STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Strona redakcyjna

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI - PAPERS AND CONTRIBUTIONS

1.

CYRKULACJA TERMOHALINOWA NA ATLANTYKU PÓŁNOCNYM A TEMPERATURA POWIETRZA W POLSCE (1961-2010)

THERMOHALINE CIRCULATION IN THE NORTH ATLANTIC AND THE AIR TEMPERATURE IN POLAND (1961-2010)

Andrzej A. MARSZ - Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Oddział Bałtycki

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4_2015 Marsz.pdf

2.

PROGNOZY OKRESOWYCH ZMIAN TEMPERATURY POWIETRZA W EUROPIE W XX-XXI WIEKU I ICH WERYFIKACJA

PREDICTIONS OF PERIODIC CHANGES OF AIR TEMPERATURE IN EUROPE IN 20TH- 21TH CENTURIES AND ITS VERIFICATION

Jerzy BORYCZKA - Zakład Klimatologii UW,
Maria STOPA-BORYCZKA - Zakład Klimatologii UW,
Urszula KOSSOWSKA-CEZAK - Zakład Klimatologii UW,
Jolanta WAWER - Zakład Klimatologii UW

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4_2015 Boryczka1.pdf

3.

NIEZWYKLE MROŹNE ZIMY I NIEZWYKLE GORĄCE LATA W EUROPIE (1951-2010)

EXCEPTIONALLY COLD WINTERS AND EXCEPTIONALLY HOT SUMMERS IN EUROPE (1951-2010)

Urszula KOSSOWSKA-CEZAK - Zakład Klimatologii UW,
Robert TWARDOSZ - Zakład Klimatologii UJ

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4_2015 Kossowska1.pdf

KOMUNIKATY NAUKOWE - SHORT REPORTS

4.

WSTĘPNE WYNIKI OCENY ZMIENNOŚCI PAROWANIA TERENOWEGO NAD POLEM UPRAWNYM Z WYKORZYSTANIEM METODY KOWARIANCYJNEJ, METODY PENMANA-MONTEITHA I POMIARÓW EWAPOROMETRYCZNYCH

PRELIMINARY RESULTS OF ASSESSMENT OF THE SEASONAL VARIABILITY OF AREAL EVAPOTRANSPIRATION OVER CULTIVATED FIELD USING THE EDDY COVARIANCE METHOD, PENMAN – MONTEITH METHOD AND PAN EVAPORATION TECHNIQUE

Mariusz SIEDLECKI - Katedra Meteorologii i Klimatologii, Uniwersytet Łódzki,
Włodzimierz PAWLAK - Katedra Meteorologii i Klimatologii, Uniwersytet Łódzki,
Krzysztof FORTUNIAK - Katedra Meteorologii i Klimatologii, Uniwersytet Łódzki,
Mariusz ZIELIŃSKI - Katedra Meteorologii i Klimatologii, Uniwersytet Łódzki

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4_2015 Siedlecki.pdf

5.

SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWE FALE UPAŁÓW W LUBLINIE

SEVERE HEATWAVES IN LUBLIN

Agnieszka KRZYŻEWSKA - Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4_2015 Krzyżewska.pdf

MATERIAŁY DO DZIEJÓW GEOFIZYKI - MATERIALS TO THE HISTORY OF GEOPHYSICS

6.

ZMIANY KLIMATU POLSKI W PRACACH POLSKICH KLIMATOLOGÓW

THE CHANGES OF CLIMATE IN POLAND IN THE PAPERS OF POLISH CLIMATOLOGISTS

Bogusław M. KASZEWSKI - Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4_2015 Kaszewski.pdf

7.

100 LAT „KLIMATOLOGII ZIEM POLSKICH” ROMUALDA MERECKIEGO

100 YEARS OF ROMUALD MERECKI’S BOOK “CLIMATOLOGY OF POLISH TERRITORY”

Urszula KOSSOWSKA-CEZAK - Zakład Klimatologii UW

Streszczenie | Abstract | Tekst / ArtykułPG 3-4_2015 Kosszowska 100 lat.pdf

KRONIKA - CHRONICLE

8.

POLAR CLIMATE AND ENVIRONMENTAL CHANGE IN THE LAST MILLENNIUM
KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA
(Toruń, 24-26 VIII 2015)

Rajmund Przybylak - Polskie Towarzystwo Geofizyczne,
Tomasz Strzyżewski - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPG 3-4_2015 Polar climate Przyb.pdf

9.

DISASTER RISK REDUCTION CONFERENCE IN WARSAW
(Warszawa, 15-16 X 2015)

Dorota Rucińska - Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Tekst / ArtykułPG 3-4_2015 Disar.pdf