STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Strona redakcyjna

-

1.

Od Redakcji

Redakcja

Tekst / ArtykułPG 2003_12 01 od redakcji.pdf

ARTYKUŁY WSTĘPNE - EDITORIALS

2.

INTERAKCJE WODNE: SYSTEMY WODNE WOBEC RYZYKA I WYZWAŃ SPOŁECZNYCH (MIĘDZYNARODOWY PROGRAM HYDROLOGICZNY – VI FAZA 2002-2007)

WATER INTERACTIONS: SYSTEMS AT RISK AND SOCIAL CHALLENGES (INTERNATIONAL HYDROLOGICAL PROGRAMME - PHASE VI, 2002-2007)

Witold G. STRUPCZEWSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2003_12 02 Strupczewski.pdf

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI - PAPERS AND CONTRIBUTIONS

3.

REGIONALIZACJE, TYPOLOGIE I SEZONY KLIMATYCZNE Z ZASTOSOWANIEM ANALIZY SKUPIEŃ

REGIONALISATIONS, TYPOLOGIES AND CLIMATIC SEASONS WITH APPLICATION OF CLUSTER ANALYSIS

Ewa BEDNORZ, Leszek KOLENDOWICZ, Zuzanna BIELEC-BĄKOWSKA, Anita BOKWA, Mirosław ŻELAZNY, Bożena KICIŃSKA, Piotr LEWIK, Marek NOWOSAD, Zbigniew USTRNUL

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2003_12 03 Bednorz.pdf

4.

JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH NA OBSZARACH ROLNICZYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO (NA PRZYKŁADZIE ZLEWNI GÓRNEJ WILGI)

GROUDWATER QUALITY IN THE AGRICULTURAL AREAS IN THE MAZOWIECKIE VOIVODSHIP (ON EXAMPLE OF UPPER PART OF THE WILGA RIVER BASIN

Jarosław SUCHOŻEBRSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2003_12 04 Suchożebrski.pdf

5.

WPŁYW OSCYLACJI PÓŁNOCNOATLANTYCKIEJ NA TEMPERATURĘ WODY POLSKIEGO WYBRZEŻA BAŁTYKU

THE INFLUENCE OF THE NORTH ATLANTIC OSCILLATION ON WATER TEMPERATURE AT THE POLISH BALTIC COASTAL

Józef Piotr GIRJATOWICZ

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2003_12 05 Girjatowicz.pdf

6.

WPŁYW OSCYLACJI PÓŁNOCNOATLANTYCKIEJ I ARKTYCZNEJ NA WARUNKI TERMICZNE CHŁODNEJ PORY ROKU W POLSCE W XVI-XX WIEKACH

, INFLUENCE OF THE NORTH ATLANTIC OSCILLATION AND ARCTIC OSCILLATION ON THERMAL CONDITIONS IN THE COLD SEASON IN POLAND FROM THE 16TH TO THE 20TH CENTURIES

Rajnund PRZYBYLAK, Gabriel WÓJCIK, Kazimierz MARCINIAK

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2003_12 06 Przybylak.pdf

PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ NAUKOWYCH - SURVEY OF SCIENTIFIC PROBLEMS

7.

BADANIA LIDAROWE ATMOSFERY W OBSERWATORIUM GEOFIZYCZNYM W BELSKU (1972-2002)

INVESTIGATIONS OF THE ATMOSPHERE BY LIDAR MEANS IN THE GEOPHYSICAL OBSERVATORY IN BELSK, 1972-2002

Sylwester PUCHALSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2003_12 07 Puchalski.pdf

8.

ROLA WODY W ZAOKRĄGLANIU OKRUCHÓW SKALNYCH: OTOCZAKÓW I WIETRZEŃCÓW

WEATHERED BOULDERS IN THE WEATHERED ZONE AND ROLLING COBBLES AND ROLLING CLAYS IN THE WATER TRANSPORT

Witold Cezariusz KOWALSKI

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2003_12 08 Kowalski.pdf

MATERIAŁY DO DZIEJÓW GEOFIZYKI - MATERIALS TO THE HISTORY OF GEOPHYSICS

9.

50 LAT KOMITETU GEOFIZYKI PAN, 1952-2002

FIFTY YEARS OF THE COMMITTEE OF GEOPHYSICS PAS, 1952-2002

Sławomir MAJ

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2003_12 09 Maj.pdf

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE - COMMEMORATION

10.

Alicja Tlałka (1937-2002)

Joanna Pociask-Karteczka

Tekst / ArtykułPG 2003_12 10 wspomnienie1.pdf

11.

Maria Kłapowa (1929-2002)

Danuta Limanówka

Tekst / ArtykułPG 2003_12 11 wspomnienie2.pdf

12.

Włodzimierz Meyer (1928-2003)

Jerzy Jaworski

Tekst / ArtykułPG 2003_12 12 wspomnienie3.pdf

KRONIKA - CHRONICLE

13.

Inicjatywy międzynarodowe związane z obchodami międzynarodowego roku słodkiej wody

Jarosław Suchożebrski

Tekst / ArtykułPG 2003_12 13 kronika1.pdf

14.

XV sesja Rady Międzynarodowej IHP UNESCO (Paryż, 17-22 VI 2002)

Witold G. Strupczewski

Tekst / ArtykułPG 2003_12 14 kronika2.pdf

15.

Erozja gleb i transport rumowiska rzecznego – sympozjum naukowe, (Zakopane 10-12 X 2002)

Leszek Hejduk, Kazimierz Banasik

Tekst / ArtykułPG 2003_12 15 kronika3.pdf

16.

Nagrody naukowe Wydziału VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN za rok 2002

Redakcja

Tekst / ArtykułPG 2003_12 16 kronika4.pdf

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA - FROM THE SOCIETY ACTIVITIES

17.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geofizycznego w roku 2002

Włodzimierz Meyer

Tekst / ArtykułPG 2003_12 17 z zycia1.pdf

18.

Plenarne Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego (Warszawa, 18 III 2003)

Urszula Kossowska-Cezak, Jolanta Krupa-Marchlewska

Tekst / ArtykułPG 2003_12 18 z zycia2.pdf

RECENZJE - REVIEWS

19.