STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Strona redakcyjna

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI - PAPERS AND CONTRIBUTIONS

1.

KLASYFIKACJA GÓRNYCH PÓL WIATRU W OKRESACH DODATNIEJ I UJEMNEJ FAZY OSCYLACJI PÓŁNOCNOATLANTYCKIEJ

CLASSIFICATION OF UPPER LEVEL WIND FIELDS ASSOCIATED WITH POSITIVE AND NEGATIVE PHASE OF NORTH ATLANTIC OSCILLATION

Jan DEGIRMENDZIĆ - Katedra Geografii Fizycznej UŁ - Łódź

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2 2012 Degimerdzic.pdf

2.

OBIEKTYWNY KALENDARZ CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ DLA SUDETÓW – ZAŁOŻENIA I METODY KONSTRUKCJI OPARTYM NA SYSTEMIE GRASS

OBJECTIVE CALENDAR OF ATMOSPHERIC CIRCULATION FOR SUDETY MOUNTAINS – FOUNDATION AND CONSTRUCTION METHODS WITH THE USE OF GRASS

Hanna OJRZYŃSKA - Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery UWr - Wrocław

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2 2012 Ojrzyńska.pdf

3.

ZASADNOŚĆ WYRÓŻNIANIA POŚREDNICH TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ W KLASYFIKACJACH DLA OBSZARU POLSKI

VALIDITY OF DETERMINATION OF INTERMEDIATE ATMOSPHERIC CIRCULATION TYPES IN CLASSIFICATIONS FOR POLAND AREA

Piotr PIOTROWSKI - Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ - Łódź

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2 2012 Piotrowski.pdf

4.

ZNACZENIE DIAGNOZY STANU ATMOSFERY DLA OPRACOWANIA PROGNOZ POGODY TYPU NOWCASTING

THE IMPORTANCE OF DIAGNOSIS OF WEATHER CONDITIONS TO NOWCASTING

Grzegorz KOŁODZIEJ - Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS - Lublin

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2 2012 Kołodziej.pdf

5.

PORÓWNANIE WYBRANYCH METOD OKREŚLANIA PAROWANIA W ŁODZI

THE COMPARISON OF SELECTED METHODS OF DEFINING EVAPORATION IN LODZ

Mariusz SIEDLECKI - Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ - Łódź,
Krzysztof FORTUNIAK - Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ - Łódź,
Włodzimierz PAWLAK - Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ - Łódź

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2 2012 Siedlecki.pdf

6.

METODY WYZNACZANIA STANÓW PARNOŚCI NA PODSTAWIE DANYCH METEOROLOGICZNYCH Z LESKA (1981-2010)

THE METHODS OF DETERMINING SULTRINESS BASED ONMETEOROLOGICAL DATA FROM LESKO DURING THE PERIOD 1981-2010

Sylwester WERESKI - Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS - Lublin,
Sławomir WERESKI - IMGW-PIB - Warszawa

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2 2012 Wereski.pdf

7.

WYKORZYSTANIE GIS W BADANIU ZRÓŻNICOWANIA KLIMATYCZNEGO BILANSU WODNEGO W POLSCE

USING GIS IN SPATIAL DIFFERENTIATION OF THE CLIMATIC WATER BALANCE RESEARCH IN POLAND

Agnieszka WYPYCH - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ - Kraków,
Ewelina HENEK - IMGW-PIB - Kraków

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2 2012 Wypych.pdf

8.

METODY POMIARU STRUMIENI DWUTLENKU WĘGLA I PARY WODNEJ NA PLANTACJI TOPOLI

CARBON DIOXIDE AND WATER VAPOUR FLUX INSTRUMENTATION USED IN HYBRID POPLAR PLANTATION

Monika PANFIL - Katedra Meteorologii I Klimatologii UWM - Olsztyn,
Rachhal JASSAL - Biometeorology and Soil Physics Group, UBC - Vancouver,
Rick KETLER - Biometeorology and Soil Physics Group, UBC - Vancouver,
Zoran NESIC - Biometeorology and Soil Physics Group, UBC - Vancouver,
Nick GRANT - Biometeorology and Soil Physics Group, UBC - Vancouver,
Andy BLACK - Biometeorology and Soil Physics Group, UBC - Vancouver,
Carmela AREVALO - Northern Forestry Centre - Edmonton,
Jagtar BHATTI - Northern Forestry Centre - Edmonton,
Derek SIDDERS - Northern Forestry Centre - Edmonton,
Jacek LEŚNY - Katedra Meteorologii UP - Poznań

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2 2012 Panfil.pdf

9.

WYBRANE PROBLEMY METODYCZNE POMIARU TURBULENCYJNEJ WYMIANY DWUTLENKU WĘGLA NA TERENIE PODMOKŁYM – BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY 2010

SELECTED METHODOLOGICAL PROBLEMS OF CARBON DIOXIDE TRUBULENT EXCHANGE MEASUREMENTS ON WETLAND – BIEBRZA NATIONAL PARK 2010

Włodzimierz PAWLAK - Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ - Łódź,
Krzysztof FORTUNIAK - Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ - Łódź,
Mariusz SIEDLECKI - Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ - Łódź,
Kazimierz KŁYSIK - Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ - Łódź

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2 2012 Pawlak.pdf

10.

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA AUTOMATYCZNYCH POMIARÓW OPADU ATMOSFERYCZNEGO ORAZ STĘŻENIA PYŁU PM2 5 DO WYZNACZENIU WSPÓŁCZYNNIKÓW WYMYWANIA

THE POTENTIAL OF USE OF AUTOMATIC MEASUREMENTS OF PRECIPITATION AND PM2 5 CONCENTRATION IN DETERMINATION OF SCAVENGING COEFFICIENT

Anetta DRZENIECKA-OSIADACZ - Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery UWr - Wrocław,
Tymoteusz SAWIŃSKI - Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery UWr - Wrocław

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2 2012 Drzeniecka.pdf

11.

METODYKA POMIARÓW STĘŻENIA RADONU (RN-222) W POWIETRZU W ŁODZI I NA TERENIE PODMIEJSKIM W PORÓWNANIU WYBRANYMI ELEMENTAMI METEOROLOGICZNYMI

METHODS OF MEASUREMENTS OF RADON (RN-222) CONCENTRATION IN THE AIR IN ŁÓDŹ AND SUBURBAN AREA AGAINST THE BACKGROUND OF THE METEOROLOGICAL ELEMENTS

Agnieszka PODSTAWCZYŃSKA - Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ - Łódź

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 2 2012 Podstawczyńska.pdf

RECENZJE - REVIEWS

12.