STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Strona redakcyjna

ARTYKUŁY WSTĘPNE - EDITORIALS

1.

ROLA PROJEKTÓW FRIEND I HELP W REALIZACJI VI FAZY MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU HYDROLOGICZNEGO UNESCO

ROLE OF THE FRIEND AND HELP PROJECTS IN PERFORMATION OF THE VI PHASE OF THE INTERNATIONAL HYDROLOGICAL PROGRAMME UNESCO

Urszula SOCZYŃSKA

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2000_2 01 Soczynska.pdf

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI - PAPERS AND CONTRIBUTIONS

2.

OSCYLACJA PÓŁNOCNOATLANTYCKA I JEJ WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE POGODY I KLIMATU

THE NORTH ATLANTIC OSCILLATION AND ITS IMPACT ON WEATHER AND CLIMATE

Joanna WIBIG

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2000_2 02 Wibig.pdf

3.

TRANSPORT ZANIECZYSZCZEŃ W RZEKACH I KANAŁACH

TRANSPORT OF POLLUTANTS IN OPEN CHANNELS

Włodzimierz CZERNUSZENKO

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2000_2 03 Czernuszenko.pdf

4.

NOWA POSTAĆ MODELU SEDYMENTOGRAMU

A NEW VERSION OF SEDIMENTGRAPH MODEL

Tomasz DZIURZYŃSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2000_2 04 Dziurzynski.pdf

KOMUNIKATY NAUKOWE - SHORT REPORTS

5.

O CZĘSTOŚCI MAKSYMALNYCH DOBOWYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W DORZECZU WIEPRZA W LATACH 1991-1998 NA TLE WIELOLETNIM

ON THE FREQUENCY OF MAXIMUM DAILY PRECIPITATION IN THE WIEPRZ RIVER BASIN DURING 1991-1998 AGAINST A LONGER TIME BACKGROUND

Bogusław Michał KASZEWSKI, Krzysztof SIWEK

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2000_2 05 Kaszewski.pdf

6.

OPADY NORMALNE I ANOMALNE W KRAKOWIE W LATACH 1850-1998

NORMAL AND ANOMALOUS IN CRACOW IN THE YEARS 1850-1998

Robert TWARDOSZ

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2000_2 06 Twardosz.pdf

KRONIKA - CHRONICLE

7.

Kronika IAH

Zbigniew W. Kundzewicz

Tekst / ArtykułPG 2000_2 07 kronika1.pdf

8.

25-lecie Mazowieckiego Obserwatorium Geograficznego (Płock - Murzynowo, 5 XI 1999)

Zdzisław Mikulski

Tekst / ArtykułPG 2000_2 08 kronika2.pdf

9.

Sprawozdanie z działalności Komitetu Geofizyki PAN w 1999 r.

Maria Jeleńska, Zdzisław Mikulski

Tekst / ArtykułPG 2000_2 09 kronika3.pdf

10.

Wspólne posiedzenie Komitetów Geodezji i Geofizyki PAN (Warszawa, 22 XI 1999)

Ewa Wysocka

Tekst / ArtykułPG 2000_2 10 kronika4.pdf

11.

Nagrody naukowe Wydziału VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN za rok 1999

Redakcja

Tekst / ArtykułPG 2000_2 11 kronika5.pdf

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA - FROM THE SOCIETY ACTIVITIES

12.

Działalność Polskiego Towarzystwa Geofizycznego w roku 1999

Włodzimierz Meyer

Tekst / ArtykułPG 2000_2 12 z zycia 1.pdf

13.

Plenarne posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego (Warszawa, 17 IV 2000)

Urszula Kossowska-Cezak, Jolanta Krupa-Marchlewska

Tekst / ArtykułPG 2000_2 13 z zycia 2.pdf

RECENZJE - REVIEWS

14.