STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Strona redakcyjna

-

1.

Od Redakcji

Redakcja

Tekst / ArtykułPG 2005_12 01 od redakcji.pdf

ARTYKUŁY WSTĘPNE - EDITORIALS

2.

AKTUALNE I PERSPEKTYWICZNE PROBLEMY NAUK O ZIEMI I NAUK GÓRNICZYCH

THE CURRENT AND FUTURE PROBLEMS OF EARTH AND MINING SCIENCES

Bogdan NEY

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2005_12 02 Ney.pdf

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI - PAPERS AND CONTRIBUTIONS

3.

WPŁYW ZMIAN TEMPERATURY POWIERZCHNI ATLANTYKU PÓŁNOCNEGO NA CZAS ZALEGANIA POKRYWY ŚNIEŻNEJ W POLSCE

THE INFLUENCE OF NORTH ATLANTIC SURFACE TEMPERATURE ON THE SNOW COVER DURATION IN POLAND

Małgorzata FALARZ, Andrzej A. MARSZ

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2005_12 03 FalarzMarsz.pdf

4.

OKREŚLENIE STRUKTURY SKORUPY ZIEMSKIEJ NA PODSTAWIE SEJSMICZNEJ FUNKCJI ODBIORU

CRUSTAL STRUCTURE FROM SEISMIC RECEIVER FUNCTION

Monika WILDE-PIÓRKO

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2005_12 04 Wilde.pdf

PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ NAUKOWYCH - SURVEY OF SCIENTIFIC PROBLEMS

5.

TRZĘSIENIA ZIEMI I TSUNAMI

EARTHQUAKES AND TSUNAMIS

Marek GRAD

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2005_12 05 Grad.pdf

6.

OBIEKTYWNA METODA KLASYFIKACJI PÓL WEKTOROWYCH NA PRZYKŁADZIE GÓRNOTROPOSFERYCZNYCH PRĄDÓW STRUMIENIOWYCH

THE OBJECTIVE METHOD OF VECTOR FIELDS CLASSIFICATION PRESENTED ON THE EXAMPLE OF UPPERTROPOSPHERIC JET STREAMS

Jan DEGIRMENDŽIĆ

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2005_12 06 Degimendic.pdf

7.

W SPRAWIE DEFINICJI POWODZI

ON THE FLOOD DEFINITION

Andrzej BYCZKOWSKI - Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych SGGW-AR

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2005_12 07 Byczkowski.pdf

KOMUNIKATY NAUKOWE - SHORT REPORTS

8.

TRZĘSIENIA ZIEMI W OBWODZIE KALININGRADZKIM, 21 WRZEŚNIA 2004 R.

THE EARTHQUAKES IN KALININGRAD REGION, 21 SEPTEMBER 2004

Paweł WIEJACZ - Instytut Geofizyki PAN,
Wojciech DĘBSKI - Instytut Geofizyki PAN

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2005_12 08 WiejaczDębski.pdf

SŁOWNICTWO GEOFIZYCZNE - GEOPHYSICAL VOCABULARY

9.

TERMINOLOGIA DOTYCZĄCA DEFINIOWANIA OBSZARÓW ZABAGNIONYCH – PROPOZYCJA JEJ UPORZĄDKOWANIA

TERMINOLOGY CONCERNING THE DEFINITION OF BOGGY AREAS – A PROPOSITION

Elżbieta BAJKIEWICZ-GRABOWSKA - Zakład Hydrologii UW

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2005_12 09 Bajkiewicz.pdf

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE - COMMEMORATION

10.

Aniela Dziewulska-Łosiowa (1916-2004)

Janusz Borkowski - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPG 2005_12 11 wspomnienie 1.pdf

11.

Zygmunt Bartkowski (1915-2004)

Hanna Mycielska - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPG 2005_12 12 wspomnienie 2.pdf

KRONIKA - CHRONICLE

12.

Prof. dr hab. Roman Teisseyre doktorem honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica (Kraków, 7 XII 2004)

Jerzy Kowalczuk - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPG 2005_12 13 kronika 1.pdf

13.

XVI Sesja Rady Międzyrządowej IHP UNESCO (Paryż, 20-24 IX 2004)

Witold Strupczewski - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPG 2005_12 14 kronika 2.pdf

14.

Hydrology of Mountain Environments - Konferencja IHP UNESCO (Berchtesgaden, Niemcy 27 IX - 1 X 2004)

Wojciech Chełmicki - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPG 2005_12 15 kronika 3.pdf

15.

VI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe - Klimat pola uprawnego (Zamość, 14-15 X 2004)

Szczepan Mrugała - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPG 2005_12 16 kronika 4.pdf

16.

Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych - konferencja naukowa Wydziału VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN (Warszawa, Pałac Staszica, 9-10 XI 2004)

Zdzisław Mikulski - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPG 2005_12 17 kronika 5.pdf

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA - FROM THE SOCIETY ACTIVITIES

17.

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Geofizycznego (23 XI 2004)

Elżbieta Łysiak-Pastuszak - Polskie Towarzystwo Geofizyczne,
Joanna Wibig - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPG 2005_12 18 z zycia 1.pdf

18.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geofizycznego w roku 2004

Jerzy Szkutnicki - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPG 2005_12 19 z zycia 2.pdf

19.

Plenarne posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego (Warszawa, 8 II 2005)

Urszula Kossowska-Cezak - Polskie Towarzystwo Geofizyczne,
Jolanta Krupa-Marchlewska - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPG 2005_12 20 z zycia 3.pdf

RECENZJE - REVIEWS

20.

LISTY DO REDAKCJI - LETTERS TO THE EDITOR

21.

UWAGI DO RECENZJI "SŁOWNIKA METEOROLOGICZNEGO"

Bogusław Michał KASZEWSKI - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Streszczenie | | Tekst / ArtykułPG 2005_12 10 listy do.pdf