR IZERSKICH

SYNOPTIC CONDITIONS FOR POLLUTION DISPERSION ON THE IZERSKIE MOUNTAINS REGION

Henryk PIWKOWSKI, Anna MADANY

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1997_1 09 Piwkowski.pdf

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE - COMMEMORATION

10.

Jerzy Kowalczuk, Sławomir Maj

Tekst / ArtykułPG_1997_1 10 wspomnienie 1.pdf

11.

Jan Mergentaler (1901-1995)

Jerzy Jakimiec, Antoni Opolski

Tekst / ArtykułPG_1997_1 11 wspomnienie 2.pdf

12.

Czesław Jacek Centkiewicz (1904-1996)

Maciej Zalewski

Tekst / ArtykułPG_1997_1 12 wspomnienie 3.pdf

13.

Helena Werner-Więckowska (1910-1996)

Małgorzata Gutry-Korycka

Tekst / ArtykułPG_1997_1 13 wspomnienie 4.pdf

KRONIKA - CHRONICLE

14.

III Międzynarodowa Konferencja Klimatologii Miejskiej ICUC’96 (Essen, 10-14 VI 1996 r.)

Romana Koczorowska, Ryszard Farat

Tekst / ArtykułPG_1997_1 14 kronika 1.pdf

15.

Klimat i agroklimat regionu lubelskiego (Lublin-Zagłębocze, 24-25 X 1996 r.)

Bogusław M. Kaszewski

Tekst / ArtykułPG_1997_1 15 kronika 2.pdf

16.

Stulecie pierwszej katedry geofizyki — Uroczyste posiedzenie naukowe w Collegium Maius UJ (Kraków, 20 XI 1996 r.)

Jerzy Kowalczuk

Tekst / ArtykułPG_1997_1 16 kronika 3.pdf

17.

V Posiedzenie Komitetu Narodowego ds. Międzynarodowych Programów Hydrologicznych (Warszawa, 27 XI 1996 r.)

Artur Magnuszewski

Tekst / ArtykułPG_1997_1 17 kronika 4.pdf

18.

Nagrody Naukowe Wydziału VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN za 1996 r.

Redakcja

Tekst / ArtykułPG_1997_1 18 kronika 5.pdf

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA - FROM THE SOCIETY ACTIVITIES

19.

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Geofizycznego (Warszawa, 15 XI 1996 r.)

Bronisław Głowicki

Tekst / ArtykułPG_1997_1 19 z zycia.pdf

RECENZJE - REVIEWS

20.