STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Strona redakcyjna

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI - PAPERS AND CONTRIBUTIONS

1.

NIEZWYKLE GORĄCE MIESIĄCE I SEZONY LETNIE W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ (1951-2010)
CZĘŚĆ I. NIEZWYKLE GORĄCE MIESIĄCE LETNIE

EXCEPTIONALLY HOT SUMMER MONTHS AND SEASONS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE (1951-2010)
PART I. EXCEPTIONALLY HOT SUMMER MONTHS

Urszula KOSSOWSKA-CEZAK - Zakład Klimatologii UW ,
Robert TWARDOSZ - Zakład Klimatologii UJ

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2012 UKC Twardosz 1.pdf

2.

NIEZWYKLE GORĄCE MIESIĄCE I SEZONY LETNIE W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ (1951-2010)
CZĘŚĆ II. NIEZWYKLE GORĄCE SEZONY LETNIE

EXCEPTIONALLY HOT SUMMER MONTHS AND SEASONS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE (1951-2010)
PART II. EXCEPTIONALLY HOT SUMMER SEASONS

Urszula KOSSOWSKA-CEZAK - Zakład Klimatologii UW,
Robert TWARDOSZ - Zakład Klimatologii UJ

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2012 UKC Twardosz 2.pdf

3.

WERYFIKACJA PROGNOZ OKRESOWYCH ZMIAN TEMPERATURY POWIETRZA W WARSZAWIE W LATACH 1779-2010

VERIFICATION OF PREDICTIONS OF PERIODIC CHANGES OF AIR TEMPERATURE IN WARSAW IN THE PERIOD 1779-2010

Jerzy BORYCZKA - Zakład Klimatologii UW ,
Maria STOPA-BORYCZKA - Zakład Klimatologii UW ,
Urszula KOSSOWSKA-CEZAK - Zakład Klimatologii UW ,
Jolanta WAWER - Zakład Klimatologii UW

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2012 Boryczki.pdf

4.

WPŁYW WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA PRZEPŁYW I SKŁAD CHEMICZNY WODY W ZLEWNI PERYGLACJALNEJ LODOWCA OBRUCZEWA (URAL POLARNY)

INFLUENCE OF METEOROLOGICAL CONDITIONS ON DISCHARGE AND WATER CHEMISTRY IN THE PERIGLACIAL BASIN OF OBRUCHEV GLACIER (POLAR URALS)

Łukasz STACHNIK - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ ,
Piotr WAŁACH - Instytut Meteorologii i Gospodarski Wodnej – PIB — Kraków

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2012 Stachnik.pdf

5.

WYKORZYSTANIE WÓD DLA POTRZEB MŁYNARSKICH NA OBSZARZE MIĘDZYRZECZA WARTY I PROSNY W XVI WIEKU

THE USE OF WATER FOR THE NEEDS OF MILLING INDUSTRY IN THE INTERFLUVIAL AREA BETWEEN THE WARTA AND PROSNA RIVERS IN THE 16TH CENTURY

Alfred KANIECKI - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Adam WOŹNIAK - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Marika KORNAŚ - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB — Poznań

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2012 Kanecki.pdf

PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ NAUKOWYCH - SURVEY OF SCIENTIFIC PROBLEMS

6.

CHMURY SOCZEWKOWATE JAKO WSKAŹNIK WYSTĘPOWANIA FALI OROGRAFICZNEJ

LENTICULAR CLOUDS AS AN INDICATOR OF A MOUNTAIN LEE WAVE OCCURRENCE

Jakub SZMYD - Zakład Geoekologii i Klimatologii IGiPZ PAN – Warszawa

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2012 Szmyd.pdf

KOMUNIKATY NAUKOWE - SHORT REPORTS

7.

OPADY W 2010 ROKU W KRAKOWIE NA TLE WIELOLECIA 1863-2010

PRECIPITATION IN 2010 IN CRACOW ON THE BACKGROUND OF MULTI-YEAR 1863-2010

Anna WOŹNIAK - Zakład Klimatologii UJ

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4 2012 Woźniak.pdf

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE - COMMEMORATION

8.

Janina Lewińska (1928-2011)

M. Morawska-Horawska

Tekst / ArtykułPG 3-4 2012 wspomnienie 1.pdf

9.

Wanda Dylewska (1927-2012)

Irena Sawicka, Danuta Ryland

Tekst / ArtykułPG 3-4 2012 wspomnienie 2.pdf

10.

Juliusz Janusz Stachý (1930-2012)

Barbara Fal

Tekst / ArtykułPG 3-4 2012 wspomnienie 3.pdf

11.

Janusz Marianiuk (1936-2012)

Jerzy Jankowski, Jan Reda

Tekst / ArtykułPG 3-4 2012 wspomnienie 4.pdf

KRONIKA - CHRONICLE

12.

Tatrzańskie Warsztaty Hydrologiczne

Anna Banaś, Łukasz. Pęksa, Joanna Pociask-Karteczka

Tekst / ArtykułPG 3-4 2012 kronika.pdf

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA - FROM THE SOCIETY ACTIVITIES

13.

Księgozbiór biblioteki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego

Alfred Dubicki

Tekst / ArtykułPG 3-4 2012 z życia.pdf

RECENZJE - REVIEWS

14.