STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Strona redakcyjna

ARTYKUŁY WSTĘPNE - EDITORIALS

1.

JUBILEUSZ 70-LECIA PRZEGLĄDU GEOFIZYCZNEGO

Zbigniew CZECHOWSKI - Polskie Towarzystwo Geofizyczne,
Urszula KOSSOWSKA-CEZAK - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Streszczenie | | Tekst / ArtykułPG 2018 3 01 Czechowski.pdf

2.

PRZEGLĄD GEOFIZYCZNY (1998-2018)

REVIEW OF GEOPHYSICS (1998-2018)

Urszula KOSSOWSKA-CEZAK - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2018 3 02 Kossowska.pdf

3.

PRZEGLĄD METEOROLOGICZNY I HYDROLOGICZNY (1948-1955)

METEOROLOGICAL AND HYDROLOGICAL REVIEW (1948-1955)

Zdzisław MIKULSKI - Instytut Nauk Fizycznogeogrfaiczych UW

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2018 3 03 Mikulski.pdf

MATERIAŁY DO DZIEJÓW GEOFIZYKI - MATERIALS TO THE HISTORY OF GEOPHYSICS

4.

ZARYS DZIEJÓW METEOROLOGII W UNIWERSYTECIE STEFANA BATOREGO W WILNIE

A BRIEF HISTORY OF METEOROLOGY AT THE STEFAN BATORY UNIVERSITY IN WILNO

Aniela DZIEWULSKA-ŁOSIOWA - Instytut Geofizyki PAN

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2018 3 04 Dziewulska.pdf

5.

POCZĄTKI NAUK O ZIEMI W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

BEGINNING OF THE EARTH SCIENCES IN THE UNIVERSITY OF WARSAW

Zbigniew WÓJCIK - Muzeum Ziemi PAN

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2018 3 05 Wojcik.pdf

6.

MOJE ZWIĄZKI Z KLIMATOLOGIĄ

MY ASSOCIATTIONS WITH CLIMATOLOGY

Stanisław LESZCZYCKI - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2018 3 06 Leszczycki.pdf

7.

STUDIA Z HISTORII GEOFIZYKI NA ZIEMIACH POLSKICH.

STUDIES INTO THE HISTORY OF GEOPHYSICS IN POLISH TERRITORY

Tadeusz OLCZAK - Instytut Geofizyki PAN

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2018 3 07 Olczak.pdf

8.

WIADOMOŚCI O MORZU BAŁTYCKIM W DAWNEJ POLSCE

INFORMATION ON THE BALTIC SEA IN ANCIENT POLAND

Aleksander MAJEWSKI - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2018 3 08 Majewski.pdf

9.

GEOFIZYKI POLSKIEJ MAŁO ZNANE POCZĄTKI

POLISH GEOPHYSICS BEGINNING NOT VERY WELL KNOWN

Zdzisław MIKULSKI - Zakład Hydrologii UW

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2018 3 09 Mikulski 265.pdf

10.

ROMUALD GUMIŃSKI (1896-1952) – SYLWETKA UCZONEGO (W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN)

ROMUALD GUMIŃSKI (1896-1952) – BIOGRAPHY OF THE SCIENTIST (IN CENTENARY OF BIRTH)

Zdzisław MIKULSKI - Instytut Nauk Fizycznogeogrfaiczych UW

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2018 3 10 Mikulski 275.pdf

11.

„PRZEGLĄD GEOFIZYCZNY” – SPOJRZENIE Z PERSPEKTYWY 50-LECIA

„REVIEW OF GEOPHYSICS” – 50 YEAR RETROSPECTIVE VIEW

Zdzisław MIKULSKI - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2018 3 11 Mikulski 283.pdf

12.

POLSKA METEOROLOGIA OKUPACYJNA

POLISH METEOROLOGY OF GERMAN OCCUPATION

Zygmunt BARTKOWSKI - emerytowany pracownik IMGW

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2018 3 12 Bartkowski.pdf

13.

ANANIASZ ROJECKI - W 40. ROCZNICĘ ŚMIERCI

ANANIASZ ROJECKI - IN 40th ANNIVERSARY OF DEATH

Urszula KOSSOWSKA-CEZAK - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2018 3 13 materiały.pdf