STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Strona redakcyjna

-

1.

Od Redakcji

Tekst / ArtykułPG 2000_1 01 od redakcji.pdf

ARTYKUŁY WSTĘPNE - EDITORIALS

2.

PROBLEMY ZWIĄZANE Z RATYFIKACJĄ PROTOKOŁU Z KIOTO DOTYCZĄCE ZMIAN KLIMATU

PROBLEMS CONNECTED WITH KIOTO PROTOCOL RATIFICATION CONCERNING CLIMATE CHANGE

Maciej SADOWSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2000_1 02 Sadowski.pdf

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI - PAPERS AND CONTRIBUTIONS

3.

SEZONOWA ZMIENNOŚĆ CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO W WARSZAWIE W XIX I XX WIEKU

SEZONAL VARIATION OF THE ATMOSPHERIC PRESSURE IN WARSAW IN THE 19TH AND 20TH CENTURY

Krzysztof FORTUNIAK, Krzysztof KOŻUCHOWSKI, Żaneta PAPIERNIK

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2000_1 03 Fortuniak.pdf

4.

PODSTAWY MODELOWANIA TRANSPORTU ZANIECZYSZCZEŃ

MODELLING PRINCIPLES OF THE TRANSPORT OF POLLUTANTS

Włodzimierz CZERNUSZENKO

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2000_1 04 Czernuszenko.pdf

PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ NAUKOWYCH - SURVEY OF SCIENTIFIC PROBLEMS

5.

SEJSMICZNA STRUKTURA LITOSFERY I GÓRNEGO PŁASZCZA ZIEMI KONTYNENTÓW

SEISMIC STRUCTURE OF THE LITHOSPHERE AND UPPER MANTLE OF CONTINENTS

Marek GRAD

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2000_1 05 Grad.pdf

KOMUNIKATY NAUKOWE - SHORT REPORTS

6.

ZMIANY ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH W AGLOMERACJACH MIEJSKICH POD WPŁYWEM ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERYCZNYCH (NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA)

INFLUENCE OF ATMOSPHERIC POLLUTIONS ON THE CHANGES OF METEOROLOGICAL PARAMETRES IN LARGE CITIES (WITH CRACOW AS AN EXAMPLE)

T. Zbigniew DWORAK, Bernard POLAŃSKI, Alina ZIOBROŃ

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2000_1 06 Dworak.pdf

SŁOWNICTWO GEOFIZYCZNE - GEOPHYSICAL VOCABULARY

7.

NAZWY WODNE NA TERENIE NIEMIEC

HYDROLOGICAL NAMES ON THE TERRITORY OF GERMANY

Ewa RZETELSKA-FELESZKO

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2000_1 07 Rzetelska.pdf

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE - COMMEMORATION

8.

Zbigniew Dziadziuszko (1932–1998)

Zbigniew Lauer, Jan Malicki

Tekst / ArtykułPG 2000_1 08 wspomnienie 1.pdf

9.

Jerzy Kuziemski (1927–1999)

Wiesława Przedpełska

Tekst / ArtykułPG 2000_1 09 wspomnienie 2.pdf

KRONIKA - CHRONICLE

10.

XXII Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki (Birmingham, 18-30 VII 1999)

Lubomir Włodzimierz Baran

Tekst / ArtykułPG 2000_1 10 kronika 1.pdf

11.

Zmiany i zmienność klimatu Polski – ich wpływ na gospodarkę, ekosystemy i człowieka. Konferencja ogólnopolska (Łódź, 4-6 XI 1999)

Joanna Wibig

Tekst / ArtykułPG 2000_1 11 kronika 2.pdf

12.

Zrozumienie systemu Ziemi: bariery, procesy i interakcje. Konferencja międzynarodowa (Bonn, 24-26 XI 1999)

Małgorzata Gutry-Korycka

Tekst / ArtykułPG 2000_1 12 kronika 3.pdf

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA - FROM THE SOCIETY ACTIVITIES

13.

Zmiany i zagrożenia brzegów i środowiska Południowego Bałtyku – sesja naukowa z okazji 50-lecia Oddziału Bałtyckiego PTGeof. (Gdynia, 24-25 V 1999)

Marzenna Sztobryn, Beata Kowalska

Tekst / ArtykułPG 2000_1 13 z zycia 1.pdf

14.

Niedobory i nadmiary opadów w ostatnim 30-leciu, ich przyczyny i skutki – sesja naukowa (Warszawa, 25-26 X 1999)

Anna Frankowska-Benedyk

Tekst / ArtykułPG 2000_1 14 z zycia 2.pdf

RECENZJE - REVIEWS

15.