STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Strona redakcyjna

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI - PAPERS AND CONTRIBUTIONS

1.

THERMAL VARIABILITY IN THE LUBLIN REGION DURING AN EXCEPTIONALLY SEVERE HEAT WAVE IN AUGUST 2015

Agnieszka KRZYŻEWSKA - Maria Curie-Skłodowska University in Lublin Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Sylwester WERESKI - Maria Curie-Skłodowska University in Lublin Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Marek NOWOSAD - Maria Curie-Skłodowska University in Lublin Faculty of Earth Sciences and Spatial Management

Abstract | Tekst / ArtykułPG 2018 1-2 01 Krzyżewska new.pdf

2.

ZWIĄZEK USŁONECZNIENIA I TEMPERATURY POWIETRZA NA PODSTAWIE WIELOLETNIEJ SERII KLIMATOLOGICZNEJ W KRAKOWIE (1884-2016)

RELATIONSHIP BETWEEN SUNSHINE DURATION AND AIR TEMPERATURE ON THE BASIS OF LONG-TERM CLIMATOLOGICAL SERIES IN KRAKOW (1884-2016)

Dorota MATUSZKO - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej,
Katarzyna PIOTROWICZ - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2018 1-2 02 Matuszko new.pdf

3.

EKSTREMALNE ZJAWISKA METEOROLOGICZNE W GDYNI DO 1950 ROKU

METEOROLOGICAL EXTREME EVENTS IN GDYNIA UNTIL 1950

Małgorzata OWCZAREK - Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,
Mirosław MIĘTUS - Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2018 1-2 03 Owczarek new.pdf

4.

ZMIENNOŚĆ WYSTĘPOWANIA SUSZ W OKRESIE WEGETACYJNYM W POLSCE W LATACH 1966-2015

VARIABILITY OF DROUGHT OCCURRENCE DURING GROWING SEASON IN POLAND IN YEARS 1966-2015

Katarzyna SZYGA-PLUTA - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2018 1-2 04 Szyga new.pdf

5.

WYBRANE UWARUNKOWANIA SYNOPTYCZNE INTENSYWNEJ TORNADOGENEZY W EUROPIE W LATACH 1998-2013

SELECTED SYNOPTIC CONDITIONS OF INTENSIVE TORNADOGENESIS IN EUROPE IN THE YEARS 1998-2013

Luiza WIECZOREK - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych,
Agnieszka PODSTAWCZYŃSKA - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2018 1-2 05 Wieczorek new.pdf

6.

ZMIENNOŚĆ FORM CYRKULACJI ŚRODKOWOTROPOSFERYCZNEJ WEDŁUG KLASYFIKACJI WANGENHEIMA-GIRSA I ICH RELACJE Z POLEM CIŚNIENIA NA POZIOMIE MORZA

VARIABILITY OF MID-TROPOSPHERIC CIRCULATION FORMS ACCORDING TO WANGENHEIM-GIRS CLASSIFICATION AND THEIR RELATIONS TO SEA-LEVEL PRESSURE PATTERNS

Krzysztof KOŻUCHOWSKI, - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych,
Jan DEGIRMENDŽIĆ - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2018 1-2 06 Kożuchowski new.pdf

7.

WPŁYW WYBRANYCH BARIER GÓRSKICH NA ROZKŁAD OPADÓW W POLSKICH KARPATACH

INFLUENCE OF SELECTED MOUNTAIN BARRIER FOR THE DISTRIBUTION OF PRECIPITATION IN THE POLISH CARPATHIANS

Elżbieta CEBULAK - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy,
Danuta LIMANÓWKA - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy,
Robert PYRC - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy,
Piotr GĘBICA - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
Leszek STARKEL - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2018 1-2 07 Cebulak new.pdf

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE - COMMEMORATION

8.

Zygmunt Wojciech Stopiński (1921-2017)

Wojciech Dębski - Instytut Geofizyki PAN,
Zbigniew Czechowski - Instytut Geofizyki PAN

Tekst / ArtykułPG 2018 1-2 08 wspomnienie1 new.pdf

9.

Witold Gustaw Strupczewski (1937-2017)

Ewa Bogdanowicz - Polskie Towarzystwo Geofizyczne,
Krzysztof Kochanek - Polskie Towarzystwo Geofizyczne,
Iwona Kuptel-Markiewicz - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPG 2018 1-2 09 wspomnienie2 new.pdf

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA - FROM THE SOCIETY ACTIVITIES

10.

Zebranie plenarne Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego

Jolanta Krupa-Marchlewska - Polskie Towarzystwo Geofizyczne,
Jerzy Szkutnicki - Polskie Towarzystwo Geofizyczne,
Urszula Kossowska-Cezak - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPG 2018 1-2 10 z zycia 1 new.pdf

11.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geofizycznego w roku 2017

Jerzy Szkutnicki - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPG 2018 1-2 11 z zycia 2 new.pdf

12.

Konferencja „Współczesne problemy klimatu Polski” (H. Lorenc)

Halina Lorenc - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPG 2018 1-2 12 z zycia 3 new.pdf