STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Strona redakcyjna

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI - PAPERS AND CONTRIBUTIONS

1.

EPOKI CYRKULACYJNE XX WIEKU I ZMIENNOŚĆ TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ W POLSCE

CIRCULATION EPOCHES IN THE 20TH CENTURY AND VARIATION OF THE TYPES OF ATMOSPHERIC CIRCULATION IN POLAND

Jan DEGIRMENDŽIĆ, Krzysztof KOŻUCHOWSKI, Joanna WIBIG

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2000_34 01 Diegirmendic.pdf

2.

PROGNOZOWANIE USTROJU HYDROLOGICZNEGO W RÓŻNYCH SKALACH GEOGRAFICZNYCH

FORECASTING OF HYDROLOGICAL REGIMES IN DIFFERENT GEOGRAPHICAL SCALES

Małgorzara GUTRY-KORYCKA, Urszula SOCZYŃSKA

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2000_34 02 Gutry.pdf

3.

O PROJEKCIE ZASAD OBLICZANIA NAJWIĘKSZYCH PRZEPŁYWÓW ROCZNYCH O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA

ON THE PRINCIPLES OF CALCULATING MAXIMUM DISCHARGES OF GIVEN EXCEEDANCE PROBABILITIES

Zdzisław KACZMAREK

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2000_34 03 Kaczmarek.pdf

PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ NAUKOWYCH - SURVEY OF SCIENTIFIC PROBLEMS

4.

SPOSOBY WYDZIELANIA PÓR ROKU

THE WAYS OF SEASONS DEFINING

Katarzyna PIOTROWICZ

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2000_34 04 Piotrowicz.pdf

5.

CHAOS DETERMINISTYCZNY I ATRAKTORY W PROCESACH DYNAMICZNYCH

DETERMINISTIC CHAOS AND ATTRACTORS IN DYNAMICAL PROCESSES

Tomasz TERLIKOWSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2000_34 05 Terlikowski 1.pdf

6.

PROGNOZOWANIE DYNAMIKI ATRAKTORA NA PODSTAWIE CIĄGU WARTOŚCI DOPŁYWU RZECZNEGO

PREDICTING THE ATTRACTOR DYNAMICS ON THE BASIS OF A RIVER FLOW TIME SERIES

Tomasz TERLIKOWSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2000_34 06 Terlikowski 2.pdf

7.

MODEL HYDROLOGICZNY O PARAMETRACH PRZESTRZENNIE ROZŁOŻONYCH, ZINTEGROWANY Z SYSTEMEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

HYDROLOGICAL MODEL WITH DISTRIBUTED PARAMETERS INTEGRATED INTO GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

Paulina POKOJSKA

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2000_34 07 Pokojska.pdf

KOMUNIKATY NAUKOWE - SHORT REPORTS

8.

ZMIENNOŚĆ ZAWARTOŚCI CHLORKÓW W WODZIE JEZIORA DRUZNO

VARIABILITY OF CHLORIDES CONTENTS IN WATER OF DRUZNO LAKE

Roman CIEŚLIŃSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2000_34 08 Cieslinski.pdf

MATERIAŁY DO DZIEJÓW GEOFIZYKI - MATERIALS TO THE HISTORY OF GEOPHYSICS

9.

ROZPRAWA METEOROLOGICZNA O NATURZE, PRZYCZYNACH, LICZBIE I RUCHU WIATRÓW (PRZYCZYNEK DO DZIEJÓW METEOROLOGII W POLSCE)

METEOROLOGICAL DISSERTATION ABOUT THE NATURE, CAUSES, A NUMBER AND MOVEMENT OF WINDS (CONTRIBUTION TO METEOROLOGY HISTORY IN POLAND)

Maria MORAWSKA-HORAWSKA, Piotr LEWIK

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2000_34 09 Morawska.pdf

SŁOWNICTWO GEOFIZYCZNE - GEOPHYSICAL VOCABULARY

10.

WŁAŚCIWA TERMINOLOGIA WAŻNYM CZYNNIKIEM POPRAWNOŚCI TEKSTU PRAC HYDROLOGICZNYCH

PROPER TERMINOLOGY AN IMPORTANT ELEMENT OF TEXT CORRECTNESS OF HYDROLOGICAL RESEARCH

Zdzisław MIKULSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2000_34 10 Mikulski.pdf

KRONIKA - CHRONICLE

11.

Spotkanie grupy Low Flows, Northern European FRIEND (Warszawa, 22-24 V 2000)

Elżbieta Kupczyk

Tekst / ArtykułPG 2000_34 11 kronika 1.pdf

12.

Szacunek dla wody – XVIII Zjazd hydrobiologów polskich (Białystok, 4 – 8 IX 2000)

Małgorzata Gutry-Korycka

Tekst / ArtykułPG 2000_34 12 kronika 2.pdf

13.

Dane GRID – nowa jakość w badaniach klimatologicznych i hydroklimatycznych? - ogólnopolska konferencja naukowa (Starbienino k. Choczewa, 5-6 X 2000)

Andrzej Wyszkowski

Tekst / ArtykułPG 2000_34 13 kronika 3.pdf

14.

Współczesne Badania Topoklimatyczne – IV Konferencja (Warszawa, 27-30 X 2000)

Anna Beata Adamczyk

Tekst / ArtykułPG 2000_34 14 kronika 4.pdf

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA - FROM THE SOCIETY ACTIVITIES

15.

Dynamika obiegu wody w zlewniach rzecznych. Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Geofizycznego (Warszawa, 5-6 X 2000)

Jerzy Szkutnicki

Tekst / ArtykułPG 2000_34 16 z zycia 1.pdf

16.

Walne zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Geofizycznego (Warszawa, 6 X 2000)

Paweł M. Rowiński

Tekst / ArtykułPG 2000_34 17 z zycia 2.pdf

RECENZJE - REVIEWS

17.