STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Strona redakcyjna

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI - PAPERS AND CONTRIBUTIONS

1.

OSCYLACJA PÓŁNOCNEGO ATLANTYKU A DŁUGOŚĆ OKRESU WEGETACYJNEGO W POLSCE

THE NORTH ATLANTIC OSCILLATION AND THE LENGTH OF A VEGETATIVE PERIOD IN POLAND

Andrzej A.MARSZ, Elwira ŻMUDZKA

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1999_4 01 Marsz.pdf

2.

WPŁYW KLINA WYŻU AZJATYCKIEGO NAD SKANDYNAWIĄ NA TEMPERATURĘ POWIETRZA W EUROPIE

AN INFLUENCE OF THE ASIATIC HIGH WEDGE OVER SCANDINAVIA ON THE AIR TEMPERATURE IN EUROPE

Jan DEGIRMENDŻIĆ

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1999_4 02 Degirmedic.pdf

PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ NAUKOWYCH - SURVEY OF SCIENTIFIC PROBLEMS

3.

BADANIA EKSPERYMENTALNE WŁASNOŚCI TURBULENCJI RZECZNEJ W POLSCE

EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF THE PROPERTIES OF RIVER TURBULENCE IN POLAND

Paweł M. ROWIŃSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1999_4 03 Rowinski.pdf

KOMUNIKATY NAUKOWE - SHORT REPORTS

4.

O NIEDOBORACH OZONU W ATMOSFERZE W LATACH 1963-1998 NA PODSTAWIE POMIARÓW W BELSKU

OZONE DEFICIENCIES DURING 1963-1998 AS MEASURED AT BELSK, POLAND

Małgorzata DEGÓRSKA, Bonawentura RAJEWSKA-WIĘCH, Janusz W. KRZYŚCIN

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1999_4 04 Degorska.pdf

MATERIAŁY DO DZIEJÓW GEOFIZYKI - MATERIALS TO THE HISTORY OF GEOPHYSICS

5.

STANISŁAW KRAMSZTYK (1841-1906) — POPULARYZATOR NAUK GEOFIZYCZNYCH

STANISŁAW KRAMSZTYK (1841-1906) — POPULARIZER OF GEOPHYSICAL SCIENCES

Kazimiera OŁPIŃSKA-WARZECHOWA

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1999_4 05 Warzechowa.pdf

SŁOWNICTWO GEOFIZYCZNE - GEOPHYSICAL VOCABULARY

6.

WINCENTEGO POLA POLSKA KRZYŻOWNICA WIATRÓW

WINCENTY POL’S POLISH COMPASS ROSE

Redakcja

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1999_4 06 redakcja.pdf

7.

„NAUKAWOŚĆ” I „POPULARYZACJA” W METEOROLOGII

„SCIENCIOUSNESS” AND "POPULARIZATION" IN METEOROLOGY

Włodzimierz Chełchowski

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG_1999_4 07 Chełchowski.pdf

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE - COMMEMORATION

8.

Leokadia Kühn (1918-1998)

Janusz Podogrocki

Tekst / ArtykułPG_1999_4 08 wspomnienie.pdf

KRONIKA - CHRONICLE

9.

Kongres Geografii Polskiej. 150. rocznica utworzenia w Uniwersytecie Jagiellońskim pierwszej na ziemiach polskich Katedry Geografii — 1849-1999 (Kraków, 22-24 IV 1999)

Danuta Limanówka, Joanna Pociask-Karteczka

Tekst / ArtykułPG_1999_4 09 kronika 1.pdf

10.

Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza. Ogólnopolska konferencja hydrologiczna (Kraków-Dobczyce, 21-23 V 1999)

Janusz Siwek

Tekst / ArtykułPG_1999_4 10 kronika 2.pdf

11.

Hydrotechnika dla potrzeb zrównoważonego rozwoju na przełomie wieków. XXVIII Kongres Międzynarodowej Asocjacji Nauk Hydraulicznych (Graz, Austria, 22-27 VIII 1999)

Paweł Rowiński

Tekst / ArtykułPG_1999_4 11 kronika 3.pdf

RECENZJE - REVIEWS

12.

LISTY DO REDAKCJI - LETTERS TO THE EDITOR

13.

Odpowiedź na „Uwagi do recenzji mego podręcznika meteorologii dla studentów geografii napisanej przez W. Chełchowskiego”

Włodzimierz Chełchowski

Streszczenie | | Tekst / ArtykułPG_1999_4 13 listy 1.pdf

14.

W związku z „recenzją" dra W. Chełchowskiego i jego odpowiedzią na uwagi do „recenzji” podręcznika „Meteorologia dla geografów"

Alojzy Woś

Streszczenie | | Tekst / ArtykułPG_1999_4 14 listy 2.pdf